Q0wblkp4sgcz3iigmgpp

Upp till 22 års sparande för liten lägenhet i svenska storstäder

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 07:30 CET

Mäklarhuset har studerat de ekonomiska möjligheterna för fyra yrkesgrupper i åldern 25–30 år att köpa en centralt belägen lägenhet i Sveriges 10 största städer. Undersökningen visar att majoriteten har råd att bära boendekostnaderna men att kontantinsatsen är ett stort hinder. För yrkesverksamma unga utan eget sparande tar det idag mellan 4 och 22 år att spara ihop till kontantinsatsen.

Media no image

Svag prisnedgång för bostadsrätter

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 08:10 CET

Utvecklingen på bostadsmarknaden har varit ett hett debatterat ämne den senaste tiden. Nya siffror från Mäklarstatistik för oktober månad visar på en svagt negativ prisutveckling för bostadsrätter och oförändrad prisbild för småhus. I centrala Stockholm har bostadsrättspriserna backat med två procent de senaste tre månaderna.

– På senare tid har man kunnat läsa dramatiska rubriker om boprisfall. Men siffrorna från Mäklarstatistik visar att det är små rörelser. Den tydliga trenden som syns just nu är att marknaden är lite lugnare och att intresset för de högst prissatta lägenheterna har svalnat. Pendeln har helt enkelt svängt något till köparens fördel för första gången på väldigt länge, säger Erik Wikander, vd Mäklarhuset.

På riksnivå sjönk bostadsrättspriserna med 1 procent den senaste månaden. I centrala Stockholm var nedgången 2 procent, medan priserna var oförändrade i centrala Malmö och Göteborg. Sett över 12 månader är prisutvecklingen fortsatt positiv på samtliga uppmätta marknader förutom region Stor-Stockholm.

Småhuspriserna har, enligt siffrorna från Mäklarstatistik, varit oförändrade de senaste tre månaderna. Även på småhusmarknaden är prisutvecklingen positiv sett över 12 månader.

– Det vi ser och läser om just nu är en inbromsning på toppen av bostadsmarknaden, exempelvis dyrare lägenheter i centrala lägen. Men marknaden som helhet rör sig sidledes eller uppåt. Med tanke på att räntan är låg, arbetsmarknaden stark och det inte finns några kraftiga räntehöjningar i sikte finns det idag inget som talar för ett brett fall på bostadsmarknaden, säger Erik Wikander.

Nedan följer en sammanställning av prisutvecklingen på bostadsmarknaden per oktober 2017:

BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket - 1% + 1% + 4% 37 993
Centrala Stockholm - 2% - 2% + 2% 89 220
Stor-Stockholm - 1% - 1% ± 0% 56 048
Centrala Göteborg ± 0% + 2% + 9% 62 567
Stor-Göteborg - 1% + 2% + 11% 44 638
Centrala Malmö ± 0% + 3% + 12% 31 274
Stor-Malmö - 3% - 1% + 13% 27 890
VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket ± 0% ± 0% + 7% 3 102 000
Stor-Stockholm - 1% ± 0% + 4% 5 635 000
Stor-Göteborg ± 0% ± 0% + 9% 4 573 000
Stor-Malmö - 1% ± 0% + 9% 3 891 000
FRITIDSHUS 12 mån Medelpris
Riket + 9% 1 653 000

Ovanstående siffror kommer från Svensk Mäklarstatistik. För mer information se www.maklarstatistik.se

Mäklarhuset är Sveriges största, icke franchisedrivna, privata mäklarföretag med cirka 550 medarbetare på över 100 fristående, lokala kontor runt om i Sverige och i delar av Spanien. Mäklarhuset har, enligt Svenskt Kvalitetsindex, haft Sveriges nöjdaste kunder åtta år i rad – 2008-2015 – och placerade sig på andraplats 2016. Mäklarhuset grundades 1973 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Utvecklingen på bostadsmarknaden har varit ett hett debatterat ämne den senaste tiden. Nya siffror från Mäklarstatistik för oktober månad visar på en svagt negativ prisutveckling för bostadsrätter och oförändrad prisbild för småhus. I centrala Stockholm har bostadsrättspriserna backat med två procent de senaste tre månaderna.

Läs vidare »
Rti8hrzgzr1nmglauwxx

Mäklarhuset lanserar ny sajt med målet att skapa den bästa digitala bostadsupplevelsen

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2017 12:30 CET

Mäklarhuset har en av Sveriges mest välbesökta hemsidor med över 100 000 besök per dag. Idag lanseras en ny version. Med snabbhet, ny design, och en förbättrad användarupplevelse vill Mäklarhuset vässa branschens bästa digitala bostadsupplevelse. Sajtuppdateringen innebär även ett ökat fokus på kommersiella fastigheter.

Media no image

Bostadspriserna dämpas i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2017 08:03 CEST

Nya siffror från Mäklarstatistik visar att prisutvecklingen i Stockholm slår av på takten. Den senaste månaden var priserna oförändrade och under det senaste året har de enbart stigit med ett par procent. Enligt Mäklarhusets vd Erik Wikander är dock aktiviteten på Stockholms bostadsmarknad högre än tidigare.

De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar att bostadsrättspriserna var oförändrade i Stockholm den senaste månaden. Statistiken visar även att priserna planat ut det senaste året. I centrala Stockholm har priserna stigit med 4 procent det senaste året. För Storstockholm summeras uppgången till 2 procent.

– Att prisutvecklingen i Stockholm dämpas är i grunden positivt. Problemet tidigare har varit skenande priser och ett allt för litet utbud. Nu ser vi en vändning då priserna dämpas och utbudet ökar. På Mäklarhuset har vi gjort fler bostadsaffärer i Stockholm i september jämfört med samma period i fjol. Om trenden med lugnare prisutveckling i kombination med högre aktivitet håller i sig är det mycket positivt för Stockholms bostadsmarknad, säger Erik Wikander, vd Mäklarhuset.

Bostadsrättspriserna utvecklas dock fortsatt starkt i Göteborg och Malmö, där priserna stigit med 9 respektive 15 procent det senaste året. I september var prisuppgångarna 1 respektive 2 procent.

Villamarknaden uppvisar en fortsatt positiv utveckling. Den senaste månaden ökade villapriserna i Stockholm med 2 procent, medan priserna ökade med 1 procent i Malmö och var oförändrade i Göteborg. Det senaste året har villapriserna i riket ökat med 9 procent, jämfört med bostadsrätterna som på riksnivå ökat med 6 procent.

– Att villapriserna ökar snabbare än bostadsrättspriserna hänger ihop med att det finns ett väldigt lågt utbud drivet delvis av nya regler och osäkerhet kring framtida flyttskatter och amorteringskrav. För att öka utbudet på villamarknaden och balansera prisbilden krävs tydliga regler och insatser som stimulerar ökad rotation, säger Erik Wikander.

Nedan följer en sammanställning av prisutvecklingen på bostadsmarknaden per september 2017:

BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket ± 0% + 1% + 6% 38 994
Centrala Stockholm ± 0% + 1% + 4% 91 798
Stor-Stockholm ± 0% - 1% + 2% 57 818
Centrala Göteborg + 1% + 3% + 9% 62 538
Stor-Göteborg ± 0% + 4% + 11% 45 544
Centrala Malmö + 2% + 3% + 15% 32 390
Stor-Malmö + 1% + 5% + 16% 29 160
VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket + 1% + 1% + 9% 3 201 000
Stor-Stockholm + 2% + 2% + 6% 5 796 000
Stor-Göteborg ± 0% ± 0% + 10% 4 788 000
Stor-Malmö + 1% + 2% + 12% 3 883 000
12 mån Medelpris 12 mån
+ 9% 1 645 000 + 9%

Ovanstående siffror kommer från Svensk Mäklarstatistik. För mer information se www.maklarstatistik.se

Mäklarhuset är Sveriges största, icke franchisedrivna, privata mäklarföretag med cirka 550 medarbetare på över 100 fristående, lokala kontor runt om i Sverige och i delar av Spanien. Mäklarhuset har, enligt Svenskt Kvalitetsindex, haft Sveriges nöjdaste kunder åtta år i rad – 2008-2015 – och placerade sig på andraplats 2016. Mäklarhuset grundades 1973 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Nya siffror från Mäklarstatistik visar att prisutvecklingen i Stockholm slår av på takten. Den senaste månaden var priserna oförändrade och under det senaste året har de enbart stigit med ett par procent. Enligt Mäklarhusets vd Erik Wikander är dock aktiviteten på Stockholms bostadsmarknad högre än tidigare.

Läs vidare »
Media no image

Bostadsrättspriserna ökade i augusti

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2017 08:01 CEST

Nya siffror från Mäklarstatistik visar att bostadsrättspriserna ökade med en procent i augusti, medan villapriserna var stillastående. Bland de tre storstäderna har priserna det senaste året ökat minst i Stockholm. Enligt Mäklarhusets vd Erik Wikander har de höga priserna i storstäderna gjort att allt fler söker alternativ på pendlingsavstånd.

– I Stockholm och Göteborg har vi under lång tid sett en avmattning i priserna centralt, samtidigt som priserna i närliggande områden och kommuner ökar kraftigt. Det är inte tal om att intresset för dessa städer är mindre, utan att priserna nått nivåer som gör att människor söker alternativ på pendlingsavstånd, säger Erik Wikander, vd Mäklarhuset.

Denna trend syns bland annat i prisstatistiken för Malmö och Göteborg, där priserna i Stor-Göteborg och Stor-Malmö det senaste året ökat mer än i de centrala delarna.

Erik Wikander anser att prisbilden sannolikt kommer bidra till en fortsatt försiktig utveckling i centrala Stockholm och Göteborg, men att ett kommande och tuffare amorteringskrav skulle kunna utlösa en ny rush till bostadsmarknaden.

– Priserna i centrala Stockholm och Göteborg har ökat mycket de senaste åren. Samtidigt har det införts ett amorteringskrav som gjort att bostadskostnaderna ökat kraftigt för många. Detta bör leda till en mer balanserad prisutveckling. Men om Finansinspektionen går vidare och inför ett nytt, tuffare amorteringskrav nästa år kan det mycket väl utlösa ett kortsiktigt rally i likhet med det vi såg innan det nuvarande regelverket infördes, säger Erik Wikander.

Nedan följer en sammanställning av prisutvecklingen på bostadsmarknaden per augusti 2017:

BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket + 1% ± 0% + 8% 40 687
Centrala Stockholm + 1% ± 0% + 7% 95 462
Stor-Stockholm ± 0% - 2% + 5% 60 557
Centrala Göteborg + 1% + 1% + 8% 63 697
Stor-Göteborg + 2% + 3% + 13% 47 334
Centrala Malmö + 2% + 1% + 16% 32 309
Stor-Malmö + 2% + 4% + 18% 30 144
VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket ± 0% + 1% + 9% 3 007 000
Stor-Stockholm ± 0% - 1% + 6% 5 601 000
Stor-Göteborg ± 0% + 1% + 11% 4 504 000
Stor-Malmö ± 0% + 3% + 12% 3 909 000
FRITIDSHUS 12 mån Medelpris
Riket + 10% 1 646 000

Ovanstående siffror kommer från Svensk Mäklarstatistik. För mer information se www.maklarstatistik.se

Mäklarhuset är Sveriges största, icke franchisedrivna, privata mäklarföretag med cirka 550 medarbetare på över 100 fristående, lokala kontor runt om i Sverige och i delar av Spanien. Mäklarhuset har, enligt Svenskt Kvalitetsindex, haft Sveriges nöjdaste kunder åtta år i rad – 2008-2015 – och placerade sig på andraplats 2016. Mäklarhuset grundades 1973 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Nya siffror från Mäklarstatistik visar att bostadsrättspriserna ökade med en procent i augusti, medan villapriserna var stillastående. Bland de tre storstäderna har priserna det senaste året ökat minst i Stockholm. Enligt Mäklarhusets vd Erik Wikander har de höga priserna i storstäderna gjort att allt fler söker alternativ på pendlingsavstånd.

Läs vidare »
Media no image

Bostadsrättspriserna backade i Stockholm i juli

Pressmeddelanden   •   Aug 14, 2017 08:05 CEST

Siffror från Mäklarstatistik visar att bostadsrättspriserna i Stor-Stockholm backade med 2 procent i juli. I övrigt var rörelserna små under juli månad.

– Vi har under lång tid sett att prisutvecklingen i Stockholm slagit av på takten. Vi ser nu att priserna den senaste månaden till och med backat något, men det är för tidigt att säga att det är ett trendskifte i Stockholm. På årsbasis är prisutvecklingen fortsatt positiv, säger Erik Wikander, vd Mäklarhuset.

Under den normalt sett lugna julimånaden noterades även i år små prisrörelser. På riksnivå backade bostadsrättspriserna med 1 procent och noterar en uppgång på 7 procent det senaste året. I centrala Stockholm och Malmö stod priserna stilla i juli, medan de ökade med 1 procent i centrala Göteborg.

Även villamarknaden hade en lugn utveckling i juli. I Stockholm och Göteborg stod priserna stilla, medan de ökade med 1 procent i Malmö. Fritidshusmarknaden, som till skillnad från övriga bostäder har en starkare säsong under juli, visar på en uppgång med 9 procent det senaste året.

– Det är svårt att dra för stora växlar på prisstatistiken för sommarmånaderna då utbudet och aktiviteten är väsentligt lägre än normalt. Men mönstret vi sett den senaste tiden är att prisutvecklingen i Stockholm dämpas medan andra tillväxtregioner drar iväg. Det ska bli spännande att se utvecklingen för augusti månad då det normalt sett är väldigt hög aktivitet på bostadsmarknaden, säger Erik Wikander.

Nedan följer en sammanställning av prisutvecklingen på bostadsmarknaden per juli 2017:

BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket - 1% - 2% + 7% 34 187
Centrala Stockholm ± 0% - 1% + 6% 96 784
Stor-Stockholm - 2% - 3% + 5% 56 158
Centrala Göteborg + 1% + 1% + 9% 63 539
Stor-Göteborg + 1% + 1% + 13% 45 897
Centrala Malmö ± 0% - 1% + 16% 31 581
Stor-Malmö ± 0% + 3% + 16% 28 532
VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket ± 0% + 2% + 9% 2 325 000
Stor-Stockholm ± 0% ± 0% + 6% 5 075 000
Stor-Göteborg ± 0% + 2% + 12% 4 110 000
Stor-Malmö + 1% + 5% + 11% 3 323 000
FRITIDSHUS 12 mån Medelpris
Riket + 9% 1 642 000

Ovanstående siffror kommer från Svensk Mäklarstatistik. För mer information se www.maklarstatistik.se

Mäklarhuset är Sveriges största, icke franchisedrivna, privata mäklarföretag med cirka 550 medarbetare på över 100 fristående, lokala kontor runt om i Sverige och i delar av Spanien. Mäklarhuset har, enligt Svenskt Kvalitetsindex, haft Sveriges nöjdaste kunder åtta år i rad – 2008-2015 – och placerade sig på andraplats 2016. Mäklarhuset grundades 1973 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Siffror från Mäklarstatistik visar att bostadsrättspriserna i Stor-Stockholm backade med 2 procent i juli. I övrigt var rörelserna små under juli månad.

Läs vidare »
Media no image

Bostadsrättspriserna backar i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Jul 14, 2017 08:05 CEST

Siffror från Mäklarstatistik visar att prisutvecklingen är stark i Göteborg och Malmö, men avstannande i Stockholm där bostadsrättspriserna sjunkit med en procent de senaste tre månaderna.

–Prisutvecklingen har på senare tid bromsat in i Stockholm och Göteborg. De kraftiga prisökningarna ser vi nu i områdena utanför dessa två storstäder samt i regionala tillväxtorter, säger Erik Wikander, vd Mäklarhuset.

I Malmö och Stor-Malmö har bostadsrättspriserna ökat kraftigt det senaste året. Men under den senaste månaden har priserna stått stilla.

Prisstatistiken visar vidare att den svenska snittvillan kostar närapå tre miljoner kronor, efter en prisuppgång på 8 procent det senaste året. Villamarknaden har det senaste året varit starkast i Göteborg, med en uppgång på 11 procent. I Stockholm har villapriserna backat med en procent den senaste månaden. Fritidshuspriserna har under det senaste året stigit med 9 procent.

–Både fritidshusmarknaden och villamarknaden har varit starka i år. Det beror till stor del på att utbudet varit väldigt lågt, vilket drivit upp priserna. Samtidigt indikerar statistiken för både bostadsrätter och villor att prisutvecklingen bromsat in, eller åtminstone tagit en paus, i Stockholm. Men givet att vi nu befinner oss i en säsongsmässigt svag period får vi vänta på siffrorna för augusti och september innan vi kan säga att det är ett trendbrott i Stockholm, säger Erik Wikander.

Nedan följer en sammanställning av prisutvecklingen på bostadsmarknaden per juni 2017:

BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket - 1% - 1% + 8% 38 386
Centrala Stockholm - 1% - 1% + 6% 92 212
Stor-Stockholm - 1% - 1% + 6% 57 792
Centrala Göteborg - 1% + 2% + 9% 61 141
Stor-Göteborg ± 0% + 1% + 12% 44 722
Centrala Malmö ± 0% ± 0% + 16% 31 107
Stor-Malmö ± 0% + 4% + 19% 28 257
VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket + 1% + 3% + 8% 2 988 000
Stor-Stockholm - 1% ± 0% + 5% 5 527 000
Stor-Göteborg + 1% + 3% + 11% 4 575 000
Stor-Malmö + 1% + 5% + 10% 3 826 000
FRITIDSHUS 12 mån Medelpris
Riket + 9% 1 625 000

