Skip to main content

Vinnande konst för Råby sjöpark

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2015 08:00 CEST

Juryn har utsett en vinnare bland de tre förslag som lämnats för konstnärlig utsmyckning vid Råbysjön och Råby sjöpark. Det vinnande förslaget, Gunilla Bandolins Tallriken, uppförs parallellt med bygget av Råbysjön och den omgivande parken. Arbetet beräknas vara klart om ungefär ett år.

Juryns motivering:

"Bandolins konstverk har ett för platsen välfunnet visuellt uttryck som med små medel skapar en tredimensionell upplevelse som samspelar med ljuset, betraktaren och landskapet. Konstverket tar utgångspunkt i landskapet och lockar till upptäckter av formen och platsen. Utformningen skapar associationer till både oändligheten och nära, intima situationer. Konstverkets kraftiga geometriska former i landskapet ger en attraktionskraft som fungerar året runt. Det är storskaligt utan att vara monumentalt och kan fungera både som en symbol och en mötesplats. Konstverket är väl förankrat i platsen. Genomförbarheten och hållbarheten bedöms som hög."

Jury 

 • Åsa Nacking, chef Lunds konsthall
 • Måns Holst Ekström, universitetsadjunkt, Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
 • Patrick Amsellem, chef Skissernas museum
 • Gunnar Ericson, Senior advisor offentlig konst Malmö
 • Elisabet Millqvist, konstnärlig ledare Wanås Konst
 • Nina Lindegaard, landskapsarkitekt Lunds kommun
 •  

  Mer information
  Nina Lindegaard, landskapsarkitekt, tekniska förvaltningen, Lunds kommun
  Nina.lindegaard@lund.se, tfn 046-35 53 09