Skip to main content

Arbetsmarknaden påverkar småhusmarknaden mest

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 08:30 CEST

Sveriges största bostadsenkät visar:

Arbetsmarknaden påverkar småhusmarknaden mest

-Bankernas utlåning och media påverkar bostadsrättsmarknaden

I Mäklarinsikt 2010:3 besvarade 2093 fastighetsmäklare frågan om vad som påverkar den lokala bostadsmarknaden. Bostadsrätts- och småhusmarknaden bedömdes separat. Det framkom tydliga skillnader i vilka faktorer som påverkar mest.

Småhus

Arbetsmakrnaden påverkar småhusmarkandens mest under hösten.  På andra  plats hamnar räntan och media, först på tredje plats bankernas utlåning.

Det här påverkar småhusmarknaden:

1. Arbetsmarknad

2. Media och ränteläge

3. Bankernas utlåning

4. Optimism om den egna ekonomin

5. Stort utbud

6. Allmän oro och försiktighet

7. Säsong

8. Pessimism om den egna ekonomin

9. Litet utbud

10.  Väder

Bostadsrätter

Störst påverkansfaktor på bostadsrättsmarknaden har bankernas utlåning, enligt landets fastighetsmäklare.  På andra plats hamnar ränteläget följt av medias rapportering.  På fjärde plats hamnar ett stort utbud och först på femte plats arbetsmarknaden.

Det här påverkar bostadsrättsmarknaden:

1. Bankernas utlåning

2. Ränteläge

3. Media

4. Stort utbud

5. Arbetsmarknad

6. Optimism om den egna ekonomin

7. Allmän oro och osäkerhet

8. Litet utbud

9. Pessimism om den egna ekonomin

10.  Väder

- Våra medlemmar bedömer det som att de nya bolånereglerna kommer att påverka bostadsrättsmarknaden mer än småhusmarknaden.  Det är ännu för tidigt att se några direkta effekter på prisutvecklingen generellt, och för små lägenheter specifikt. Effekterna på pris lär synas om ett par månader säger Claudia Wörmann, analysansvarig Mäklarsamfundet. 

För närmare information:


Claudia Wörmann, analysansvarig,  Telefon 08-555 00 959, mobil 070-990 68 14

Jeanette Gustafsdotter; VD, Telefon 0706 -24 45 56

Hela enkäten Mäklarinsikt 2010:3 finns på www.maklarsamfundet.se. Där finns undersökningen nedbruten län för län.

Mäklarinsikt är Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. I undersökningen ger Mäklarsamfundets medlemmar över hela Sverige bedömningar av den svenska bostadsmarknaden utifrån den lokala marknad de verkar på.

För mer information, rapporter och övriga pressmeddelanden
www.maklarsamfundet.se. Materialet är tillgängligt för var och en. Materialet får fritt användas om källan anges. Källa: Mäklarinsikt 2010:3

2093 fastighetsmäklare besvarade Mäklarinsikt mellan den 19 augusti och 7 september.
Observera att undersökningen skedde innan riksdagsvalet var genomfört och innan de nya bolånereglerna börjat gälla.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera