Skip to main content

Risk för höjning av räntebanan tidigare än väntat

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 09:33 CET

Riksbanken meddelade idag att de höjer reproräntan med 0,25 procentenheter till 1,5 procent. Dagens höjning av reproräntan var väntad eftersom räntebanan, som är Riksbankens prognos för reproräntan, pekade klart mot en höjning i början av året. Beslutet innebär att hushållen omgående får betala högre låneräntor.

– Hushållen kommer att få betala med högre låneräntor. Det är dock tråkigt att bankerna inte följer med i samma takt när det gäller höjning av deras inlåningsräntor. Det beror på att bankerna tjänar på räntemarginalen och det är hushållen som får betala, säger Jeanette Gustafsdotter, vd Mäklarsamfundet.

Ekonomin har utvecklats positivt och inflationen visar tecken på att stiga. Utlandsfaktorer som höjda priser på råvaror, såsom olja, påverkar. Det kombinerat med att den inhemska ekonomin går bättre samt att inflationsförväntningarna har stigit gör att räntebanan, som styr reproräntan, kan komma att höjas tidigare än förväntat.


– Hushållen har fått regleringar i form av bolånetak samt att bankerna kräver amortering i högre grad än tidigare. Vi hoppas att hushåll med bolån kan förvänta sig en långsammare höjning under 2012 och 2013 än vad vi ser nu. Annars finns det risk för att hushåll med bolån får bära en stor del av bördan för en åtgärd som infördes för att förhindra att Sverige skulle drabbas hårt av finanskrisen, avslutar Jeanette Gustafsdotter.


Aktuell prisstatisk presenteras idag. Mäklarsamfundet bedömer att bostadsmarknaden för riket som helhet betecknas som stabil. Dock finns regionala skillnader med avvikelser både uppåt och nedåt. För senaste prisutvecklingen läs mer på www.maklarstatistik.se.

För ytterligare kommentarer kontakta:
Jeanette Gustafsdotter, vd Mäklarsamfundet, 0706 – 24 45 56

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy