Skip to main content

Välkommen till workshop om social hållbarhet i Brunnshög

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2016 10:17 CEST

På torsdag, den 26 maj, anordnar Lunds kommun en workshop för att generera nya idéer för hur stadsdelen Brunnshög ska bli socialt integrerat och hållbart.

De som deltar i workshoppen är internationella masterstudenter från Lunds Universitets olika institutioner. De flesta av deltagarna är internationella studenter, som kommer att delas in i blandade interdisciplinära grupper. Workshoppens förslag presenteras sedan för övriga deltagare, som röstar fram det bästa bidraget.

Tävlingsuppgiften: att ta fram förslag på hur kommunen kan stärka Brunnshögs sociala mångfald och hållbarhet. Workshoppen anordnas för att fånga upp idéer, kreativitet och samhällsengagemang hos grupper som vanligen inte kommer till tals i stadsbyggnads- och samrådsprocesser. Bra förslag kan sedan arbetas vidare, och komma att inkorporeras i gestaltningen av Brunnshög.

Representanter från Brunnshögs projektkontor finns på plats under workshoppen som stöd och för att vara till hjälp under arbetet. För press som vill fotografera, filma och intervjua deltagande och projektledare finns goda möjligheter till det.

När: Torsdag 26 maj, kl. 15-20 (presentationer från kl. 19)
Plats: Kommunhuset Kristallen, Brotorget 1 (Plan 1)

För mer information om workshoppen, kontakta:
Malin Söderström, landskapsarkitekt, 072-391 5590, malin.soderstrom@lund.se

För press som vill komma in i Kristallen efter receptionens stängning, kontakta:
Eva Dalman, projektchef, 070-535 5871, eva.dalman@lund.se
Susanna Hansson, projektledare studentmedverkan, 073–415 0635, susanna.hansson@lund.se

I mötet mellan idéer och handlingskraft skapas framtidens Lund. Här kan du vara dig själv och utvecklas tillsammans med andra.

Lund – idéernas stad är med 115 000 invånare Sveriges tolfte största stad.

Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 9 000 medarbetare.