Skip to main content

Bolånetaket påverkar svenska folkets val av bostad

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2012 08:00 CEST

Skanska och Mäklarsamfundet har gemensamt låtit TNS Sifo göra en undersökning om bolånetakets konsekvenser. Slutsatserna i rapporten var ett diskussionsunderlag för debatten på Almedalen under torsdagen.

Av de 1302 svarande som under året har eller planerar att köpa  bostad under det närmaste året upplever 64 procent att bolånetaket haft viss, stor eller mycket stor påverkan vid valet av bostad.

Påverkan upplevs starkast bland de yngre (75 % bland 18-34 år) och svagast i den äldre åldersgruppen (37 % bland 56-79 år).

Svaren pekar på en utmaning för yngre att etablera sig på bostadsmarknaden.

Gruppen med inkomster i spannet 19 000 – 24 000 kr/månad upplever starkast påverkan (80 %) av alla inkomstklasser.  Denna grupp har svårast att alls få råd med eget boende.

-          Vi kan tydligt se att bolånetaket kylt ned bostadsmarknaden ordentligt och undersökningen bekräftar detta. Det har blivit högre trösklar för unga att komma in på marknaden men också högre trösklar för de som vill flytta. Även nyproduktionen har påverkats.  Konsekvenserna av vad vi nu ser är inte bra för någon. I förlängningen leder låg rörlighet till inlåsningsproblem, segregering och bromsar tillväxten i Sverige. Det är några av slutsatserna på seminariet idag, säger Ingrid Eiken VD för Mäklarsamfundet, i en kommentar.

 

Hur finansieras de restande 15 procenten?

  • Var fjärde (24 %) lånar privat eller tar blancolån. Hälften (54 %) tar av eget sparkapital/egen förmögenhet. En tredjedel (36 %) räknar med vinst på försäljning av annan bostad.
  • Män är mer benägna att ta blancolån än kvinnor (14 % respektive 9 %). Kvinnor föredrar i högre grad att låna privat än män (14 % respektive 11 %).
  • Föräldrar/närstående är i hög grad garant för de yngres bostadsköp (20 %).
  • I ”sjuksköterskegruppen” tar var femte blancolån (18 %).

Hur påverkas boendekostnaden genom bolånetaket?

  • Var femte (18 %) anser att boendekostnaden ökar pga bolånetaket. I gruppen med en inkomst på mellan 19 – 24 000 kr/månad är det var fjärde (24 %).

 

Skärpta regler för bolån har gjort det både svårare och dyrare för många att skaffa eget boende, men samtidigt saknas många gånger andra alternativ. Höga flyttskatter och lågt nybyggande sätter därtill käppar i hjulet för en sund rörlighet på bostadsmarknaden där det man lätt kan förändra sitt boende när behoven förändras.

-          Vi efterlyser ett nytänkande inom bostadspolitiken och skulle exempelvis vilja se sänkta flyttskatter, ett ökat byggande och konkreta förslag på hur bosparande kan stimuleras. Det är angeläget att regeringen tar problemen på allvar. Det är många som behöver en dörröppnare in på bostadsmarknaden och ännu fler som skulle känna ökad frihet och livskvalitet om kostnaderna att flytta inte var så höga, avslutar Ingrid Eiken. 

Om undersökningen
1302 personer (18-79 år) i TNS SIFOs webbpanel, med ett riksrepresentativt urval på slumpmässigt register, har svarat på Skanskas och Mäklarsamfundets undersökning om bolånetakets effekter. Undersökningen genomfördes mellan 4 och 12 juni 2012. Fördjupade frågor om undersökningens reliabilitet och validitet besvaras av Peter Skeppström, TNS SIFO, telefon 08-507 421 45. 

 

FAKTARUTA:

Nya lån bör inte överstiga 85 procent av bostadens marknadsvärde beslutade Finansinspektionen i oktober 2010.

För att öka konsumentskyddet och stävja en osund utveckling på kreditmarknaden införde FI de nya reglerna.  
 
Reglerna skulle motverka att banker och andra kreditinstitut använde högre belåningsgrader som konkurrensmedel. Allt för hög skuldsättning gör låntagare sämre rustade för svängningar på bostadsmarknaden och ekonomin. De nya reglerna ska i stället öka incitamenten för hushåll att begränsa sina skulder och därmed skapa bättre skydd för framtiden. De nya reglerna gäller enbart nya lån eller utökning av befintliga lån med bostad som pant. 
FI bedömer att reglerna inte kommer att få några betydande priseffekter på bostadsmarknaden.

För ytterligare kommentarer:

Ingrid Eiken VD Mäklarsamfundet 0706 669 34 34

Claudia Wörmann, Analysansvarig Mäklarsamfundet 0709 906814

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.