Skip to main content

Svampangripet träd ger plats för ny trädgård i Stadsparken

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 08:00 CEST

Av säkerhetsskäl kommer den stora boken vid Stadsparkens entré från Nygatan att fällas onsdag 21 maj, en mycket beklaglig åtgärd som trots allt innebär att marken omkring får mer ljus och ännu bättre förutsättningar att bli en prunkande blomsterträdgård. Till hösten fortsätter arbetet med att anlägga Solens och skuggans trädgård vid entrén.

Solens och skuggans trädgård ingår i den utvecklingsplan för Stadsparken som landskapsarkitekt Ulf Nordfjell presenterade 2009. Utvecklingsplanen innebär en stor satsning som genomförs under flera år. Första etappen stod klar inför 100-årsjubiléet 2011, etapp II genomförs 2013-2014 med bland annat ny lekplats, parkourinspirerad träningsanläggning och till hösten, ett utegym. Solens och skuggans trädgård innebär en tydligare, ljusare entré med nyplantering av både träd och blommor. Området kring gjutjärnsfontänen och fågelvoljärerna ingår i satsningen.

Den stora boken vid entrén har angripits av svamp som påverkar rotsystemet.Trädet fälls den 21 maj och entrén spärras av under hela dagen, med början tidigt på morgonen.  Det fällda trädet kommer att delas i flera sektioner och bli klätterplats hos några förskolor i kommunen, men också en fortsatt viktig boplats för insekter.

För mer information:
Karl-Oscar Seth, stadsträdgårdsmästare, tekniska förvaltningen, 046-35 53 06.