Skip to main content

Kronobergs län: Fler bedömer lägre priser på bostadsrätter i länet

Pressmeddelande   •   Dec 29, 2009 09:00 CET

66 procent av fastighetsmäklarna i Kronobergs län bedömer att priset på ett småhus förblir oförändrat de kommande tre månaderna (december-februari). Jämfört med Mäklarinsikt i september är det en likartad bedömning. Samtidigt är det fler som bedömer att antalet småhus till salu kommer minska. 47 procent av fastighetsmäklarna bedömer att priset för en bostadsrätt förblir oförändrat. Dock bedömer 35 procent att priset kommer att minska, vilket är en ökning jämfört med förra undersökningen då 18 procent bedömde detta. Bedömningen ska ses mot bakgrund av osäkerheten kring konjunkturen samt rent säsongsmässiga variationer.

Det visar Mäklarinsikt 4 för perioden december 2009 - februari 2010. Mäklarinsikt bygger på 2 152 fastighetsmäklares bedömning av sin lokala marknad utifrån dagliga kontakter och samtal med sina kunder.

Fatsighetsmäklarna i Kronobergs län bedömer att räntan är det som påverkar den lokala bostadsmarknaden mest just nu, följt av arbetsmarknaden, media och säsong. Derass bedömning avviker genom att det lilla utbudet påverkar lika mycket som i september. I många andra län har det lilla utbudet kraftigt ökat som påverkansfaktor sedan förra undersökningen.

- På riksnivå är  räntan fortfarande den faktor som har störst påverkan på bostadsmarknaden, men påverkan har mattats av något sedan förra mätningen. Ränta och arbetsmarknad är permanenta påverkansfaktorer men bostadsmarknaden påverkas precis som nu av mer föränderliga faktorer som ett lite utbud.  Idag råder stor obalans mellan utbud och efterfrågan på många delmarknader, och det lilla utbudet bedöms påverka bostadsmarknaden. Bedömningen ska ses mot bakgrund av att det fanns ovanligt många bostäder till salu vid 2009 års inledning som successivt sålts, säger Claudia Wörmann, analysansvarig på Mäklarsamfundet.

Stor brist på  bostäder till 40-talister 
I denna utgåva av Mäklarinsikt ställdes frågan; Hur ser inlåsningseffekterna ut på din bostadsmarknad?  Generellt är inlåsningen för närvarande knuten till allmän brist på objekt enligt fastighetsmäklarnas bedömning. Det mest signifikanta är att det saknas bra alternativa bostäder för villaägare som vill flytta.

- Det är även många som uppger att villaägarna inte bara bor kvar i brist på annat, bra alternativ, utan även beroende på att det nuvarande boendet är billigt. Fastighetsmäklare i många län ser även ett problem i att det är svårt för ungdomar att etablera sig på bostadsmarknaden, säger Claudia Wörmann.

För separat rapport avseende Kronobergs län gå in på www.maklarsamfundet.se.

För mer information kontakta:

Claudia Wörmann, analysansvarig, tfn. 070-990 68 14, eller Jeanette Gustafsdotter, vd,

tel. 0706-24 45 56, eller en fastighetsmäklare på orten.

_______________________________________________________________________________________ Mäklarinsikt är Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. I undersökningen ger Mäklarsamfundets medlemmar över hela Sverige bedömningar av den svenska bostadsmarknaden utifrån den lokala marknad de verkar på, i dagliga kontakter och samtal med sina kunder. Mäklarinsikt genomförs av Mäklarsamfundet med hjälp av ett webbaserat verktyg utvecklat av Brand Insight. 4 000 av Mäklarsamfundets medlemmar har möjlighet att delta, vilket är ett totalurval. Ett totalurval betyder att inget urval görs inom målgruppen, samtliga i målgruppen kontaktas. På så sätt elimineras risken för snedvridet urval och den statistiska säkerheten ökar. Ett totalurval ger dessutom säkra resultat på små separata grupper eftersom samtliga inom gruppen tillfrågats. Enligt praxis bryter vi dock inte lägre ner än till sju respondenter per grupp för att inte äventyra någon persons anonymitet. Mäklarinsikt presenteras fyra gånger per år.

För mer information, rapporter och övriga pressmeddelanden www.maklarsamfundet.se. Materialet är tillgängligt för var och en. Vi är helt öppna med resultaten. Materialet får fritt användas om källan anges. Källa: Mäklarinsikt, januari 2010. Mäklarinsikt är Mäklarsamfundets undersökning om bostadsmarknaden.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.