Skip to main content

Mäklarinsikt: Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 08:01 CEST

Fastighetsmäklarnas bedömning är att marknaden för småhus och bostadsrätter blir oförändrad i stora delar av landet under perioden juli - september 2009, men det finns regionala skillnader. Stockholms län avviker och förväntas få en svagare utveckling än resten av landet, medan bland andra Norrbottens län bedöms bli starkare. Marknaden för fritidshus bedöms bli svalare under samma period.

Viktigaste påverkansfaktorerna för bostadsmarknaden just nu bedöms i första hand vara ränteläget, därefter medias rapportering samt arbetsmarknaden. Förändrade familjeförhållanden är skälet till att man säljer och är huset besiktigat är den vanligaste frågan småhusspekulanter ställer till fastighetsmäklaren.

Det visar Mäklarinsikt, Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden som bygger på 2 000 fastighetsmäklares bedömning av sin lokala bostadsmarknad perioden juli - september 2009. Resultatet är nedbrytbart för samtliga 21 län. Detta är andra utgåvan av Mäklarinsikt som presenteras fyra gånger per år.

Under våren har bostadsmarknaden stimulerats av riksbankens sänkningar till en historiskt låg räntenivå. Situationen är nu annorlunda jämfört med hösten och vintern då ekonomisk oro dramatiskt minskade aktiviteten på bostadsmarknaden. Fastighetsmäklarna gör bedömningen att utbud, köpintresse och försäljningspris för såväl småhus som bostadsrätter förblir oförändrat under perioden, men det finns regionala skillnader.

- Men detta ska ses mot bakgrund av utvecklingen de senaste månaderna där det låga ränteläget har fått effekt och fram till september är det sannolikt förväntningarna på arbetsmarknadens utveckling som påverkar bostadsmarknaden mest, säger Claudia Wörmann, analysansvarig på Mäklarsamfundet.

Det är ett flertal län där fastighetsmäklarna gör samstämmiga bedömningar, men det finns också flera län som avviker och som därmed indikerar större förändringar än de övriga. Stockholm avviker bland annat avseende köpintresse och försäljningspris där man bedömer en svagare utveckling. En viktig påverkansfaktor till detta kan vara att arbetsmarknaden där bedöms bli svagare framöver och flera varsel har lagts i länet under senvåren. Det skapar oro och påverkar bostadsmarknaden. Men i Västra Götalands län, där varslen i stort sett slagit igenom, är man mer positiv inför kommande tre månader. Norrbotten sticker ut som det län där flest fastighetsmäklare gör bedömningen att såväl utbud som efterfrågan ökar. Därtill ökar antalet avslut samtidigt med ett oförändrat försäljningspris.

Svalare fritidshusmarknad


Fritidshusmarknaden präglas typiskt av hög aktivitet under sommaren. Fastighetsmäklarna bedömer dock att marknaden blir svalare under juli-september. Antalet fritidshus till salu ökar något samtidigt som köpintresset bedöms bli oförändrat. Jämfört med de fastighetsmäklare som bedömer prisuppgång är det dubbelt så många fastighetsmäklare som bedömer att prisnivån på fritidshus sjunker under kommande tre månader.

Räntan och media påverkar - familjeskäl bakom flytten


I storstadsregionerna bedöms räntan alltjämt vara den faktor som påverkar bostadsmarknaden mest just nu, medan arbetsmarknaden dominerar i till exempel Västmanland och Kronoberg. I Västerbottens län bedöms räntan och sysselsättningen påverka den lokala bostadsmarknaden lika mycket medan fastighetsmäklarna i Södermanland gör bedömningen att medias rapportering är den faktor som påverkar den lokala bostadsmarknaden mest just nu. Det vanligaste skälet till att man flyttar från sitt småhus eller sin bostadsrätt är förändrade familjeförhållanden. Är huset besiktigat och varför säljer de är de två vanligaste frågorna en småhusköpare ställer till fastighetsmäklaren. Skicket på huset är den sista avgörande detaljen till varför man köper sitt småhus följt av känslan och familjeförhållanden.

- Räntan och arbetsmarknaden påverkar bostadsmarknaden, men du säljer din bostad på grund av ändrade familjeförhållanden. Du skiljer dig, får fler barn eller blir änka. Säljbeslutet tas oavsett hur ränta och andra faktorer utvecklas. Som köpare vill du veta om huset är besiktigat. Ett genomförande av Mäklarsamfundets tidigare förslag om översyn av jordabalken med införande av en standardiserad besiktning skulle sannolikt också tas emot positivt av köparna, säger Bessie Wedholm, medie- kommunikationsansvarig på Mäklarsamfundet.

För mer information kontakta:


Mäklarsamfundet, Bessie Wedholm, kommunikationsansvarig, tfn. 08-555 00953, 070-720 12 55 eller Claudia Wörmann, analysansvarig, tfn. 08-555 00959, 070-990 68 14 eller fastighetsmäklare på orten.


Var hittar jag rapporter och övriga pressmeddelanden?


www.maklarsamfundet.se finner du en riksrapport med slutsatser och fördjupning av undersökningen. Där finns även samtliga 21 länsrapporter inklusive pressmeddelanden. Materialet är tillgängligt för var och en. Vi är helt öppna med resultaten. Materialet får fritt användas om källan anges. Källa: Mäklarinsikt, juli 09. Mäklarinsikt är Mälarsamfundets undersökning om bostadsmarknaden.

___________________________________________________________________

Om Mäklarinsikt


Mäklarinsikt är Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. I undersökningen ger Mäklarsamfundets medlemmar över hela Sverige bedömningar av den svenska bostadsmarknaden utifrån den lokala marknad de verkar på, i dagliga kontakter och samtal med sina kunder. Mäklarinsikt genomförs av Mäklarsamfundet med hjälp av ett webbaserat verktyg utvecklat av Brand Insight.

Mäklarsamfundets 4000 medlemmar deltar och har möjlighet att svara, vilket är ett totalurval. Ett totalurval betyder att inget urval görs inom målgruppen, samtliga i målgruppen kontaktas. På så sätt elimineras risken för snedvridet urval och den statistiska säkerheten ökar. Ett totalurval ger dessutom säkra resultat på små separata grupper eftersom samtliga inom gruppen tillfrågats. Enligt praxis bryter vi dock inte lägre ner än till sju respondenter per grupp för att inte äventyra någon persons anonymitet. Mäklarinsikt presenteras fyra gånger per år.

___________________________________________________________

Om Mäklarsamfundet

Mäklarsamfundet ärden största bransch- och serviceorganisationen för fastighetsmäklare. Vi har drygt 4 500 medlemmar, vilket utgör 75 procent av den samlade kåren om 6 000. Mäklarsamfundet grundades 1919 och firar därmed 90 år i år. Mäklarsamfundet arbetar ständigt med att utveckla och förbättra fastighetsmäklartjänsten. Fastighetsmäklaren är den förmedlande länken mellan köpare och säljare i en fastighetsaffär och ska som opartisk mellanman hjälpa både köpare och säljare. Läs mer om oss på www.maklarsamfundet.se.


För tabeller som visar den samlade bilden av fastighetsmäklarnas bedömning för småhus ALLA LÄN och tabeller som visar den samlade bilden av fastighetsmäklarnas bedömning för bostadsrätter ALLA LÄN, vänligen se bifogat pressmeddelande i pdf-format.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.