Topxpg3tpymswwkbsnbg

Stillastående priser på Stockholms bostadsmarknad

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2018 08:01 CEST

Priserna stabiliseras på Stockholms bostadsmarknad, indikerar nya siffror från Mäklarstatistik. Den senaste månaden liksom det senaste kvartalet har prisutvecklingen varit stillastående.

Hzqjdttxe8zjhskkau0q

Positiv prisutveckling på Stockholms bostadsmarknad

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2018 08:02 CET

Nya siffror från Mäklarstatistik visar att bostadspriserna i centrala Stockholm och Stor-Stockholm vände upp en procent jämfört med föregående tremånaders period. Samtidigt är det fortsatt hög aktivitet på bostadsmarknaden med väsentligt fler affärer jämfört med samma period i fjol, enligt Mäklarhusets vd Erik Wikander.

Hxvg9c5gvbarpvu6dyuz

Fallande priser men ökad aktivitet på bostadsmarknaden

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2018 08:01 CET

Nya siffror från Mäklarstatistik visar att bopriserna fortsatte att falla under januari månad. Störst var nedgången i centrala Göteborg, där bostadspriserna backade med tre procent under den senaste månaden. Enligt Mäklarhusets vd Erik Wikander syns dock ökad aktivitet på bostadsmarknaden, framför allt i Stockholm.

Iuvbxebeadsok5l5izni

Bostadsrättsmarknaden backade 2 procent under fjolåret

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2018 08:03 CET

Bostadsmarknaden svängde fram och tillbaka under fjolåret, och slutade till sist på minus två procent för bostadsrätter och plus fem procent för villor enligt nya siffror från Mäklarstatistik. Prisstatistiken visar på stora variationer i landet och att det stora prisfallet som diskuterades i höstas inte inträffat, konstaterar Mäklarhusets vd Erik Wikander.

Kp5uuomt86m8eyxmrdmg

Bostadsrättspriserna i Stockholm nu lägre än i fjol

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 08:05 CET

Bostadsrättspriserna har under november månad backat i hela landet, visar nya siffror från Mäklarstatistik. I Stockholm är nu bostadsrättspriserna på lägre nivåer än för ett år sedan.

Q0wblkp4sgcz3iigmgpp

Upp till 22 års sparande för liten lägenhet i svenska storstäder

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 07:30 CET

Mäklarhuset har studerat de ekonomiska möjligheterna för fyra yrkesgrupper i åldern 25–30 år att köpa en centralt belägen lägenhet i Sveriges 10 största städer. Undersökningen visar att majoriteten har råd att bära boendekostnaderna men att kontantinsatsen är ett stort hinder. För yrkesverksamma unga utan eget sparande tar det idag mellan 4 och 22 år att spara ihop till kontantinsatsen.

Media no image

Svag prisnedgång för bostadsrätter

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 08:10 CET

Utvecklingen på bostadsmarknaden har varit ett hett debatterat ämne den senaste tiden. Nya siffror från Mäklarstatistik för oktober månad visar på en svagt negativ prisutveckling för bostadsrätter och oförändrad prisbild för småhus. I centrala Stockholm har bostadsrättspriserna backat med två procent de senaste tre månaderna.

– På senare tid har man kunnat läsa dramatiska rubriker om boprisfall. Men siffrorna från Mäklarstatistik visar att det är små rörelser. Den tydliga trenden som syns just nu är att marknaden är lite lugnare och att intresset för de högst prissatta lägenheterna har svalnat. Pendeln har helt enkelt svängt något till köparens fördel för första gången på väldigt länge, säger Erik Wikander, vd Mäklarhuset.

På riksnivå sjönk bostadsrättspriserna med 1 procent den senaste månaden. I centrala Stockholm var nedgången 2 procent, medan priserna var oförändrade i centrala Malmö och Göteborg. Sett över 12 månader är prisutvecklingen fortsatt positiv på samtliga uppmätta marknader förutom region Stor-Stockholm.

Småhuspriserna har, enligt siffrorna från Mäklarstatistik, varit oförändrade de senaste tre månaderna. Även på småhusmarknaden är prisutvecklingen positiv sett över 12 månader.

– Det vi ser och läser om just nu är en inbromsning på toppen av bostadsmarknaden, exempelvis dyrare lägenheter i centrala lägen. Men marknaden som helhet rör sig sidledes eller uppåt. Med tanke på att räntan är låg, arbetsmarknaden stark och det inte finns några kraftiga räntehöjningar i sikte finns det idag inget som talar för ett brett fall på bostadsmarknaden, säger Erik Wikander.

Nedan följer en sammanställning av prisutvecklingen på bostadsmarknaden per oktober 2017:

BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket - 1% + 1% + 4% 37 993
Centrala Stockholm - 2% - 2% + 2% 89 220
Stor-Stockholm - 1% - 1% ± 0% 56 048
Centrala Göteborg ± 0% + 2% + 9% 62 567
Stor-Göteborg - 1% + 2% + 11% 44 638
Centrala Malmö ± 0% + 3% + 12% 31 274
Stor-Malmö - 3% - 1% + 13% 27 890
VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket ± 0% ± 0% + 7% 3 102 000
Stor-Stockholm - 1% ± 0% + 4% 5 635 000
Stor-Göteborg ± 0% ± 0% + 9% 4 573 000
Stor-Malmö - 1% ± 0% + 9% 3 891 000
FRITIDSHUS 12 mån Medelpris
Riket + 9% 1 653 000

Ovanstående siffror kommer från Svensk Mäklarstatistik. För mer information se www.maklarstatistik.se

Mäklarhuset är Sveriges största, icke franchisedrivna, privata mäklarföretag med cirka 550 medarbetare på över 100 fristående, lokala kontor runt om i Sverige och i delar av Spanien. Mäklarhuset har, enligt Svenskt Kvalitetsindex, haft Sveriges nöjdaste kunder åtta år i rad – 2008-2015 – och placerade sig på andraplats 2016. Mäklarhuset grundades 1973 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Utvecklingen på bostadsmarknaden har varit ett hett debatterat ämne den senaste tiden. Nya siffror från Mäklarstatistik för oktober månad visar på en svagt negativ prisutveckling för bostadsrätter och oförändrad prisbild för småhus. I centrala Stockholm har bostadsrättspriserna backat med två procent de senaste tre månaderna.

Läs vidare »
Rti8hrzgzr1nmglauwxx

Mäklarhuset lanserar ny sajt med målet att skapa den bästa digitala bostadsupplevelsen

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2017 12:30 CET

Mäklarhuset har en av Sveriges mest välbesökta hemsidor med över 100 000 besök per dag. Idag lanseras en ny version. Med snabbhet, ny design, och en förbättrad användarupplevelse vill Mäklarhuset vässa branschens bästa digitala bostadsupplevelse. Sajtuppdateringen innebär även ett ökat fokus på kommersiella fastigheter.

Media no image

Bostadspriserna dämpas i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2017 08:03 CEST

Nya siffror från Mäklarstatistik visar att prisutvecklingen i Stockholm slår av på takten. Den senaste månaden var priserna oförändrade och under det senaste året har de enbart stigit med ett par procent. Enligt Mäklarhusets vd Erik Wikander är dock aktiviteten på Stockholms bostadsmarknad högre än tidigare.

De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar att bostadsrättspriserna var oförändrade i Stockholm den senaste månaden. Statistiken visar även att priserna planat ut det senaste året. I centrala Stockholm har priserna stigit med 4 procent det senaste året. För Storstockholm summeras uppgången till 2 procent.

– Att prisutvecklingen i Stockholm dämpas är i grunden positivt. Problemet tidigare har varit skenande priser och ett allt för litet utbud. Nu ser vi en vändning då priserna dämpas och utbudet ökar. På Mäklarhuset har vi gjort fler bostadsaffärer i Stockholm i september jämfört med samma period i fjol. Om trenden med lugnare prisutveckling i kombination med högre aktivitet håller i sig är det mycket positivt för Stockholms bostadsmarknad, säger Erik Wikander, vd Mäklarhuset.

Bostadsrättspriserna utvecklas dock fortsatt starkt i Göteborg och Malmö, där priserna stigit med 9 respektive 15 procent det senaste året. I september var prisuppgångarna 1 respektive 2 procent.

Villamarknaden uppvisar en fortsatt positiv utveckling. Den senaste månaden ökade villapriserna i Stockholm med 2 procent, medan priserna ökade med 1 procent i Malmö och var oförändrade i Göteborg. Det senaste året har villapriserna i riket ökat med 9 procent, jämfört med bostadsrätterna som på riksnivå ökat med 6 procent.

– Att villapriserna ökar snabbare än bostadsrättspriserna hänger ihop med att det finns ett väldigt lågt utbud drivet delvis av nya regler och osäkerhet kring framtida flyttskatter och amorteringskrav. För att öka utbudet på villamarknaden och balansera prisbilden krävs tydliga regler och insatser som stimulerar ökad rotation, säger Erik Wikander.

Nedan följer en sammanställning av prisutvecklingen på bostadsmarknaden per september 2017:

BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket ± 0% + 1% + 6% 38 994
Centrala Stockholm ± 0% + 1% + 4% 91 798
Stor-Stockholm ± 0% - 1% + 2% 57 818
Centrala Göteborg + 1% + 3% + 9% 62 538
Stor-Göteborg ± 0% + 4% + 11% 45 544
Centrala Malmö + 2% + 3% + 15% 32 390
Stor-Malmö + 1% + 5% + 16% 29 160
VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket + 1% + 1% + 9% 3 201 000
Stor-Stockholm + 2% + 2% + 6% 5 796 000
Stor-Göteborg ± 0% ± 0% + 10% 4 788 000
Stor-Malmö + 1% + 2% + 12% 3 883 000
12 mån Medelpris 12 mån
+ 9% 1 645 000 + 9%

Ovanstående siffror kommer från Svensk Mäklarstatistik. För mer information se www.maklarstatistik.se

Mäklarhuset är Sveriges största, icke franchisedrivna, privata mäklarföretag med cirka 550 medarbetare på över 100 fristående, lokala kontor runt om i Sverige och i delar av Spanien. Mäklarhuset har, enligt Svenskt Kvalitetsindex, haft Sveriges nöjdaste kunder åtta år i rad – 2008-2015 – och placerade sig på andraplats 2016. Mäklarhuset grundades 1973 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Nya siffror från Mäklarstatistik visar att prisutvecklingen i Stockholm slår av på takten. Den senaste månaden var priserna oförändrade och under det senaste året har de enbart stigit med ett par procent. Enligt Mäklarhusets vd Erik Wikander är dock aktiviteten på Stockholms bostadsmarknad högre än tidigare.

