Skip to main content

Verksamhetsförändringar för Idala förskola och skola i Veberöd.

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2012 15:38 CEST

Lundafastigheter har undersökt Idala förskola och skolas byggnader. Rapporten påvisar fukt och mögelskador vid vissa mätställen.

Skolförvaltning Lund Öster har i samråd med Lundafastigheter, kommunens företagshälsovård och Miljöförvaltningen beslutat att av försiktighetsskäl påbörja planeringsarbetet med att omlokalisera förskoleverksamheten till andra lokaler i Veberöd. Barn- och skolförvaltning Lund Öster inbjuder tillsammans med skolans och förskolans rektorer, Lundafastigheter och kommunens företagshälsovård till informationsmöte för föräldrar i skola och förskola:

Torsdag 30 augusti kl 19.00-20.00 i Svaleboskolans matsal, Skolgatan, Veberöd.

Kontaktpersoner
Barn- och skolförvaltning Lund Öster
Skoldirektör Ann-Britt Wall Berséus, tfn nr 046-35 82 17
Rektor tillika verksamhetschef Anette Ohlsson, tfn nr 046-35 76 01
Planeringssekreterare Linda Hassel, tfn nr 046-35 82 15

Lundafastigheter
Fastighetschef Anders Salomonsson, tfn nr 046-35 51 10
Chef fastighetsförvaltning Jan-Olov Roos, tfn 046- 35 51 06