Skip to main content

Tusen nya bostäder 2017 och fortsatt hög takt i bostadsbyggandet

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2018 16:00 CET

Lunds kommun fick omkring 1 000 nya bostäder 2017 och under året beslutades det om planer för ytterligare 1 360 bostäder. Hyresrätter och studentbostäder dominerade byggandet under 2017. De flesta av de nya bostäderna finns i Lunds tätort men en betydligt högre andel än tidigare år byggdes i de östra tätorterna.

Under 2017 påbörjades 1 176 nya bostäder, inklusive ombyggnader till bostad och boende för nyanlända, och 990 bostäder färdigställdes. Enbart nyproduktion omfattar 987 påbörjade bostäder, varav 75 % hyresrätter, och 894 färdigställda bostäder. Antal studentlägenheter ökade kraftigt under 2017 med 441 nya bostäder.

Emma Berginger (MP), ordförande i tekniska nämnden:

”Ett ökat och hållbart bostadsbyggande är en högt prioriterad fråga för Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Särskilt bra är det att det byggs fler hyresrätter och studentbostäder, vilket underlättar för ungdomar och dem som inte har ett stort kapital. Tekniska nämnden som är hemvist för kommunens exploateringsverksamhet har satt särskilt fokus på byggandet av hyresrätter, vilket ger resultat.”

De flesta nya bostäderna finns i Lunds tätort, framförallt inom kvarteren Arkivet, Tegelbruket och studentbostadsprojektet Kämnärsrätten. Ungefär 20 % av de nya bostäderna finns i de östra tätorterna, framförallt på Norreholmsområdet i Södra Sandby och på Annelund och Idalafältet i Veberöd. Antal nya bostäder som påbörjades i de östra tätorterna under 2017:

  • Södra Sandby 75
  • Veberöd 70
  • Dalby 27
  • Genarp 25

”Det är glädjande att det byggs nya bostäder i hela kommunen, för behovet av nya bostäder är stort även i Veberöd, Dalby, Södra Sandby och Genarp. Hela Lunds kommun ska leva”, säger Björn Abelson (S), ordförande i byggnadsnämnden.

Under 2017 hanterades dessutom ett rekordhögt antal planärenden och det är fortsatt högt tryck på bygglovsansökningar.

”Tack vare intensiva insatser för att få fram fler detaljplaner så förväntar vi oss fortsatt högt bostadsbyggande även under de kommande åren.”, fortsätter Björn Abelson.

Kontakt

Emma Berginger (MP), ordförande i tekniska nämnden, 0721-94 05 44, emma.berginger@lund.se

Björn Abelson (S), ordförande i byggnadsnämnden, 0736-22 92 69, bjorn.abelson@lund.se