Skip to main content

Trädförnyelse på Södra Esplanaden

Pressmeddelande   •   Aug 02, 2013 08:00 CEST

Den 5 augusti börjar AF Bostäder bygga nya studentbostäder på Dammhagen i hörnet av Brunnsgatan och Södra Esplanaden. Samtidigt påbörjar Lunds kommun en förnyelse av trädplanteringen längs Södra Esplanaden. I den första etappen fälls ca 10 stycken lindar utanför Dammhagen för att bygget ska kunna sätta igång. 

Fällda träd blir faunadepå i stadsparken

Delar från två av träden som fälls läggs i Stadsparken, vid Mejeriet, och blir värdefulla boplatser för insekter som är beroende av murken ved och ihåliga träd.

Förnyelse av Södra Esplanaden

Det finns behov av förnyelse av hela trädallén längs S Esplanaden. En del träd är i dåligt skick, men framöver vill vi också undersöka möjligheten att ge lundaborna ett ännu trevligare promenadstråk med nya sittplatser, spännande ljussättning och nya träd som ges bättre förutsättningar i stadsmiljön.

Återplantering med bättre förutsättningar

Nya lindar kommer att planteras när studentboendet står klart. I samband med planteringen skapas bättre förutsättningar för de nya träden: dels genom större planteringsgropar, och dels med skelettjord för maximal utveckling av trädens rötter. Skelettjord är jord blandad med sten som skapar luftfickor där rötterna kan breda ut sig vilket ger trädet bättre möjligheter att växa och dessutom minskar risken för att rötter ska tränga in i ledningar och lyfta gatubeläggningen.

För mer information:
Karl-Oscar Seth, stadsträdgårdsmästare, Lunds kommun, Mobiltfn 0709-91 00 47