This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Björn Wellhagen, vd Mäklarsamfundet
Björn Wellhagen, vd Mäklarsamfundet

Pressmeddelande -

Med anledning av Corona – Mäklarsamfundet vill se småskaliga visningar

Mäklarsamfundet går i dag ut med en uppmaning till bostadsmäklare att undvika stora visningar med mycket folk.

- Vår rekommendation till mäklarna är att försöka hitta lösningar som gör att köp och sälj av bostäder kan genomföras samtidigt som vi tar stort ansvar för att inte bidra till ökad smittspridning i samhället, säger Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet.

Mäklarsamfundet föreslår att bostadsvisningar genomförs i mindre skala med färre besökare på varje visning.

- Vi måste alla bidra ansvarsfullt till dagens situation, samtidigt som köp och sälj av bostäder måste kunna genomföras. Vi vill gärna se att bostadsmäklarna försöker hitta småskaliga lösningar och undviker stora visningar. Det kan till exempel handla om visningar med ”slottider” för mindre grupper eller videovisningar.

- Min uppfattning är våra medlemmar är beredda att göra vad de kan för att bidra till en trygg och säker situation för både köpare och säljare av bostäder, säger Björn Wellhagen.

Ämnen

Presskontakt