Skip to main content

Malmö mot strömmen på lugn bostadsmarknad

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2017 08:52 CET

Nya siffror från Värderingsdata* visar att bostadsrättspriserna i centrala Malmö under det senaste året ökat tre gånger så snabbt som i Stockholm och Göteborg.

Värderingsdatas bostadsindex visar att bostadsrättspriserna i centrala Malmö fortsatt ökar väsentligt snabbare än i Stockholm och Göteborg. I februari ökade priserna i Malmö med 2,9 procent, jämfört med 1,4 procent i Stockholm och 1,6 procent i Göteborg. Under det senaste året har bostadsrättspriserna i Malmö ökat med 14,9 procent jämfört med 4,5 procent i Stockholm och 5 procent i Göteborg.

På riksnivå är prisutvecklingen stabil. Bostadsrättspriserna har det senaste året ökat med 6,4 procent, medan småhuspriserna ökat med 11,2 procent.

Prisutvecklingen för småhus är fortsatt starkare än för bostadsrätter. I storstadsregionerna ökar småhuspriserna snabbast i Göteborg, där ökningen låg på 2,2 procent i februari och 12,5 procent sett över 12 månader.

– Frånsett utvecklingen i Malmö har vi under längre tid sett en avmattning i prisutvecklingen för bostadsrätter. Småhuspriserna fortsätter däremot att öka med tvåsiffriga tal i årstakt. Det beror till stor del på att det är väldigt få småhus till salu. Det låga utbudet är en effekt av de inlåsningseffekter vi ser på marknaden, så som skatter som gör det ofördelaktigt att flytta från en lågt belånad villa. För att skapa balans på småhusmarknaden krävs politiska beslut som tar itu med dessa inlåsningseffekter, säger Erik Wikander, vd Mäklarhuset.

Nedan följer en sammanställning av prisutvecklingen på bostadsmarknaden:

Prisutveckling 1 mån 3 mån 6 mån 12 mån 24 mån
Bostadsrätt, riket 1,4% 3,6% 4,3% 6,4% 25,2%
Småhus, riket 1,6% 2,7% 2,9% 11,2% 23,4%
Bostadsrätt, centrala Stockholm 1,4% 3,4% 3,5% 4,5% 21,0%
Bostadsrätt, centrala Göteborg 1,6% 3,6% 4,4% 5,0% 23,2%
Bostadsrätt, centrala Malmö 2,9% 6,8% 10,4% 14,9% 27,7%
Småhus, Storstockholm 1,5% 3,7% 3,9% 9,4% 27,7%
Småhus, Storgöteborg 2,2% 4,4% 5,9% 12,5% 28,7%
Småhus, Stormalmö 1,8% 3,9% 5,4% 10,0% 21,6%

* Siffrorna är framtagna av Värderingsdata. Källa för bostadsrätter: Svensk Mäklarstatistik AB. Källa för småhus: Svensk Mäklarstatistik AB och Lantmäteriet.

Mäklarhuset är Sveriges största privatägda mäklarkedja med cirka 550 medarbetare på över 120 fristående kontor runt om i landet, från Norrland till Skåne. Mäklarhusets organisation med fristående kontor och lokala engagerade mäklare har resulterat i att företaget de åtta senaste åren haft de mest nöjda kunderna i Sverige enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI).