This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Björn Wellhagen, Mäklarsamfundet
Björn Wellhagen, Mäklarsamfundet

Pressmeddelande -

Mäklarsamfundet: Fortfarande många besökare på bostadsvisningar

Efter coronautbrottet har fastighetsmäklare i landet hittills inte känt av något större tapp av besökare på visningar. Enligt en undersökning från Mäklarsamfundet uppger 57 procent av mäklarna att antalet besökare på visningarna varit ”ungefär som vanligt” den senaste veckan. 91 procent av mäklarna uppger att de har genomfört alla visningar som planerat.

- Signalen är att det fortfarande finns en tydlig efterfrågan från köparna och att många mäklare försöker erbjuda lösningar så att bostadsaffärer kan genomföras, trots coronautbrottet, säger Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet.

Mäklare anpassar visningarna

Enkäten, som besvarats av 1 790 av Mäklarsamfundets medlemmar i hela landet den 16-17 mars, visar att de flesta mäklare vidtagit olika åtgärder. Sex av tio har erbjudit privata visningar, och fyra av tio har erbjudit visningar med begränsat antal besökare. Många erbjuder också handsprit och möjlighet att tvätta händerna på visningarna, enligt undersökningen.

- Det är positivt att så många gör sitt bästa för att anpassa sig efter situationen. För både köpare och säljare är det viktigt att bostadsaffärer kan genomföras, samtidigt som vi gemensamt ska ta stort ansvar för smittspridningsrisken.

Enligt enkäten väntar sig varannan fastighetsmäklare (50 procent) en ”viss minskning” av antalet affärer den kommande månaden. 21 procent väntar sig oförändrat antal affärer, och ungefär lika många tror på en kraftig minskning.

- Jag uppfattar att det råder en sansad syn på situationen och att många är försiktiga i sina bedömningar. Vi vet att behovet att byta bostad är stort. Knappt två tredjedelar av svenskarna vill flytta till större eller mindre boende. Även framöver finns med andra ord en underliggande efterfrågan, säger Björn Wellhagen.

Ämnen

Taggar

Presskontakt