This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Pressmeddelande -

Ökad aktivitet med stillastående priser

Fastighetsmäklare runt om i landet bedömer att den allmänna oron om den ekonomiska utvecklingen i vår omvärld påverkar både säljare och köpare. Samtidigt märks en ökad optimism. Det finns ett stort utbud av bostäder som nu bättre matchas av ett ökat köpintresse enligt mäklarnas bedömning

Det är nu 56 procent av de medverkande fastighetsmäklarna som bedömer att priserna på småhus kommer att vara oförändrade de kommande tre månaderna, mars till och med maj, och 22 procent som bedömer att priserna kommer att öka. I föregående mätning så förutspådde 41 procent oförändrade priser och bara fyra procent bedömde att priserna skulle öka.

-          Mäklarsamfundets undersökning visar att olika rapporter om att bostadsmarknaden är lamslagen inte stämmer. Det är positivt att aktiviteten på bostadsmarknaden bedöms öka och  nödvändigt för att man ska kunna anpassa sitt boende till nya situationer. Bostadspolitiken får inte bli en broms för de som vill flytta utan den måste stödja tillväxten i svensk ekonomi. Det är A och O för både sysselsättningen och näringslivets möjliget att växa att vi har en aktiv bostadsmarknad därför är de uppgifter som nu presenteras intressanta säger Mäklarsamfundets vd Ingrid Eiken i en kommentar.

Mäklarna bedömer också att bankernas påverkan på bostadsmarknaden ökat ytterligare vilket kopplas till bl.a. bolånetak och rekommendationen att man bör sälja innan man köper nytt.  

-       Att äga sitt boende är grunden till det naturliga sättet att spara och vi vet att en majoritet av svenskarna vill äga sitt boende. Det är därför dags att se över hur bossparande bättre kan stimuleras och det vore mer rättvist att det ställdes höga krav p å amortering och betalningsförmåga snarare än ett fast bolånetak, avslutar Ingrid Eiken.

På www.maklarsamfundet.se finns undersökningen nedbruten på länsnivå.

För mer information och ytterligare kommentarer:

Claudia Wörmann, analysansvarig 08 555 00 959 / 0709 90 68 14

Ingrid Eiken, VD 0706 69 34 34

Senare under veckan kommer Nordic Housing Insight. En jämförelse mellan hur fastighetsmäklare i Norge, Danmark, Island och Sverige bedömer marknaden.

Ämnen

Presskontakt