Skip to main content

Spårväg Lund C-ESS: Samråd och aktiviteter i maj och juni

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2013 07:50 CEST

Mellan 13 maj och 30 juni pågår det formella samrådet om detaljplanerna för Spårväg Lund C-ESS. I samband med det arrangerar kommunen fem tillfällen då allmänheten får möjlighet att träffa tjänstemän och politiker och fördjupa sig mer i spårvägssatsningen.

Aktivitetskalendern innehåller både möjlighet till spontana möten och tillfällen för temaseminarier för den som vill veta mer om miljö- och utformningsfrågor.

7 maj, tisdag, kl. 12.00-14.00
Utställningslokalen ”Stationen”, Lund C, Bangatan 1
Fika med oss!
Kom förbi Utställningslokalen på Lund C för ett spontant samtal med
tjänstemän som arbetar inom projektet. Vi bjuder på kaffe och svarar på dina frågor.

8 maj, onsdag, kl. 17.00-19.00
Utställningslokalen ”Stationen”, Lund C, Bangatan 1
Fika med oss!
Kom förbi Utställningslokalen på Lund C för ett spontant samtal med
tjänstemän som arbetar inom projektet. Vi bjuder på kaffe och svarar på dina frågor.

23 maj, torsdag, kl. 17.30-19.30
Utställningslokalen ”Stationen”, Lund C, Bangatan 1
Seminarium: Buller, vibrationer och elektromagnetiska fält
Ett föredrag om hur mycket moderna spårvagnar bullrar, hur man kan dämpa
vibrationer och vilken påverkan elektromagnetiska fält har. Experterna svarar
på frågor.

29 maj, onsdag, kl. 17.30-19.30
Utställningslokalen ”Stationen”, Lund C, Bangatan 1
Seminarium: Gestaltning och design
Ett föredrag om utformning av gaturummet kring spårvägen och designarbete med hållplatser och vagnar. Experterna svarar på frågor.

4 juni, tisdag, kl. 18.00 – 20.00
Grand Hotel, Piratsalen, Bantorget 1
Öppet möte
Träffa politiker och tjänstemän som berättar om satsningens betydelse för Lunds framtid.

10 juni – 12 juli
Utställningslokalen ”Stationen”, Lund C, Bangatan 1
Utställning ”Framtidens folk om framtidens Lund”
Skolbarnen tolkar Lunds kommuns tankar om framtida stadsutveckling och infrastruktur.


Dessa aktiviteter är ett komplement till det formella samrådet. Samrådshandlingar blir tillgängliga den 13 maj på Lunds kommuns webbplats, www.lund.se. Samrådsmöten kommer att hållas under vecka 24. Plats och datum annonseras senare.


Kontakt, aktiviteter:
Håkan Lockby, gatuchef Lunds kommun och chef för spårvägsprojektet i Lund, hakan.lockby@lund.se , 046-35 52 38.


Kontakt, samråd:
Ole Kasimir, planchef Lunds kommun, ole.kasimir@lund.se, 046-35 63 74.

Spårvägsanläggningen är den största infrastruktursatsningen i Lunds historia. Projektet drivs av Tekniska förvaltningen, i tätt sammarbete med Stadsbyggnadskontoret i Lunds kommun, Skånetrafiken, Spårvagnar i Skåne samt stadsutvecklingsprojekten, Kunskapsstråket och Brunnshög. Följ projektet på www.spårväglund.se.

Bifogade filer

PDF-dokument