Skip to main content

Spårvägen Lund C – ESS är med i Sverigeförhandlingen

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2016 12:57 CET

Idag inleddes förhandlingar mellan Sverigeförhandlingen och de olika utvalda infrastrukturprojekt i storstadsregionerna som ska gynna bostadsbyggande, arbetsmarknad och miljö. Satsningar på cykeltrafik och spårväg mellan Lund C – ESS är de två satsningar som har valts ut för att ingå i förhandlingen om ytterligare statlig medfinansiering.

Förhandlingarna handlar om de objekt som staten kan tänka sig att medfinansiera för att få till stånd en bättre kollektivtrafik och ett ökat bostadsbyggande i Skåne, Göteborg och Stockholm. Spårvägen i Lund är en av tolv satsningar som Sverigeförhandlingen har pekat på som särskilt intressanta att inleda en förhandling med.

Sverigeförhandlingen lämnade idag inget definitivt besked om storleken på ytterligare medfinansiering av spårvägen. Det framgick dock med tydlighet att staten är beredd att bidra med ytterligare finansiering av projektet genom att kombinera pengar från Stadsmiljöavtalen och Sverigeförhandlingen.

"Förhandlingsbudet innebär att staten är beredd att ekonomiskt bidra ytterligare till vårt spårvägsprojekt utöver de cirka 300 miljoner kronor som vi redan fått besked om. Det återstår att fullfölja förhandlingen, men onekligen har vi nu ett bra utgångsläge. Vi är nu betydligt närmare vår målsättning om att vi ska ha en medfinansiering med 50 procent", säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande i Lund.

Spårväg Lund C – ESS är motorn i en omfattande stadsutvecklingssatsning i nordöstra Lund som innebär förtätning i befintlig stadsmiljö och utbyggnad av en ny stadsdel på Brunnshög. På sikt kommer det att bo och arbeta uppemot 50 000 nya människor längs spårvägen i Lund.

Kontaktpersoner:

Anders Almgren (S), kommunstyreslens ordförande i Lund, telefon: 070-847 88 17.

I mötet mellan idéer och handlingskraft skapas framtidens Lund. Här kan du vara dig själv och utvecklas tillsammans med andra.

Lund – idéernas stad är med 115 000 invånare Sveriges tolfte största stad.

Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 9 000 medarbetare.