Skip to main content

Utvecklingsartikel från Lund sprider exempel på god skolutveckling

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2013 16:09 CET

Kan pedagogiska grupper stimulera skolutveckling? Hur får skolan elevers och lärares kompetensutveckling att samspela? Hur kan skolan öka elevernas kunskaper om hållbar utveckling och stadsutveckling? Läraren Bodil Merkel på Gymnasieskolan Spyken har brottats med dessa frågor och hittat svar. Sitt arbete har hon nu dokumenterat i en artikel som publicerats på Skolporten.

Lunds kommuns lärare har sedan hösten 2011 möjlighet att publicera artiklar hos Skolporten. Att lärare dokumenterar utvecklingsprojekt på den egna skolan eller i det egna klassrummet är ett led i att utveckla en praktiknära utbildningsvetenskaplig forskning. Nya skollagens skrivningar om en skola som ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och ett systematiskt dokumenterat utvecklingsarbete, har av regeringen pekats ut som grunden för att bygga en skola med hög kvalitet.

Utbildningsförvaltningen har därför valt att stimulera lärare som skriver och publicerar artiklar på Skolporten. Artiklarna på Skolportens sida har det akademiska skrivandet som kvalitetsnorm och innan artiklarna publiceras läses och godkänns de av en granskare som själv har forskarutbildning.

Bodils artikel är den andra i raden från en lundalärare. Första utvecklingsartikeln stod Martin Granbom, biologilärare på Katedralskolan för.

-  Jag hoppas att fler lärare tar chansen att dela med sig av goda exempel, säger Stefan Norrestam, utbildningsdirektör på Utbildningsförvaltningen. I många statistiksammanställningar och tabeller ser vi att Lunds elever generellt presterar väl. Att Lunds lärare går ut och berättar vad det är de gör på skolan eller i klassrummet som ger dessa goda resultat kan förhoppningsvis inspirera andra.

-  För mig är skrivandet ett sätt att inspirera och bli inspirerad, säger Bodil Merkel, lärare på Spyken. Men bristen på tid kännetecknar tyvärr läraryrket idag, vilket försvårar att vi lärare reflekterar och skriver om det vi gör i vardagen.  Det är dock min övertygelse att lärares egna bilder behöver synliggöras, vilket även har uppmärksammats av skolforskare på senare tid. Skolan är en retorisk arena där en mer systematisk dokumentation i t.ex. artikelform kan fördjupa lärarprofessionen på sikt.

Bodils artikel finns att läsa på länken http://www.skolporten.se/forskning/utveckling/amnesoverskridande-projekt-om-hallbar-utveckling/

Martins artikel finns att läsa på länken http://www.skolporten.se/forskning/utveckling/formativ-bedomning-och-okad-delaktighet-ger-hogre-betyg-inom-biologiamnet-pa-gymnasiet/

För mer information om utvecklingsartiklarna i Lund kontakta:

Stefan Norrestam 
Utbildningsdirektör 
Utbildningsförvaltningen 
046-35 70 43

Eller

Hanna Ericsson
Utvecklingsledare
Utbildningsförvaltningen
046-359 41 01

Fakta: Lunds kommun är en utav många partners till Skolporten, vars mål är att underlätta vardagen för skolans lärare och ledare genom att svara mot de önskemål och behov som pedagoger har i sin profession. På skolportens webbsida publiceras varje dag aktuella skolnyheter, debatter och forskningsresultat. Skolportens artikelserie vill bland annat stärka skolans och förskolans systematiska kunskapande genom att det görs gemensamt. Artiklarna handlar primärt om specifika pedagogiska insatser, om metod- och lektionsutveckling och om allmänt utvecklingsarbete.  Artiklarna skrivs med målgruppen lärarkollegor runt om i Sverige.

Lärare vars artiklar publiceras på Skolporten får ett ekonomiskt stimulansbidrag. Ersättning utgår också till den som väljs ut som granskare av en artikel.