Skip to main content

Tre kulturfestivaler i Lund: bibu.se -scenkonstbiennal för barn och unga, Lund International Choral Festival samt LitteraLund

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 13:04 CET


Vid Lunds kommunstyrelses sammanträde den 5 november beslutades att kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2010 skulle utökas med 4,7 miljoner för att fullfölja och utveckla den satsning på kulturfestivaler som har inletts i samband med kulturhuvudstadsprojektet.

Utvecklingen av satsningen på kulturfestivalerna är en del av det arbete som görs inom ramen för handlingsplanen till den kulturpolitiska strategin för Lunds kommun. Den kulturpolitiska strategin, som beslutades i kommunfullmäktige 2008-02-28, är det idé- och visionsdokument som styr det kulturpolitiska arbetet i Lunds kommun. Övriga delar av handlingsplanen behandlas på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16 december.

Den fortsatta utvecklingen av satsningen på kulturfestivalerna tycker naturligtvis vi från de tre festivalerna – bibu.se - scenkonstbiennal för barn och unga, Lund International Choral Festival (LICF) och LitteraLund bokfestival för barn och unga – är mycket positivt och vi hoppas att det även kommer att vara en långsiktig satsning. Vi är övertygade om att festivalerna, utifrån sina olika förutsättningar, upplägg och grundläggande idéer, kan spela en mycket viktig roll när det gäller utvecklingen av Lunds kulturliv.

Vi har på olika sätt etablerat oss som viktiga knutpunkter inom våra respektive konstformer såväl lokalt och regionalt som nationellt och internationellt. Genom festivalernas program ges Lunds medborgare chansen att ta del av ett mångfacetterat utbud av hög nationell och internationell klass samtidigt som Lund får chansen att visa upp sig som en intressant och levande kulturstad för tillresande besökare.

LitteraLund arrangeras årligen sedan 2005 medan bibu.se och Lund International Choral Festival arrangeras vartannat år sedan 2006. Det betyder att alla tre festivaler kommer att arrangeras under 2010:

5-8 maj – bibu.se - scenkonstbiennal  för barn och unga
11-17 oktober – Lund International Choral Festival
25-31 oktober – LitteraLund bokfestival för barn och unga

Arbetet med programläggning och utveckling av festivalerna är något som pågår kontinuerligt och respektive festival kommer själva att återkomma med mer information om sina program och utvecklingsplaner.

Men redan nu vill vi tillsammans ställa oss till förfogande för att berätta lite mer om hur vi från de olika festivalerna kan och vill bidra till att utveckla Lund som kulturstad. Hör av er till någon av oss så kommer vi överens om ett lämpligt tillfälle då ni kan träffa representanter från alla tre festivaler, bibu.se, Lund International Choral Festival och LitteraLund.

Hör gärna av er till någon av oss:
Robert Karlsson, informationsansvarig, bibu.se – 0705 -23 02 88, robert@bibu.se
Pia Paglialunga, biennalchef, bibu.se – 046-35 62 23, pia@bibu.se
Ellinor Edström Schüller, informationsansvarig, LICF – 046-359 98 47, ellinor.edstrom@lund.se
Victoria Söderberg, projektledare, LICF – 046-35 63 41, victoria.soderberg@lund.se
Petra Bergström, projektledare, Litteralund – 046-35 62 26, petra.bergstrom@lund.se

Med vänliga hälsningar

bibu.se Lund International Choral Festival LitteraLundbibu.se – scenkonstbiennal för barn och unga

bibu.se är Sveriges största och viktigaste festival för den professionella scenkonst (dans, dockor, mim, musikdramatik, nycirkus, performance, teater m.m.) som vänder sig till en ung publik. Festivalen är en nationell mötesplats där alla som är intresserade av barnkultur kan träffas för att se föreställningar, delta i seminarier och workshops, lyssna till föreläsningar och mötas för debatt, diskussion och utbyte. Samtidigt ges den lokala och regionala publiken chansen att se såväl svenska som internationella föreställningar av hög klass. Varje upplaga av bibu.se omfattar runt 100 programpunkter.

De två tidigare festivalerna har presenterat ett 60-tal olika föreställningar från såväl svenska som internationella grupper. bibu.se har bland annat haft gästspel från Burkina Faso, Danmark, Frankrike, Holland, Kanada, Kazakstan, Rwanda, Tyskland och Österrike.

Den sammanlagda publiken till de olika programpunkterna har uppgått till drygt 15.000. Av dessa har cirka 1.600 varit barn från olika förskolor och skolor i Lund. De två tidigare festivalerna har vardera lockat 500-700 mer långväga besökare som närvarat vid flera programpunkter under en till fyra dagar. De flesta av dessa är personer som arbetar med scenkonst för barn och unga i Sverige men vi har även haft cirka 50 internationella gäster per festival. Dessa har bl.a. kommit från Australien, Bangladesh, Brasilien, Danmark, England, Finland, Indien, Kamerun, Kanada, Libanon, Mongoliet, Nigeria, Ryssland, Vietnam och Österrike.

bibu.se arrangeras på initiativ av Svenska ASSITEJ (den svenska delen av en internationell barnteaterorganisation) och Teatercentrum (som organiserar det fria svenska teaterlivet) med stöd av bland andra Lunds kommun, Kultur Skåne, Kulturrådet, Stiftelsen Framtidens kultur och Sparbanken Finn Framtidsstiftelse.

