Skip to main content

Starkare kollektivtrafik i Veberöd

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2011 11:13 CET

På torsdagen enades Skånetrafiken och Tekniska nämndens presidium om att tillsammans arbeta för en starkare kollektivtrafik i Veberöd.

Målsättningen är att i oktober 2013 skapa en busstrafik som är väsentligt starkare än idag.

Parterna är överens om att:

  • Turtätheten skall utökas mot Malmö / Lund. Ambitionen är att införa en turtäthet i högtrafik med avgångar var 7,5 min.
  • Utveckla en ny centralt placerad hållplats med hög standard och god tillgänglighet som ersätter två av de befintliga.
  • Förbättra framkomligheten för busstrafiken.
  • Utveckla gång- och cykelvägar till och från hållplatserna i Veberöd.

Till dess förändringarna ovan är genomförda behålls Idalavägens hållplats för samtliga linjer.

För mer information

  • Mats Persson, ordförande i kollektivtrafiknämnden Region Skåne 0768-87 09 20
  • Fredrik Schell, trafikutvecklare Skånetrafiken 0451-28 86 02
  • Ronny Johannessen, ordförande i Tekniska nämnden, 0734- 48 54 26
  • Bodil Ericsson, 1:e vice ordförande i Tekniska nämnden, 0707-45 75 45
  • Mikael Thunberg, ledamot i Tekniska nämnden, 0709-47 01 01
  • Håkan Lockby, Tf Teknisk chef Tekniska förvaltningen, 046-35 52 38