Skip to main content

Skarpare miljökrav för kommunens nybyggen - Miljöbyggnad Silver

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2016 20:45 CET

Lundafastigheter på serviceförvaltningen har under flera år arbetat med miljöklassning genom certifieringssystemet Miljöbyggnad. Kommunhuset Kristallen var först med att testas enligt certifieringen. Idag beslutade servicenämnden om riktlinjer för certifiering med utgångspunkt i LundaEko II och en utvärdering av systemet Miljöbyggnad. Samtliga nybyggnader ska byggas enligt Miljöbyggnad Silver

Tanken är att bringa ordning och prioritera i de olika system som finns för att säkra kvalitén men också för att skapa utrymme för utveckling, utan att det blir kostsamt.

- Vi ska ha fokus på de viktigaste indikatorerna i LundaEko II säger nämndens ordförande Johan Lambreus Mattsson (MP) De är energi, fukt, och byggmaterial. Vi vill också utveckla genom ett antal nya hållbarhetsaspekter, för utemiljön sådant som lekfaktor och biologisk mångfald eller för mobiliteten sådant som p-platser och cykelparkering. Vi lyfter också in etiska ställningstaganden i de upphandlingar vi gör. - Med denna inriktning Miljöbyggnad Silver tar servicenämnden ett aktivt ansvarför kostnadseffektivt byggande samt en hållbar utveckling, säger Johan Lambreus Mattsson (MP).


Fakta:
Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler och på svensk byggpraxis. Det är förhållandevis enkelt och kostnadseffektivt men ändå verkningsfullt för att skapa miljömässigt hållbara byggnader.

Miljöbyggnad ger ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material. Miljöbyggnad används för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek. I Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå betyget BRONS, SILVER eller GULD.

Kontaktuppgifter: Johan Lambreus Mattson, ordförande i servicenämnden (MP) 0706-766739

Kontakter på serviceförvaltningen:
Anne Pivén, miljö- och verksamhetsutvecklare telefon: 046-35 51 29
Jonna Myrebris, fastighetschef telefon: 046-35 71 32

I mötet mellan idéer och handlingskraft skapas framtidens Lund. Här kan du vara dig själv och utvecklas tillsammans med andra.

Lund – idéernas stad är med 115 000 invånare Sveriges tolfte största stad.

Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 9 000 medarbetare.

Bifogade filer

PDF-dokument