Skip to main content

Träd föll i Stadsparken - och fler ska tas ner

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2014 09:58 CEST

Tisdag kväll 13 maj föll en 150-årig bok i Observatorieparken.  Trädet var ett av flera som var planerat att fällas och Länsstyrelsen har beviljat nedtagning av ytterligare ett 10-tal lövträd i Stadsparken.

Stadsparken är ett Natura2000-område med stor biologisk mångfald, vars lövträd bland annat huserar skyddsvärda insekter. Stammen från boken som föll är eftertraktad och kommunens
Naturskola kommer att fördela tre sektioner till intresserade förskolor. Andra delar av trädet läggs undan och blir boplatser för insekter.

Att trädets kondition var dåligt är fastställt och det var ett träd som kommunen planerade att fälla inom kort. Det är dock svårt att avgöra varför det föll just nu. Träd är levande material och avvägningen mellan risk och andra värden som biologi, rekreation osv. är en del av vår vardag. Riskträd i parker är en prioriterad åtgärd. 

De ca 30 000 träden i Lunds kommun kontrolleras regelbundet och träd som bedöms innebära en risk tas ner omedelbart. I veckan fälls till exempel ett träd i kv.Gärdet, nära förskolor och lekplats, enligt en bedömning som gjordes igår.

Kontakt
Lars Brobeck, parkintendent, tekniska förvaltningen
Tfn 046 - 35 53 07