Skip to main content

Turismomsättningen i Lund ökar

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 11:32 CEST

Den totala turistomsättningen i Lunds kommun ökade med 97 miljoner kronor 2013, jämfört med 2012, och sysselsatte 898 personer.

Besöksnäringen i Lunds kommun omsatte 1 041 miljoner kronor under 2013. Det är en ökning med 97 miljoner jämfört med 2012 då omsättningen var 944 miljoner kronor. Det framgår av en nationell turistekonomisk rapport som företaget Resurs AB har sammanställt.

- Lund är en attraktiv universitetsstad med ett rikt kulturliv och många sevärdheter och det är väldigt glädjande att omsättningen från turismen ökar. Vi arbetar aktivt med att locka ännu fler besökare till vår stad, säger Per Persson, näringslivs- och turismchef i Lunds kommun.

Hotellen är den omsättningsmässigt viktigaste kategorin med 44 procent av den totala turismomsättningen och 98 procent av omsättningen för samtliga kommersiella övernattningar 2013.

Det är också den vanligaste kommersiella boendeformen med 94 procent av samtliga kommersiella övernattningar 2013. Antalet gästnätter har ökat med cirka 40 000 eller drygt 13 procent 2013 jämfört med 2012. Ökningen beror delvis på nytillkomna anläggningar.

Dagbesöken svarar för 24 procent av den totala turismomsättningen 2013. Antalet beräknade besök har ökat med cirka 72 500, eller drygt 8 procent 2013, jämfört med 2012.

Nyckeltal för turismen i Lunds kommun 2013

Drygt en miljard kronor eller 1 041 miljoner kronor i total turismomsättning
898 personer sysselsatta, främst inom restaurang och logi
63 miljoner kronor i totala skatteintäkter till kommunen
31 miljoner kronor i totala skatteintäkter till landstinget/regionen
Restaurang omsättningsmässigt största bransch med 272 miljoner kronor
Hotell är omsättningsmässigt största enskilda kategori med cirka 459 miljoner kronor

Kontakt:
Sofie Svensson, Lunds turistbyrå, 046-35 59 63
Per Persson, näringslivs- och turismchef i Lunds kommun, 046- 35 70 73