Skip to main content

Pressmeddelanden 3 träffar

Omfattande förändringar i trafiken vid Universitetssjukhuset i Lund

Omfattande förändringar i trafiken vid Universitetssjukhuset i Lund

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2017 08:00 CEST

Den 24 september påbörjas en ny byggetapp av spårvägen vid Skånes universitetssjukhus. Det påverkar infartsvägar till och från sjukhuset, förbifartstrafiken på Getingevägen samt hållplatsläget för sjukhusterminalen.

Vårdplanering på distans spar tid

Pressmeddelanden   •   Mar 11, 2015 07:00 CET

​Den 1 april startar två avdelningar inom Verksamhetsområde ortopedi vid SUS i Lund och Lunds kommun ett gemensamt pilotprojekt för att utveckla en modell för samordnad vårdplanering på distans. Gemensamma Lyncmöten, videosamtal via dator, ska testas vid utskrivningar av patienter från sjukvården till kommunal verksamhet.

Sjukhusets pendlare reser klimatsmart

Pressmeddelanden   •   Apr 05, 2011 13:00 CEST

Skånes universitetssjukhus som finns både i Lund och Malmö är bland de bästa storföretagen i landet när det gäller låga koldioxidutsläpp inom bra resvanor. Det visar en stor resvaneundersökning som gjordes under hösten 2010 på uppdrag av Skånes universitetssjukhus, Malmö stad och Lunds kommun.