Skip to main content

Bostadsrättsregistret en uppgift för staten

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2007 16:01 CEST

Bostadsrättsregistret en uppgift för staten

Mäklarsamfundet ger sitt yttrande över promemorian Bostadsrättsregister – några modeller för registrering av bostadsrätter

Mäklarsamfundet anser att bostadsrättsregistret bör vara ett statligt centralt register där Lantmäteriet ansvarar för uppgifterna.

Med Lantmäteriet som ansvarig ökar tillförlitligheten till uppgifterna. Eventuella ersättningsanspråk på grund av felaktiga uppgifter omfattas då av statens skadeståndsansvar och innebär på så sätt trygghet för användarna av uppgifterna.


- Det ökar också konkurrensneutraliteten ifråga om kostnaderna för tillgång till uppgifterna och det underlättar den praktiska hanteringen för användarna, säger Marie-Louise Sigemalm, förbundsjurist på Mäklarsamfundet.

Lantmäteriet ansvarar redan idag för både fastighets- och pantbrevsregistret.

- Vi vet av erfarenhet att det fungerar mycket bra. Det finns även praktiska fördelar med att samla uppgifter om de enskilda bostadsrätterna på samma ställe där det redan finns uppgifter om föreningens fastighet. Vi ser fram emot att Lantmäteriet får uppgiften att ansvara för ett nationellt register som blir trovärdigt och användarvänligt, säger Marie-Louise Sigemalm.

För att läsa Mäklarsamfundets hela yttrande, gå in på www.maklarsamfundet.se/Bransch & Media/Våra åsikter.

För ytterligare information vänligen kontakta;

Marie-Louise Sigemalm, förbundsjurist Mäklarsamfundet Bransch, tel. 08 - 544 96 550, eller Bessie Wedholm, Medie- och kommunikationsansvarig Mäklarsamfundet Bransch, tel. 08 - 544 96 553, 070 - 720 12 55.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy