Skip to main content

Pressens opinionsnämnd kritisk till medias rapportering om mäklare

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 13:56 CET

Varje år genomförs ca 150 000 ägarbyten av småhus och bostadsrätter. Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) följer upp och granskar fastighetsmäklarnas arbete. Det förekommer också ärenden i till exempel Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som handlar om skadestånd. Under 2012 varnades 86 fastighetsmäklare efter genomförd granskning och 24 fastighetsmäklare fick en erinran (den lägre graden) enligt preliminära siffror från FMI. ARN hanterade 114 ärenden under 2012 och i 19 fall rekommenderade ARN mäklaren att betala ersättning. Rekommendationen följdes i samtliga fall.
Några av de mäklare som berördes av ARN har i olika artiklar blivit exponerade på ett oseriöst sätt och påstods ”ljuga och bluffa”. Enskilda mäklare valde att vända sig till Pressens opinionsnämnd som nu beslutat att berörd tidning ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed. Det handlar om rena misstag som redan rättats till och därför är rubriken och innehållet delvis missvisande.

  • Jag skulle säga att viljan hos mäklarna att göra rätt och följa gällande krav är väldigt hög och det är bra att det finns en öppen och transparant granskning. Det är olyckligt när en seriös granskning redovisas på ett oseriöst sätt. Det riskerar att påverka allmänhetens förtroende för mäklare på ett negativts sätt. Därför välkomnar vi det klara beskedet av Pressens opinionsnämnd, säger Ingrid Eiken, VD för Mäklarsamfundet.

 

För ytterligare information, kontakta

Jonas Anderberg, chefsjurist Mäklarsamfundet 070-898 01 88

Ingrid Eiken, vd Mäklarsamfundet 070-669 34 34

Mäklarsamfundet är bransch- och serviceorganisationen för Sveriges fastighetsmäklare. Den 31 december 2012 hade Mäklarsamfundet ca 5 400 fastighetsmäklare som medlemmar vilket utgör 80 procent av den samlade kåren.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy