Skip to main content

Resegaranti föreslås för färdtjänsten i Lunds kommun

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2016 07:00 CET

Färdtjänsten i Lund föreslås få en resegaranti under återstoden av avtalsperioden med Sverigetaxi som upphör i september 2017. Tekniska nämnden behandlar ärendet den 17 februari och därefter ges mer information om när resegarantin börjar gälla och hur man ansöker om ersättning.

Färdtjänsten i Lund har fortsatt brister med försenade bilar och lång väntetid till beställningscentralen. Lunds kommun har sedan juni 2014 utdömt viten till taxibolaget Sverigetaxi som kör färdtjänsten. Taxibolaget har också genomfört olika åtgärder som tyvärr inte gett tillräckliga resultat. Problemen har pågått under lång tid och det dagliga livet för de färdtjänstlegitimerade påverkas mycket negativt, vilket bekräftas genom löpande kontakt med de som reser, anhöriga och brukarorganisationer.

- Många resenärer har drabbats hårt av lång väntan, oro och ovisshet när färdtjänstbilen inte kommer. Det minsta man kan begära då som resenär är att kunna få rimlig ersättning och kompensation för uteblivna resor, men tyvärr har inte heller detta fungerat fullt ut. Därför tycker vi att kommunen nu måste gå in och ge en resegaranti till färdtjänstresenärerna, säger Emma Berginger (MP), ordförande i tekniska nämnden.

Enligt förslaget har resenären rätt att beställa bil från valfritt taxibolag om den beställda färdtjänstresan försenas mer än 30 minuter.

Kommunen ersätter kostnaden i efterhand. Ersättning betalas mot originalkvitto, dock högst 600 kr inkl. moms, med avdrag för resenärens egenavgift.

- Egentligen borde vi inte behöva gå in och göra extra åtgärder på detta sätt. Den kvalitet som vi har avtalat med taxibolaget Sverigetaxi borde de leverera. Vi tycker också att ersättning till brukarna egentligen är något som Sverigetaxi borde stå för, men nu känner vi att vi i första hand måste prioritera färdtjänstresenärerna, säger Lena Fällström (S), vice ordförande i tekniska nämnden.

Avtalet med Sverigetaxi gäller till och med september 2017. Utredningsarbetet inför kommande upphandling har påbörjats men för den kvarvarande avtalsperioden behöver något göras, i första hand vid de tillfällen då större förseningar inträffar. Resegarantin är en akut åtgärd som föreslås under pågående avtalstid och som sedan utvärderas. Kommunens kostnad beräknas att kunna finansieras genom de viten som utkrävs av Sverigetaxi.

- Färdtjänsten har haft problem länge och vi beklagar att färdtjänstresenärer har drabbats hårt. Vi fortsätter självfallet arbetet vidare med krav på ytterligare förbättringsåtgärder från Sverigetaxi, understryker Ronnie Kalén, kollektivtrafikchef på tekniska förvaltningen.

För mer information

Emma Berginger (MP), ordförande i tekniska nämnden, tfn 072-184 05 44

Lena Fällström (S), vice ordförande i tekniska nämnden, tfn 070-491 39 48

Ronnie Kalén, kollektivtrafikchef, tekniska förvaltningen, 046- 35 52 55

I mötet mellan idéer och handlingskraft skapas framtidens Lund. Här kan du vara dig själv och utvecklas tillsammans med andra.

Lund – idéernas stad är med 115 000 invånare Sveriges tolfte största stad.

Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 9 000 medarbetare.