Skip to main content

Mäklarna spår färre fritidshus till salu

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2016 07:00 CET

Hittills i år har det sålts rekordfå fritidshus i Sverige. I en ny mäklarbarometer från Mäklarhuset spår var tredje fritidshusmäklare att antalet fritidshus till salu kommer att sjunka ytterligare under det kommande halvåret. Däremot är det få som tror att priserna kommer att falla.

I somras rapporterade Svensk Mäklarstatistik att försäljningen av fritidshus sjunkit med över 40 procent under första halvåret 2016*. För att ta tempen på fritidshusmarknaden har Mäklarhuset genomfört en undersökning bland 85 mäklare som arbetar med försäljningar av fritidshus**.

Undersökningen visar att var tredje mäklare anser att utbudet av fritidshus har minskat sedan amorteringskravet infördes i somras. Däremot är det färre som menar att priserna gått ned efter amorteringskravets införande. 7 av 10 anser att priserna varit oförändrade eller ökat, medan var fjärde menar att priserna har minskat.

– Fritidshuspriserna har sjunkit något i vissa län och ökat i andra. Den tydligaste bilden vi ser är dock att antalet fritidshus till salu varit fortsatt lågt under hösten. Fritidshus skiljer sig från permanentboende på så vis att vare sig köpare eller säljare normalt sett har särskilt bråttom att göra en affär. Så när det kommer nya regler som amorteringskrav tror jag att det är många som väntar och ser vad som händer. Det är det vi ser just nu, säger Erik Wikander, vd Mäklarhuset.

När fritidshusmäklarna ombeds blicka framåt så svarar var tredje att de tror att antalet fritidshus till salu kommer att minska under det kommande halvåret. Lika många tror att marknaden kommer att vara oförändrad, medan enbart en av tio tror att priserna kommer att minska.

– Vinterhalvåret är normalt sett lugnare än sommarhalvåret, men kan i år bli lugnare än vanligt. Ett lågt utbud håller uppe priserna eftersom det i grunden finns en god efterfrågan på fritidshus. Dessutom är det idag väldigt förmånligt att hyra ut sitt fritidshus, vilket påverkar kostnadskalkylen positivt för dem som köper fritidshus i bra lägen, säger Erik Wikander.

För mer information om undersökningen, se bifogad pdf.

* För mer information, se: http://www.maklarstatistik.se/media/20390/2016-07-14%20pm%20mäklarstatistik.pdf

** Undersökningen genomfördes mellan 14 och 24 oktober 2016. Totalt deltog 85 mäklare verksamma inom Mäklarhuset som arbetar med fritidshusförsäljningar. Dessa fick besvara en digital enkät. 

Mäklarhuset är Sveriges största privatägda mäklarkedja med cirka 550 medarbetare på över 120 fristående kontor runt om i landet, från Norrland till Skåne. Mäklarhusets organisation med fristående kontor och lokala engagerade mäklare har resulterat i att företaget de åtta senaste åren haft de mest nöjda kunderna i Sverige enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI).