Skip to main content

Smarta städer med Lund Innovation: Unikt samarbete i nytt innovationsprojekt

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2013 05:33 CEST

Vinnova meddelar i dag att man stöttar projektet Lund Innovation med 9 538 000 kronor år 2013-15. I projektet samarbetar aktörer från kommun, universitet och näringsliv för att tillsammans hitta innovativa lösningar för en hållbar stadsutveckling.

Projektet går ut på att hitta nyskapande lösningar på problem inom energi, mobilitet (transporter), belysning och att genomföra innovativa idéer.

- Ett exempel är att vi ska titta på ett nytt och hållbart energisystem för att ta emot de värmeöverskott som produceras av de nya forskningsanläggningarna MAX IV och ESS som kommer att byggas på Brunnshög i Lund, berättar projektledare Peter Kisch, Lunds kommun. Där producerar man solel lokalt i solceller och det ska sedan integreras i elnätet. Detta ställer krav på utveckling av nya lösningar för spillvärmeutnyttjande och smarta elnät redan nu. Spillvärme är en av världens största outnyttjade energikällor.  

Projektet kommer att fokusera på utvecklingen av Kunskapsstråket och Brunnshög i Lund, de områden som sträcker sig från centrum mot nordöstra Lund med många kunskapsintensiva arbetsplatser. Utefter Kunskapsstråket och på Brunnshög kommer det att planeras och byggas nya bostadsområden, forskningsanläggningar och kontorshus under projekttiden. 

Målet är en attraktiv, hållbar stad för människor som lever och arbetar i en kunskapsekonomi, en stad som utgår från deras behov. Kunskapsstråket ska fungera som en testarena för nya lösningar inom exempelvis transporter och energisystem. På sikt ska innovationsplattformen leda till nya företag och
jobb. 

I projektet ingår Lunds kommun, Lunds universitet, Ideon, Lunds Energikoncernen, Region Skåne, E.ON, Sustainable Business Hub, Akademiska Hus, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Siemens. 

Syftet med Vinnovas utlysning är att stödja utveckling av innovationsplattformar för hållbara, attraktiva städer.  Utlysningen görs inom programmet Utmaningsdriven innovation. 

För ytterligare kommentarer, kontakta:
Peter Kisch, projektledare, Lunds kommun, 046-35 83 20, peter.kisch@lund.se

Dagmar Gormsen, projektledare, Lunds kommun, 046-359 44 58, dagmar.gormsen@lund.se