Bostadskonsumenternas vanligaste frågor

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2019 13:25 CET

Mäklarsamfundets kundvägledare tar varje år emot över 3 500 samtal från Sveriges bostadskonsumenter. Det är grunden för rapporten Konsumentinsikt. Under 2018 handlade de vanligaste frågorna om fel och brister, avtalsinnehåll och mäklarens ansvar i förmedlingstjänsten.

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: ”Tydligt kvitto på stabilisering och i grunden robust marknad”

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2019 08:30 CET

Priserna på både bostadsrätter och villor stod still i februari. Det visar den senaste sammanställningen från Svensk Mäklarstatistik. Mäklarsamfundets medlemmar vittnar om en spretig marknad på vissa håll i landet, men utvecklingen över 12 månader är ett tydligt kvitto på stabilisering och att svensk bostadsmarknad är robust, kommenterar Mäklarsamfundets VD Björn Wellhagen.

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: ”En blandad bild, men fortsatt stor optimism i mäklarkåren ”

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2019 08:15 CET

Priserna på både bostadsrätter och villor minskade med 1 procent i januari. Omsättningstakten är något lägre än jämfört med januari 2018, men högre än samma månad under 2016 och 2017. Det visar Svensk Mäklarstatistiks sammanställning för januari 2019. Mäklarsamfundets egna undersökningar visar att många mäklare känner optimism inför bostadsmarknadens utveckling under årets första kvartal.

Kreditrestriktioner och utlåningsvillkor avgör bostadsmarknaden 2019

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2019 17:06 CET

En ny undersökning från Mäklarsamfundet visar att majoriteten av mäklarna tror på oförändrat pris, utbud och efterfrågan under 2019. Den faktor som kommer att ha störst betydelse för hur bostadsmarknaden utvecklas under året är kreditrestriktionerna och bankernas utlåningsvillkor. Det uppger 82 procent av de totalt 975 mäklare som deltagit i undersökningen.

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: "Året präglades av stabilisering, trots kreditrestriktioner och tuffare banker”

Pressmeddelanden   •   Jan 14, 2019 08:15 CET

Under året sista månad backade priserna på både bostadsrätter och villor med -1 procent, delvis drivet av något sjunkande priser på de två marknader där över hälften av alla bostadsrätter säljs, Stor-Stockholm och Stor-Göteborg. På årsbasis ligger nu prisutvecklingen runt noll. Det visar Svensk Mäklarstatistiks sammanställning för december 2018.

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: ”En slagig marknad med små prisrörelser.”

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2018 08:10 CET

Efter ett par månader av stabil prisutveckling och ett stort antal affärer i oktober backade priserna på både bostadsrätter och villor med -1 procent i november. Det visar Svensk Mäklarstatistiks novembersiffror. Prisstatistiken speglar en slagig marknad med små prisrörelser.

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: ”Ett styrkebesked för bostadsmarknaden”

Pressmeddelanden   •   Nov 05, 2018 08:15 CET

Hög omsättning och stabila priser präglade bostadsmarknaden i oktober. I riket som helhet stod priserna på både bostadsrätter och villor stilla. Allt enligt Svensk Mäklarstatistiks oktobersiffror. Att omsättningstakten är så hög trots amorteringskrav och bankernas tuffare låneregler är ett styrketecken för marknaden.

Stora problem med lång handläggning för fastighetsbildning

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2018 15:00 CEST

En ny medlemsundersökning från Mäklarsamfundet uppmärksammar de problem som långa handläggningstider för fastighetsbildning hos Lantmäteriet orsakar för fastighetsmäklarna och deras kunder. 42 procent har problem med långa handläggningstider för fastighetsbildning på sin lokala marknad.

Barnfamiljer – mest aktiva på bostadsmarknaden

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2018 15:00 CEST

Mäklarinsikt för det fjärde kvartalet 2018 visar bland annat att barnfamiljer är den grupp som är mest aktiv på bostadsmarknaden just nu och att fastighetsmäklarna får flest frågor om bostadens skick och prissättningen. Majoriteten av fastighetsmäklarna tror fortsatt på oförändrade priser, utbud och efterfrågan på både småhus- och bostadsrättsmarknaden under det fjärde kvartalet.

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: ”Prisutvecklingen drivs av fundamenta och flyttbehov”

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2018 08:10 CEST

Bostadsrättspriserna ökade och villapriserna sjönk något i september. Prisutvecklingen drivs av fundamentala ekonomiska faktorer och flyttbehov.

Bilder & Videor 8 bilder

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

Om Mäklarsamfundet

Branschorganisationen för fastighetsmäklare - samlar 80% av mäklarkåren

Mäklarsamfundet har - sedan starten 1919 - arbetat för att utveckla och förbättra mäklartjänsten. Ständigt fortgående utbildning, stödet från Mäklarsamfundet, praktiska erfarenheter av många väl genomförda förmedlingsuppdrag och ett genuint intresse för bostäder och bostadsmarknaden skapar fastighetsmäklare med stor yrkesskicklighet. Det är denna kombination som gör fastighetsmäklarna i Mäklarsamfundet unika och ger dig som kund bästa möjliga resultat och en stor trygghet.

Mäklarsamfundet har också till uppgift att informera om förutsättningarna för fastighetsmäklarens arbete och att utveckla begreppet god mäklarsed. Hos Mäklarsamfundet samlas kunskaper och erfarenheter av ett stort antal förmedlingsuppdrag. Denna omfattande bas för yrkeskunnande återförs kontinuerligt till Mäklarsamfundets ledamöter.

Adress

  • Mäklarsamfundet
  • Box 1487
  • 171 28 Solna Solna
  • Sweden
  • Vår hemsida

Länkar