Läs vidare »
Media no image

Bostadsrättspriserna ökade i augusti

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2017 08:01 CEST

Nya siffror från Mäklarstatistik visar att bostadsrättspriserna ökade med en procent i augusti, medan villapriserna var stillastående. Bland de tre storstäderna har priserna det senaste året ökat minst i Stockholm. Enligt Mäklarhusets vd Erik Wikander har de höga priserna i storstäderna gjort att allt fler söker alternativ på pendlingsavstånd.

– I Stockholm och Göteborg har vi under lång tid sett en avmattning i priserna centralt, samtidigt som priserna i närliggande områden och kommuner ökar kraftigt. Det är inte tal om att intresset för dessa städer är mindre, utan att priserna nått nivåer som gör att människor söker alternativ på pendlingsavstånd, säger Erik Wikander, vd Mäklarhuset.

Denna trend syns bland annat i prisstatistiken för Malmö och Göteborg, där priserna i Stor-Göteborg och Stor-Malmö det senaste året ökat mer än i de centrala delarna.

Erik Wikander anser att prisbilden sannolikt kommer bidra till en fortsatt försiktig utveckling i centrala Stockholm och Göteborg, men att ett kommande och tuffare amorteringskrav skulle kunna utlösa en ny rush till bostadsmarknaden.

– Priserna i centrala Stockholm och Göteborg har ökat mycket de senaste åren. Samtidigt har det införts ett amorteringskrav som gjort att bostadskostnaderna ökat kraftigt för många. Detta bör leda till en mer balanserad prisutveckling. Men om Finansinspektionen går vidare och inför ett nytt, tuffare amorteringskrav nästa år kan det mycket väl utlösa ett kortsiktigt rally i likhet med det vi såg innan det nuvarande regelverket infördes, säger Erik Wikander.

Nedan följer en sammanställning av prisutvecklingen på bostadsmarknaden per augusti 2017:

BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket + 1% ± 0% + 8% 40 687
Centrala Stockholm + 1% ± 0% + 7% 95 462
Stor-Stockholm ± 0% - 2% + 5% 60 557
Centrala Göteborg + 1% + 1% + 8% 63 697
Stor-Göteborg + 2% + 3% + 13% 47 334
Centrala Malmö + 2% + 1% + 16% 32 309
Stor-Malmö + 2% + 4% + 18% 30 144
VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket ± 0% + 1% + 9% 3 007 000
Stor-Stockholm ± 0% - 1% + 6% 5 601 000
Stor-Göteborg ± 0% + 1% + 11% 4 504 000
Stor-Malmö ± 0% + 3% + 12% 3 909 000
FRITIDSHUS 12 mån Medelpris
Riket + 10% 1 646 000

Ovanstående siffror kommer från Svensk Mäklarstatistik. För mer information se www.maklarstatistik.se

Mäklarhuset är Sveriges största, icke franchisedrivna, privata mäklarföretag med cirka 550 medarbetare på över 100 fristående, lokala kontor runt om i Sverige och i delar av Spanien. Mäklarhuset har, enligt Svenskt Kvalitetsindex, haft Sveriges nöjdaste kunder åtta år i rad – 2008-2015 – och placerade sig på andraplats 2016. Mäklarhuset grundades 1973 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Nya siffror från Mäklarstatistik visar att bostadsrättspriserna ökade med en procent i augusti, medan villapriserna var stillastående. Bland de tre storstäderna har priserna det senaste året ökat minst i Stockholm. Enligt Mäklarhusets vd Erik Wikander har de höga priserna i storstäderna gjort att allt fler söker alternativ på pendlingsavstånd.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • vd Mäklarhuset
  • wcertnik.wxbkriknuleanectsder@maklarhundabset.uvgyse
  • 0730-59 33 01

Om Mäklarhuset

För enkelhetens skull

Mäklarhuset är Sveriges största, icke franchisedrivna, privata mäklarföretag med cirka 550 medarbetare på över 100 fristående, lokala kontor runt om i Sverige och i delar av Spanien. Mäklarhuset har, enligt Svenskt Kvalitetsindex, haft Sveriges nöjdaste kunder åtta år i rad – 2008-2015 – och placerade sig på andraplats 2016. Mäklarhuset grundades 1973 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Adress

  • Mäklarhuset
  • Vädursgatan 6
  • 41250 Göteborg
  • Sverige