Skip to main content

Blekinge län: Fler bostäder till salu den närmaste tiden i Blekinge län

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 10:00 CEST

Antalet bostäder till salu i Blekinge län bedöms öka de närmaste tre månaderna, samtidigt bedömer merparten av fastighetsmäklarna i Blekinge att bostadsköparna har tröttnat på homestyling. Resultatet redovisas i Mäklarinsikt, Sveriges första rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden.

Mäklarinsikt bygger på 2 000 fastighetsmäklares bedömning av sin lokala bostadsmarknad, hur den har sett ut de senaste tre månaderna (jan-mars) samt hur den kommer att förändras och utvecklas under de tre kommande månaderna (april-juni). Resultatet är statistiskt nedbrytbart för samtliga 21 län och även för 22 kommuner. Mäklarinsikt ska presenteras fyra gånger per år.

- Köpintresset och antalet bostäder till salu kommer att öka i Blekinge län de kommande tre månader. Framförallt gäller det småhus men även för bostadsrätter. Samtidigt är marknaden svårbedömd med anledning av rådande konjunkturläge och det kan röra sig om en tillfällig återhämtning, säger Bessie Wedholm, kommunikationsansvarig på Mäklarsamfundet.

Arbetsmarknaden är den faktor som bedöms ha störst påverkan på bostadsmarknaden i Blekinge län. Den bedömningen gör 37 procent av fastighetsmäklarna i länet. Medan 11 procent av fastighetsmäklarna bedömer att räntan är det som påverkar mest. Majoriteten, 61 procent, av fastighetsmäklarna bedömer att antalet småhus till salu kommer öka. När det gäller bostadsrätter till salu bedömer 47 procent att antalet ökar de kommande tre månaderna.

Försäljningspriset
Priserna framöver för småhus bedöms bli oförändrat eller högre. 29 procent av fastighetsmäklarna bedömer att priserna för småhus kommer att minska de närmaste tre månaderna. När det gäller bostadsrätter bedömer de flesta att priset blir oförändrat eller lägre.

Homestyling
Homestyling var ett tag mycket populärt, men det intresset bedöms ha svalnat. Bara 5 procent av fastighetsmäklarna bedömer att homestyling är hett bland köparna.

För mer information kontakta:
Mäklarsamfundet, Bessie Wedholm, kommunikationsansvarig, tfn. 08-555 00953, 070-720 12 55. eller Claudia Wörmann, analysansvarig, tfn. 08-555 00959, 070-990 68 14.

För mer information om rapporterna
Mäklarinsikt redovisar resultat med nedbrytning på alla län, samt på kommunnivå där det finns tillräckligt med underlag. I riksrapporten finns slutsats och fördjupning av undersökningen. Riksrapporten och samtliga 21 länsrapporter finns att hämta på www.maklarsamfundet.se. Materialet är tillgängligt för var och en. Vi är helt öppna med resultaten. Materialet får fritt användas om källan anges. Källa: Mäklarinsikt, april 09. Mäklarinsikt är Mälarsamfundets undersökning om bostadsmarknaden.

____________________________________________________________________________

Om Mäklarsamfundet
Mäklarsamfundet ärden största bransch- och serviceorganisationen för fastighetsmäklare. Vi hardrygt 4 500 medlemmar, vilket utgör75 procent avden samlade kåren om 6 000. Mäklarsamfundetgrundades 1919och firar därmed 90 år i år. Mäklarsamfundetarbetarständigt medatt utveckla och förbättra fastighetsmäklartjänsten. Fastighetsmäklaren är den förmedlande länken mellan köpare och säljare i en fastighetsaffär och ska som opartisk mellanman hjälpa bådeköpare och säljare.

Läs mer om oss på www.maklarsamfundet.se.

Fakta om undersökningen - Mäklarinsikt
Mäklarinsikt är Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Mäklarinsikt är en omfattande undersökning om den svenska bostadsmarknaden.

I undersökningen ger Mäklarsamfundets medlemmar över hela Sverige bedömningar av den svenska bostadsmarknaden utifrån den lokala marknad de verkar på, i dagliga kontakter och samtal med sina kunder. Mäklarinsikt genomförs av Mäklarsamfundet med hjälp av ett webbaserat verktyg utvecklat av Brand Insight.


Mäklarsamfundets 4000 medlemmar deltar och har möjlighet att svara, vilket är ett totalurval. Ett totalurval betyder att inget urval görs inom målgruppen, samtliga i målgruppen kontaktas. På så sätt elimineras risken för snedvridet urval och den statistiska säkerheten ökar. Ett totalurval ger dessutom säkra resultat på små separata grupper eftersom samtliga inom gruppen tillfrågats. Enligt praxis bryter vi dock inte lägre ner än till sju respondenter per grupp för att inte äventyra någon persons anonymitet. Mäklarsamfundet kommer att genomföra Mäklarinsikt fyra gånger per år med start i mars 2009.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera