Skip to main content

Utbyte mellan kommuner stärker skolans måluppfyllelse

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2012 08:30 CEST

Det är Lunds kommun som är värd för årets nätverksträffar i det så kallade 14-kommunsersnätverket med fokus på relevanta skolfrågor. Och 2012 är ett viktigt år för samverkan efter alla reformer.

Under 2011 fick Sverige en ny skollag, nya skolförordningar och nya läroplaner. Gymnasieskolan fick en ny utformning (Gy11) med nya program och nya ämnes- och kursplaner. Reformerna innebär också att ett system med lärarlegitimation successivt införs, kraven på åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd höjs och vi har fått en ny betygsskala. Reformarbetet inom vuxenutbildningen går under namnet Vux12 och från och med 1 juli 2012 tillämpas den nya skollagen på vuxenutbildningen.

- Alla dessa reformer och förändringar håller som bäst på att landa i den kommunala verksamheten. Därför är ett utbyte på kommunal nivå där man lär av varandra väldigt viktigt. Att se vad som pågår inom skolutvecklings området i andra kommuner av Lunds storlek är värdefullt, säger Stefan Norrestam, utbildningsdirektör på utbildningsförvaltningen i Lunds kommun.

Samverkan och dialog är ledorden för nätverksträffen och under de två dagarna kommer deltagarna att lyssna på Per-Arne Andersson, chef för Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) avdelning Lärande och arbetsmarknad, som ska berätta om PRIO-projektet (Planering, Resultat, Initiativ och Organisation). PRIO:s övergripande mål är att varaktigt höja kunskapsresultaten i den svenska skolan.

Gruppen kommer också att lyssna på SKL:s projekt ”Bättre resultat i skolan” och diskutera hur skolorna möter nyanlända elever för att ge dem bästa tänkbara förutsättningar för sin skolgång i Sverige.

I skollagen finns inskrivet att all utbildning och undervisning ska vila på ”vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Vad skollagens skrivning innebär och hur kommuner och lärare kan arbeta, kommer undervisningsråd Eva Minten från Skolverket att tala om.

- I Lund finns många goda exempel på hur vi arbetar forskningsbaserat i klassrummet. Lundalärare har exempelvis möjlighet att publicera artiklar om sitt skolutvecklingsarbete på Skolporten. Säkert har andra kommuner sina sätt att jobba. Jag hoppas på att få ta del av många goda exempel, säger Stefan Norrestam.

För mer information kontakta:
Stefan Norrestam, direktör Utbildningsförvaltningen, Lunds kommun, 046-35 70 43

Fakta:
Den 11-12 oktober 2012 träffas ett 50-tal förvaltningschefer och nämndsordföranden i Stockholm för höstens årliga nätverksträff i det så kallade 14-kommunsersnätverket. Nätverket är ursprungligen ett initiativ från Skolverket och Västerås stad och syftet var att skapa ett nätverk med skolcheferna i de medelstora kommunerna för dialog kring pedagogiska frågor. De första seminarierna hölls i början av 1990-talet.

Idag träffas deltagarna i 14-kommunersnätverket två gånger per år. Syftet är i stort sett detsamma som vid starten. En nätverksträff på våren är förlagd till värdkommunen och har fokus på lokala utvecklingsprojekt. Årets andra träff är i Stockholm på hösten och fokuserar på senaste nytt inom den nationella skolpolitiken. Förvaltningschefen och nämndsordföranden från barn- och utbildningsnämnden/motsv. i de deltagande kommunerna bjuds in.

Deltagande kommuner i årets 14-kommunersnätverksträff är: Sundsvall, Linköping, Gävle, Umeå, Jönköping, Skellefteå, Örebro, Norrköping, Helsingborg, Västerås, Karlstad, Eskilstuna, Skövde, Södertälje, Borås och Lund.