Skip to main content

Vinnarna i idétävlingen om Observatoriet utsedda

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2018 07:18 CEST

Astronomiskt museum, bryggeri och restaurang och en interaktiv lärmiljö. Det var de tre bästa idéerna som kom in i Lunds kommuns idétävling om hur Observatoriet i Stadsparken skulle kunna nyttjas i framtiden.

Sista datum för att skicka in bidrag var i slutet av maj. Totalt kom drygt ett trettiotal förslag in på hur Observatoriet skulle kunna användas. Den 11 juni sammanträdde en jury bestående av politiker och förvaltningsdirektörer i Lunds kommun för att välja ut de tre idéer som kommunen vill gå vidare med.

Juryn har i sin bedömning utgått från idéernas genomförbarhet och attraktivitet – och hur tillgänglighet säkerställs. Juryn har också bedömt om förslaget är långsiktigt genomförbart, i vilken utsträckning förslaget bedöms vara värdeskapande för Lund och om förslaget tar tillvara på platsens förutsättningar så att parken och huset blir tillgängligt för allmänheten.Respekt för kulturmiljön och byggnadernas historiska värden har varit viktig i bedömningen.

Utifrån detta valde juryn ut tre vinnande förslag. Vinsten innebär att det är dessa tre förslag som kommer att studeras och fördjupas ytterligare. Efter sommaren kommer diskussioner påbörjas med vinnarna i syfte att få fram en bättre bild av genomförbarhet, kostnad och andra viktiga faktorer. Samtliga förslag kommer att behöva bearbetas. Först när det är avklarat kan ett beslut fattas om Observatoriets framtid.

Nu väntar ett spännande arbete där det även kan bli aktuellt att hitta kombinationer eller plocka in element från andra förslag. Till exempel från den idébank som skapats med alla tävlingsbidrag.

De tre vinnande förslagen:

Astronomiskt museum med planetarium och datamuseum

  • Förslaget i korthet: Astronomiskt museum med ursprungliga inventarier i Observatoriebyggnaden, planetarium och datamuseum i Räknehuset och Café i portvakthuset.

Juryns motivering: Föreningen Gamla Lund har i sitt förslag en varsam inställning till platsen och en god historisk förankring. Förslaget har även en idé för hur de ursprungliga mätinstrumenten kan återställas, vilket skulle sluta cirkeln för ett av Lunds viktigaste historiska landmärken.

  • Observatorielundens bryggeri och restaurang

Förslaget i korthet: Restaurang med astronomi/rymdtema i Observatoriet, mikrobryggeri i Seismografhuset, inglasad uteservering däremellan.

Juryns motivering: En ny funktion skulle skapas i Stadsparken som lockar besökare och vitaliserar området, även under kvällstid. Förslaget stöder kopplingen till staden och en levande stadsmiljö, samt bidrar till att skapa en trygg miljö under kvällstid.

  • Observatoriet Eduscape i Lund

Förslaget i korthet: Skolklasser upptäcker och ”tar sig igenom” byggnaden via problemlösning i en interaktiv lärmiljö. På helger och kvällar används byggnaden av eventbolag riktat mot företag och allmänhet.

Juryns motivering: Nyskapande idé med bra koppling till Lunds identitet och platsens möjligheter. Ett lekfullt förslag med bredd i konceptet och attraktivitet där även parken inkluderas.

Samtliga förslag som kom in till tävlingen publiceras i en idébank på lund.se/observatorietavling den 18 juni.

Kontakt: Mathias Nilsen, projektledare, mattias.nilsen@lund.se, 046-359 63 78