Skip to main content

Vinnarna i den stora arkitekttävlingen Europan är nu utsedda

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2015 07:30 CET

Fyra arkitektförslag prisas för sina idéer kring sydvästra Lund. Tävlingens fokus har legat på hur området kan utvecklas när en ny pågatågstation byggs i framtiden.

I den europeiska arkitekttävlingen Europan har nu fyra olika förslag för sydvästra Lund premierats.

– Alla fyra förslagen erbjuder olika ingångar till hur vi på kommunen kan tänka när vi utvecklar den här delen av Lund och delarna kan kombineras till en fin helhet, säger Vesna Vasiljkovic, projektledare på Lunds stadsbyggnadskontor.

Inget av förslagen kommer alltså att genomföras i sin helhet och det var inte heller intentionen. Tävlingen går ut på att unga människor från hela Europa ska våga ta ut svängarna och ge innovativa och nyskapande förslag. Allt är inte genomförbart, men ändå finns många idéer vars grundtanke går att använda.

– Arkitekterna har förstått komplexiteten i området, sett potential och föreslagit hur området kan utvecklas på kort och lång sikt. Den kraften är mycket värdefull för oss i processen framöver, säger Vesna Vasiljkovic.

Viktiga delar har varit hur man kan bevara de gröna värdena i området och dra nytta av hur nära stadskärnan området ligger.

Rent praktiskt kommer nu Lunds kommun fortsätta att i olika former hålla kontakten med de unga arkitekterna och använda sig av det paket av tankar och idéer kring process och utformning som arkitekterna levererat.

Just nu pågår arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för sydvästra Lund och förslagen blir en viktig del i det arbetet. Preliminärt kommer den fördjupade översiktsplanen att gå ut på samråd under andra halvan av 2016.

Vinnarna:

Culture Symbiotic - 1:a pris

Culture Symbiotic sätter den nya stationen i hjärtat av stadsutvecklingen. I direkt anslutning till stationen, någonstans i befintliga industrilokaler, skapas i förslaget ett kulturellt centrum med föreningar, småskaliga företag, kreativa industrier och aktiviteter. Mötesplatsen ger området en stark identitet som kompletterar resten av Lund och blir en attraktiv entré till staden.

Monster Planning - 2:a pris

Monster Planning föreslår en långsam och organisk utveckling av stationsområdet där initiativ från de som bor och verkar i området tas om hand och får viktig plats i stadsutvecklingen. En befintlig och icke planlagd BMX-bana behålls. Kolonilotterna utvecklas till ännu fler. Ett center skapas i området och där möjliggör kommunen områdets utveckling i samspel med invånarna i stadsdelen.

Frontside - hedersomnämnande

Frontside visar på en modig och långsiktig vision där stadens tydliga entré och nya front mot omkringliggande landskap skapas. Ett stort landskap och gröna promenadstråk längs fronten utvecklas och attraherar lundabor och människor från hela regionen. Lund får en ny stadsdel med många bostäder, service, mötesplatser. Stadsdelen fungerar som en förlängning av Kunskapsstråket söderut mot Malmö.

Playfull Path - hedersomnämnande

Playfull Path utvecklar en ny stadsdel mellan järnvägen och Klostergården. Bostäder blandas med rum för aktivitet och idrott. Områdets parkering finns längs järnvägen, täcks med grönt landskap och på det sättet skyddas Klostergården och nya bostäder från buller.

Om tävlingen Europan

Europan är världens största internationella arkitekttävling och den riktar sig till arkitekter som ännu inte fyllt fyrtio år. Sveriges Arkitekter är huvudman för den svenska delen av tävlingen och vinnarna har utsetts av en internationell jury.

I årets tävling deltog 49 platser i 15 europeiska länder, från Sverige deltog även Nacka kommun. 22 olika förslag tävlade för området i Lund och det var ungefär hälften av bidragen som kom från andra europeiska länder.

Mer om tävlingen finns att läsa på www.europan.se

Mer information:

Vesna Vasiljkovic, projektledare på Lunds stadsbyggnadskontor, 046-35 42 64. 

I mötet mellan idéer och handlingskraft skapas framtidens Lund. Här kan du vara dig själv och utvecklas tillsammans med andra.

Lund – idéernas stad är med 115 000 invånare Sveriges tolfte största stad.

Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 9 000 medarbetare.