Skip to main content

Positiv decembermånad på bostadsmarknaden

Pressmeddelande   •   Jan 16, 2017 08:03 CET

Under december 2016 ökade bostadsrättspriserna med 1,6 procent och småhuspriser med 1,2 procent på riksnivå. Det visar färska siffror från Mäklarstatistik*. Trots en stark avslutning har trenden 2016 varit en lugnare prisutveckling. Mäklarhusets vd Erik Wikander spår att prisutvecklingen blir svagt positiv under 2017.

­– 2015 hade vi ett bostadsrally färgat av bostadsbrist, kommande regleringar och sjunkande räntor. Under 2016 har marknaden stabiliserat sig och under 2017 tror jag vi kan förvänta oss prisökningar i storleksordningen 3-5 procent, säger Erik Wikander, vd Mäklarhuset.

Det senaste året har bostadsrättspriserna i Sverige ökat med 6,9 procent medan småhuspriserna ökat med 11,2 procent. Under 2016 ökade bostadsrättspriserna mest i Malmö där uppgången för året summeras till 12,5 procent och 2,3 procent för december månad.

– Det är stor skillnad mot Stockholm och Göteborg där bostadsrättspriserna ökade med omkring 5 procent under 2016. Jag tror dock att priserna i Malmö fortsatt kan öka mer än i Stockholm och Göteborg med tanke på att prisutvecklingen i Malmö släpat efter ett tag, säger Erik Wikander.

Nedan följer en sammanställning av prisutvecklingen på bostadsmarknaden:

Prisutveckling 1 mån 3 mån 6 mån 12 mån 24 mån
Bostadsrätt, riket 1,6% 1,6% 4,4% 6,9% 28,9%
Småhus, riket 1,2% 1,8% 4,1% 11,2% 24,0%
Bostadsrätt, centrala Stockholm 1,4% 1,2% 3,4% 4,7% 24,5%
Bostadsrätt, centrala Göteborg 1,4% 1,8% 3,9% 5,1% 26,9%
Bostadsrätt, centrala Malmö 2,3% 4,2% 8,8% 12,5% 27%
Småhus, Storstockholm 1,4% 2,1% 2,2% 9,3% 27,1%
Småhus, Storgöteborg 2,7% 4,2% 6,5% 13,5% 29,1%
Småhus, Stormalmö 1,6% 2,4% 5,2% 9,7% 22,6%

* Siffrorna levereras av Värderingsdata. Källa för bostadsrätter: Svensk Mäklarstatistik AB. Källa för småhus: Svensk Mäklarstatistik AB och Lantmäteriet. För mer information, besök: www.maklarstatistik.se

Mäklarhuset är Sveriges största privatägda mäklarkedja med cirka 550 medarbetare på över 120 fristående kontor runt om i landet, från Norrland till Skåne. Mäklarhusets organisation med fristående kontor och lokala engagerade mäklare har resulterat i att företaget de åtta senaste åren haft de mest nöjda kunderna i Sverige enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI).