Skip to main content

Mäklarhuset har infört rutiner för öppen budgivning på frivillig väg

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2007 14:51 CEST

I avsaknad av en lagstiftning som tydligt reglerar budgivningsprocessen i samband med fastighetsaffärer, har Mäklarhuset infört tydliga rutiner som skapar trygghet för både köpare och säljare. Efter skriftliga tillstånd från budgivarna redovisas öppet deras namn och telefonnummer i den budgivningslista som efter varje avslutad fastighetsaffär redovisas för alla som deltagit i budgivningen.

Under hösten 2006 införde Mäklarhuset nya rutiner kring budgivningsprocessen i samband med fastighetsaffärer. Dessa innebär att mäklaren ber om budgivarnas skriftliga tillstånd att öppet redovisa deras namn och telefonnummer efter avslutad affär. Med dagens lagstiftning är det skriftliga medgivandet en förutsättning för en öppen redovisning av att budgivningen har gått rätt till.

– I väntan på en ny mäklarlag har vi på frivillig väg gjort budgivningen öppen för både köpare och säljare. Att öppet redovisa vilka som deltagit i en budgivning eliminerar den osäkerhet som ofta är förknippad med budgivningen, och undanröjer den misstänksamhet som kan finnas på både köp- och säljsidan. Att både köpare och säljare får en komplett budgivningslista vid kontraktsskrivning är en del som borde omfattas av en ny fastighetsmäklarlag, säger Johan Martinsson, vd Mäklarhuset.

Idag arbetar huvuddelen av Mäklarhusets 130 kontor med de nya rutinerna kring öppen budgivning, och erfarenheterna hittills är överlag mycket positiva.

– Våra erfarenheter hittills är att såväl köpare som säljare upplever en större trygghet i samband med budgivningen. För mäklaren innebär våra rutiner naturligtvis ett merarbete, men också ett ökat förtroende från kunderna, säger Johan Martinsson.


För ytterligare information, kontakta:
Johan Martinsson, vd Mäklarhuset. Tel: 031-733 60 10 eller 0708-93 66 50
www.maklarhuset.se


Mäklarhuset bildades 1973 och förmedlade bostäder i Göteborg med omnejd. 1998 utvecklades Mäklarhuset till en rikstäckande kedja av fristående fastighetsmäklare. Idag är vi den tredje största mäklarkedjan i Sverige. Vi är ungefär 380 medarbetare, varav 250 är mäklare. Moderbolaget ägs gemensamt av våra över 130 fristående kontor, från Norrland till Skåne. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Mäklarhuset tilldelades i år utmärkelsen ”Årets Mäklare 2006”.