Ovanstående siffror kommer från Svensk Mäklarstatistik. För mer information se www.maklarstatistik.se

Mäklarhuset är Sveriges största, icke franchisedrivna, privata mäklarföretag med cirka 550 medarbetare på över 100 fristående, lokala kontor runt om i Sverige och i delar av Spanien. Mäklarhuset har, enligt Svenskt Kvalitetsindex, haft Sveriges nöjdaste kunder åtta år i rad – 2008-2015 – och placerade sig på andraplats 2016. Mäklarhuset grundades 1973 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Siffror från Mäklarstatistik visar att prisutvecklingen är stark i Göteborg och Malmö, men avstannande i Stockholm där bostadsrättspriserna sjunkit med en procent de senaste tre månaderna.

Läs vidare »
Pt6woabqw2xssnsesq6m

Budgivningarna rusar mest i Jönköping, Linköping och Norrköping

Pressmeddelanden   •   Jul 12, 2017 08:00 CEST

Heta budgivningar som driver upp bostadspriserna långt över utgångspriset är inget isolerat Stockholmsfenomen. Mäklarhusets sammanställning av skillnaden mellan utgångspris och försäljningspris i Sveriges tio största städer visar att budgivningarna rusar mest i Jönköping, Linköping och Norrköping.

Media no image

Fritidshusförsäljningar drev upp småhuspriserna i maj

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2017 08:15 CEST

Nya siffror från Värderingsdata* visar att småhuspriserna steg med 3,4 procent under maj månad. Prisuppgången förklaras av en fortsatt stark marknad för småhus i kombination med en stor försäljning av fritidshus till höga priser. För bostadsrättsmarknaden är prisutvecklingen, frånsett Malmö, fortsatt dämpad.

Värderingsdatas bostadsindex visar att småhuspriserna ökade med 3,4 procent under maj månad. Sett över ett år har priserna på svenska småhus ökat med 12 procent. Prisökningen den senaste månaden sticker ut i jämförelse med tidigare månader och förklaras delvis av en ökad andel fritidshusförsäljningar till höga priser.

– Maj är normalt den månad då det säljs mest fritidshus i Sverige. Men under fjolåret backade marknaden till följd av bland annat amorteringskravet. Det vi sett den senaste månaden är nog en dubbeleffekt med en säsongsmässigt stark månad och en uppdämd efterfrågan, vilket driver upp fritidshuspriserna och index för småhus, säger Erik Wikander, vd Mäklarhuset.

Vidare visar siffrorna från Värderingsdata en lugn utveckling på bostadsrättsmarknaden. I maj månad minskade bostadsrättspriserna på riksnivå med 0,3 procent och sett över det senaste året har priserna ökat med 7,1 procent. Bland storstäderna ligger Stockholm något under riksnivån medan Göteborg ligger något över. Malmö sticker fortsatt ut i en jämförelse, där bostadsrättspriserna ökat med 18,7 procent det senaste året.

– Statistiken visar fortsatt på en stabilisering av bostadsrättspriserna. I Malmö fortsätter dock priserna att öka kraftigt. Men för att sätta prisökningen i perspektiv är det viktigt att komma ihåg att du i centrala Malmö får betala drygt 30 000 kronor per kvadratmeter jämfört med drygt 90 000 i Stockholm. Malmö tar nu helt enkelt igen flera år av stillastående priser, säger Erik Wikander.

Nedan följer en sammanställning av prisutvecklingen på bostadsmarknaden per maj 2017:

Prisutveckling 1 mån 3 mån 6 mån 12 mån 24 mån
Bostadsrätt, riket -0,3% 0,0% 3,6% 7,1% 18,1%
Småhus, riket 3,4% 6,8% 8,1% 12,0% 23,7%
Bostadsrätt, centrala Stockholm -0,2% 0,0% 3,4% 5,8% 14,6%
Bostadsrätt, centrala Göteborg 0,0% 0,7% 4,4% 7,3% 16,5%
Bostadsrätt, centrala Malmö 0,8% 3,7% 10,7% 18,7% 27,5%
Småhus, Storstockholm 2,0% 5,6% 7,1% 8,1% 24,2%
Småhus, Storgöteborg 2,6% 4,3% 8,3% 11,7% 25,9%
Småhus, Stormalmö 1,7% 3,1% 5,9% 10,4% 19,9%

* Siffrorna är framtagna av Värderingsdata. Källa för bostadsrätter: Svensk Mäklarstatistik AB. Källa för småhus: Svensk Mäklarstatistik AB och Lantmäteriet.

Mäklarhuset är Sveriges största, icke franchisedrivna, privata mäklarföretag med cirka 550 medarbetare på över 100 fristående, lokala kontor runt om i Sverige och i delar av Spanien. Mäklarhuset har, enligt Svenskt Kvalitetsindex, haft Sveriges nöjdaste kunder åtta år i rad – 2008-2015 – och placerade sig på andraplats 2016. Mäklarhuset grundades 1973 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Nya siffror från Värderingsdata* visar att småhuspriserna steg med 3,4 procent under maj månad. Prisuppgången förklaras av en fortsatt stark marknad för småhus i kombination med en stor försäljning av fritidshus till höga priser. För bostadsrättsmarknaden är prisutvecklingen, frånsett Malmö, fortsatt dämpad.

Läs vidare »
Media no image

Mäklarhuset inleder samarbete med Göta Energi

Nyheter   •   Jun 12, 2017 09:00 CEST

Mäklarhuset inleder ett spännande samarbete med Göta Energi. Samarbetet innebär att de som köper eller säljer bostad via Mäklarhuset erbjuds ett förmånligt elavtal – något som alla behöver ta itu med när man ska flytta. Dessutom bjuder Göta Energi på 300 kr att handla för till inflyttningsfesten.

Samarbetet mellan Mäklarhuset och Göta Energi skapar mervärde för de som köper och säljer bostad via Mäklarhuset. Vid flytt erbjuds Mäklarhusets kunder hjälp med uppsägning och teckning av ett nytt, billigt, elavtal. Som en extra krydda bjuds kunderna dessutom på 300 kr att handla för till inflyttningsfesten.

”Våra samarbeten är till för att ge våra kunder bra service. Så är även fallet i samarbetet med Mäklarhuset. Man har otroligt mycket att tänka på när man ska flytta. Därför känns det perfekt att kunna hjälpa Mäklarhusets kunder med elavtal. En sak mindre att tänka på, samtidigt som man både sparar pengar på elen och får 300 kr att handla för hos Willys, Coop, Hemköp, City Gross m.fl.” Säger Into Al Jobory, försäljningschef på Göta Energi.

Erik Wikander, VD Mäklarhuset, är mycket glad för samarbetet som enkelt hjälper Mäklarhusets kunder med att minska deras lista över saker att göra inför flytten: ”Det känns kul att ha ett samarbete med Göta Energi som är så självklart kopplat till våra kunders behov. På en minut har kunden gjort vad som behövs och därefter tar Göta Energi vid. Kunden sparar tid och pengar och kan lägga sin energi på sitt livs största affär - sin nya bostad”.

Samarbetet mellan Göta Energi och Mäklarhuset startar den 1 juli 2017.

Göta Energi är ett elhandelsbolag med kontor i Göteborg och ägs av norska Hafslund ASA. Göta Energi utvecklar kreativa och starka erbjudanden som ligger rätt i tiden och som uppskattas av kunderna. Med konkurrenskraftiga priser och utmärkt service ger vi mer till våra kunder. Göta Energi är utmanaren som tänker bli Sveriges mest omtyckta elbolag! www.gotaenergi.se

Kontaktperson Göta Energi: Martin Lindegaard, Marknadschef. Martin.lindegaard@gotaenergi.se tfn 0735-14 33 48

Mäklarhuset inleder ett spännande samarbete med Göta Energi. Samarbetet innebär att de som köper eller säljer bostad via Mäklarhuset erbjuds ett förmånligt elavtal – något som alla behöver ta itu med när man ska flytta. Dessutom bjuder Göta Energi på 300 kr att handla för till inflyttningsfesten.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • vd Mäklarhuset
  • erik.wikander@maklarhuset.se
  • 0730-59 33 01

Om Mäklarhuset

För enkelhetens skull

Mäklarhuset är Sveriges största, icke franchisedrivna, privata mäklarföretag med cirka 550 medarbetare på över 100 fristående, lokala kontor runt om i Sverige och i delar av Spanien. Mäklarhuset har, enligt Svenskt Kvalitetsindex, haft Sveriges nöjdaste kunder åtta år i rad – 2008-2015 – och placerade sig på andraplats 2016. Mäklarhuset grundades 1973 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Adress

  • Mäklarhuset
  • Vädursgatan 6
  • 41250 Göteborg
  • Sverige