Skip to main content

Skolor och förskolors inomhusmiljö förbättras i Lund

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2013 19:00 CET

Nu är inventeringen av skolor och förskolor i Lunds kommun, byggda 1965-82, klar. Ett antal skolor och förskolor kommer under en femårsperiod att få en förbättrad inomhusmiljö.

Under servicenämndens sammanträde 6 november fick man information om hur miljöinventeringen av skolor och förskolor kan bidra till att ta ett större grepp om skolor och förskolorna inomhusmiljö.

Man beslutade att man äskar ytterligare medel för att komma igång med förbättringsarbetet. Nämnden beslöt också att man lämnar serviceförvaltningen i uppdrag att tillsammans med de båda skolförvaltningarna i Lund prioritera och turordna åtgärderna inom de utökade ramarna.

- Det är bra att vi nu kan komma igång med åtgärder för att avhjälpa brister, så att vi kan trygga en god miljö för barn och personal, säger Jan B Tullberg, ordförande i servicenämnden.

De skolor som kommer att åtgärdas är (i bokstavsordning):

Backaskolan
Bingen (Kvarnrännan)
Björkbacken
Blåklinten
Byskolan
Enestugan Genarp
Fågel Blå
Fågelskolan
Fågelsång
Fäladsgården
Genarps skola
Gunnesbo Ö
Gården (fd Dalbygården)
Hagen
Holken
Hubertusgården
Järnåkraskolan (H)
Klostergårdsskolan
Kobjer
Körsbäret
Lammet
Lejonhjärta
Lovisaskolan
Målarestugan
Mårtenskolan
Nyponbacken
Nyvångskolan
Parkstugan
Rapphönan
Saltkråkan
Sankt Hansgården
Stinsen
Svaneskolan
Svenshögskolan
Tegelstugan
Tirfing
Tornastugan
Vikingaskolan
Vildanden
Vipan
Väderleken
Värpinge skola
Österskolan
Östra Mölla

Kontakt:
Jan B Tullberg, ordförande i servicenämnden, 046-585 88, janb.tullberg@lund.se
Leif Borg, tf servicedirektör, 046-35 51 11, leif.borg@lund.se