Programläggningsarbetet för bibu.se 2010 pågår för fullt. För närvarande arbetar en jury med att välja ut de föreställningar, både svenska och internationella, som skall visas på festivalen. Det färdiga programmet presenteras i början av mars 2010.

Mer information om bibu.se finns på www.bibu.seLund International Choral Festival

Lund International Choral Festival är Lunds kommuns största återkommande musikarrangemang någonsin. Runt 25 konserter med kör- och ensemblesång i fokus lockar uppemot 10.000 besökare vartannat år sedan starten 2006. Festivalen arbetar både för att lyfta fram körsången som konstform och ge körlivet som folkrörelse en möjlighet att utvecklas.  Den initierades för att stärka Lunds kulturella profil som körstad i regionen och öppna portarna för gästande deltagare och besökare från resten av Sverige och världen.  Ambitionen är att skapa ett etablerat forum för kör- och kulturlivet lokalt, nationellt och internationellt.

År 2010 är LICF:s konsertprogram uppdelat i två spår: I programmet för betalande publik ingår gästande internationellt etablerade ensembler som ger konserter i bland annat Allhelgonakyrkan, Stadsteatern, Mejeriet, Stadshallen samt Domkyrkan. I det första spåret ingår även festivalens två galor som lockar nära 1000 körsångare från hela regionen att delta tillsammans med nationella och internationella toppsolister/artister: Invigningsgalan för vuxna körsångare och SjungGung för mellanstadieungdomar. Bägge ges på Färs & Frosta Sparbank Arena.  Det andra spåret innebär att Lunds körer ger lunch- och after work-konserter hela festivalveckan med fri entré, bl.a. i Domkyrkan.

Inför nästa år satsar festivalen på att synas mycket i gatubilden och engagera hela staden runt evenemanget.  En ny punkt på programmet blir även att ge fokus och lyfta fram en utmärkande kör/körpersonlighet med lundaanknytning i en särskild konsert. Under festivalveckan sker workshops och seminarier i samarbete med Körcentrum Syd och Lunds universitets Odeum.

Lund International Choral Festival är initierat av Lunds kommun och arrangeras på kommunens uppdrag av länsmusikinstitutionen Musik i Syd. Musik i Syd – som utöver ansvaret för de egna scenerna Palladium i Malmö, Konserthuset Kristianstad och Växjö Konserthus – har till uppgift att säkerställa ett rikt och levande musikliv i hela regionen. Musik i Syd har också en unik ställning i Öresundsregionen som den institution som tagit initiativet till och driver flera samarbetsprojekt på båda sidor sundet, som exempelvis Music Around.

Mer information om LICF finns på www.lundchoralfestival.orgLitteraLund

LitteraLund startade 2005 och är Sveriges största bokfestival för barn och unga. LitteraLund vill arbeta gränsöverskridande mellan olika konstformer, mellan det populära och det exklusiva och mellan upplevelse och skapande. Gestaltande tekniker används för att skapa ett spännande möte mellan litteraturen och läsaren. Metoden ska anknyta till intermediala former och vara innovativ och nyskapande.

LitteraLund vill stimulera läslusten hos barn och unga, väcka nyfikenhet och intresse för litteratur och andra konstformer och sätta det egna aktiva deltagandet i fokus. Festivalen vill även inspirera de som arbetar med eller intresserar sig för barn- och ungdomslitteratur till att finna nya vägar för att arbeta med litteratur.

Festivalen är ett årligen återkommande arrangemang uppbyggt av fyra sammanhängande program: Skolprogram (1900 elever 2009), Konferens om barn- och ungdomslitteratur (1500 besök 2009), Program för unga (650 besök 2009), Program för barn (2600 besök 2009). Under veckan arrangeras ca 150 programpunkter inom de fyra programmen, så som författarbesök, skrivarverkstäder och teater med en stark anknytning till boken.

Sedan starten 2005 har festivalen haft över 30 000 besök, och över 90 författare och illustratörer från Sverige, Australien, Sydafrika, Danmark, Irland, Storbritannien, USA, Island, Spanien, Belgien Norge och Lettland har medverkat.

2009 års upplaga av LitteraLund har nyligen gått av stapeln (19-24 oktober), och arbetet med nästa års festival har redan startat. Under våren går vi in i planeringsfas, och konferensprogram släpps i slutet på maj 2010. Det offentliga programmet kommer att släppas efter sommaren.

LitteraLund arrangeras av Kultur Lund, Kultur & Fritidsförvaltningen, Lunds kommun, och med stöd av bland andra Kulturrådet, Region Skåne och Sparbanken Finn Framtidsstiftelse.

Mer information om LitteraLund finns på www.litteralund.se 

Bifogade filer

PDF-dokument