Skip to main content

Bostadsrättspriserna i Malmö fortsätter att öka kraftigt

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2017 07:03 CET

Färska siffror från Värderingsdata* visar att bostadsrättspriserna i Malmö fortsätter att öka i snabb takt. Priserna i centrala Malmö ökade med 1,5 procent i januari och har det senaste året ökat dubbelt så snabbt som i Stockholm, Göteborg och riket som helhet.

Värderingsdatas bostadsindex visar att bostadsrättspriserna i Sverige steg med 0,6 procent, medan småhuspriserna steg med 1 procent under januari månad 2017. I årstakt är har priserna på bostadsrätter stigit med 6,7 procent och småhuspriserna ökat med 11,1 procent.

Likt fjolåret är det prisutvecklingen i Malmö som sticker ut. Under januari månad ökade bostadsrättspriserna i centrala Malmö med 1,5 procent. I årstakt har priserna stigit med 13,3 procent, vilket kan jämföras med 4,6 procent i centrala Stockholm, 4,9 procent i centrala Göteborg och 6,7 procent för riket som helhet.

– Jag tror att vi kommer att få se en prisuppgång i år på omkring 5 procent, vilket är ungefär det vi ser i riket och i storstäderna undantaget Malmö. I Malmö ser vi en fortsatt kraftig prisuppgång. En viktig förklaring till det är att Malmö inte haft en lika lång tid av kraftigt stigande priser som Stockholm och Göteborg, vilket innebär att det finns lite mer utrymme uppåt jämfört med de andra storstäderna, säger Erik Wikander, vd Mäklarhuset.

Småhuspriserna har däremot i jämnare utveckling i storstäderna. I Stockholm, Göteborg och Malmö steg småhuspriserna i januari med 1,3, 0,5 respektive 0,7 procent. Det senaste året har priserna ökat med 9 procent i Stockholm, 12 procent i Göteborg, och 10,7 procent i Malmö.

Nedan följer en sammanställning av prisutvecklingen på bostadsmarknaden:

Prisutveckling 1 mån 3 mån 6 mån 12 mån 24 mån
Bostadsrätt, riket 0,6% 2,0% 4,4% 6,7% 26,6%
Småhus, riket 1,0% 2,1% 2,9% 11,1% 23,3%
Bostadsrätt, centrala Stockholm 0,5% 1,7% 3,5% 4,6% 22,4%
Bostadsrätt, centrala Göteborg 0,6% 1,9% 4,1% 4,9% 24,6%
Bostadsrätt, centrala Malmö 1,5% 4,6% 9,5% 13,3% 26,5%
Småhus, Storstockholm 1,3% 3,0% 2,2% 9,0% 27,4%
Småhus, Storgöteborg 0,5% 3,3% 3,9% 12,0% 27,8%
Småhus, Stormalmö 0,7% 3,1% 4,9% 10,7% 21,5%

* Siffrorna är framtagna av Värderingsdata. Källa för bostadsrätter: Svensk Mäklarstatistik AB. Källa för småhus: Svensk Mäklarstatistik AB och Lantmäteriet. 

Mäklarhuset är Sveriges största privatägda mäklarkedja med cirka 550 medarbetare på över 120 fristående kontor runt om i landet, från Norrland till Skåne. Mäklarhusets organisation med fristående kontor och lokala engagerade mäklare har resulterat i att företaget de åtta senaste åren haft de mest nöjda kunderna i Sverige enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI).