Skip to main content

Nu kan du flytta även på en onsdag…

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2011 12:03 CET

Enligt en undersökning angående flyttdag så visar det sig att den enskilt största faktorn som bestämmer flyttdagen är gammal tradition. Nu gör en branschöverenskommelse mellan fastighetsmäklare och banker det möjligt att lättare välja valfri flyttdag.

Av gammal tradition sker idag nästan alla tillträden vid bostadsbyten i början eller slutet av månaden eller mitt i. Det leder till en hög arbetsanhopning vid dessa ”stora flyttdagar” med långa väntetider på banken eller hos mäklaren som följd. För att underlätta för konsumenterna har ett branschöverskridande samarbete inletts där finansbranschen och mäklarbranschen tillsammans rekommenderar sina företrädare att verka för att tillträdena förläggs jämnare över månaden.

-       Alla berörda parter, bankpersonal och mäklare och inte minst deras kunder, säljare och köpare, har att vinna på att en förändring kommer till stånd. Ingen vill sitta och vänta i onödan om det går att undvika genom att komma överens om tillträde en annan dag i månaden. Att det främst är fråga om invanda mönster som idag styr, har vi funnit stöd för i den enkät vi utfört bland våra medlemmar, säger Jonas Anderberg, chefsjurist Mäklarsamfundet.

Mäklarsamfundet har genomfört en undersökning hos sina fastighetsmäklare om beteenden kring fastställande av tillträdesdag. Det visade att 64 % av mäklarna gärna ser annan dag än de traditionella samt att 84 % av mäklarna tror sig kunna påverka vilken tillträdesdag som bestäms. Den enskilt största faktorn som idag bestämmer tillträdesdagen är att det sker av gammal hävd vid månadsskifte.

-       Det känns skönt att vi enats om ett första steg för att underlätta för konsumenterna när det gäller den stora dagen, dvs. när flytten ska ske till den nya bostaden, avslutar Jonas Anderberg.

Mäklarbranschens rekommendation finns publicerad på Mäklarsamfundets hemsida, www.maklarsamfundet.se

 

För ytterligare kommentarer kontakta gärna:

Jonas Anderberg, chefsjurist Mäklarsamfundet, mobilnr 0708 - 98 01 88

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy