Skip to main content

Säljare av fritidshus: ”Orkar inte med underhållet längre”

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2009 12:13 CEST

Det är inte tvist/släktfejd eller ekonomi som är främsta skälet till att man säljer sitt älskade fritidshus. Och det är inte heller ändrade familjeförhållanden. Det vanligaste skälet är att man inte orkar med underhållet längre. Och köparen av fritidshuset är i åldern 41 - 50 år.

Det visar Mäklarinsikt som bygger på 2 000 fastighetsmäklares bedömning om sin lokala bostadsmarknad utifrån kontakt och samtal med sina kunder.

Det vanligaste skälet till att man säljer sitt fritidshus är att man inte orkar med underhållet längre följt av man har tröttnat helt enkelt, ändrade familjeförhållanden, barnen är inte intresserade, har ej råd längre och man vill sälja med vinst. Medan ändrade familjeförhållanden är det vanligaste skälet till att man säljer sitt småhus eller sin bostadsrätt.

Men det finns regionala skillnader. I både Jämtland och Kronobergs län är det främsta skälet till att man säljer sitt fritidshus att man helt enkelt har tröttnat och i Blekinge, Värmland, Norrbotten och Kalmar län är det näst främsta skälet att barnen inte är intresserade.

  • - Att äga ett fritidshus kan vara förenat med höga kostnader. Men ekonomi är inte ett av de främsta skälen till att man säljer, vilket man skulle kunna tro i dessa tider av lågkonjunktur. Man håller helt enkelt fast i sitt fritidshus så länge man orkar och kan. Att man säljer för att man inte orkar med underhållet längre är egentligen inte oväntat då det är mycket arbete med ett fritidshus. Barnen har en del att säga till om även vad gäller fritidshuset och är de inte intresserade säljer man. Ett fritidshus går ofta i arv i flera generationer med flera ägare som följd, och vi trodde att tvist/släktfejd skulle finnas med på listan som ett av skälen till varför man säljer. Oavsett vilket skälet är så är det nog ett känslomässigt svårt beslut att fatta, säger Bessie Wedholm, media- och kommunikationsansvarig på Mäklarsamfundet.

Köparen av ett fritidshus är 41-50 år
Majoriteten av fastighetsmäklarna bedömer att den vanligaste köparen av ett fritidshus är i åldern 41-50 år följt av 31-40 år, 51-60 år, 30 år eller yngre, 61 år eller äldre. Men även här finns regionala skillnader. I Stockholm och Gävleborg bedömer dock majoriteten av fastighetsmäklarna att de som köper ett fritidshus är i åldern 31-40 år. Medan övriga län bedömer att köparna är i åldern 41-50 år.

  • - Att de flesta köparna är mellan 41 och 50 år är inte förvånande. Vid den åldern har man kanske den ekonomiska stabilitet som krävs. Den yngre åldersgruppen, 31-40 är också representerade som köpare. I den gruppen väljer många att bo i lägenhet och fritidshuset blir ett komplement, speciellt i storstäderna, säger Claudia Wörmann, analysansvarig på Mäklarsamfundet.

Vilket är det vanligaste skälet till att man säljer sitt fritidshus?
Resultat ALLA LÄN

  • 1. Orkar inte med underhållet längre
  • 2. Man har tröttnat helt enkelt
  • 3. Ändrade familjeförhållanden
  • 4. Barnen är inte intresserade
  • 5. Har ej råd längre
  • 6. Man vill sälja med vinst

Vid vilken ålder är det vanligast att man köper fritidhus?
Resultat ALLA LÄN

1. 41-50 år
2. 31-40 år
3. 51-60 år
4. 30 år eller yngre
5. 61 år eller äldre

För mer information och resultat per län kontakta:
Mäklarsamfundet, Bessie Wedholm, media- och kommunikationsansvarig, tfn. 08-555 00953, 070-720 12 55 eller Claudia Wörmann, analysansvarig, tfn. 08-555 00959, 070-990 68 14.

www.maklarsamfundet.se finns det samlade resultatet för Mäklarinsikt juli 2009. Materialet är tillgängligt för var och en. Vi är helt öppna med resultaten. Materialet får fritt användas om källan anges. Källa: Mäklarinsikt, juli 09. Mäklarinsikt är Mälarsamfundets undersökning om bostadsmarknaden.

__________________________________________________________________________

Om Mäklarinsikt

Mäklarinsikt är Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. I undersökningen ger Mäklarsamfundets medlemmar över hela Sverige bedömningar av den svenska bostadsmarknaden utifrån den lokala marknad de verkar på, i dagliga kontakter och samtal med sina kunder. Det gör att Mäklarinsikt kan göra nedbrytningar på samtliga 21 län samt på kommunnivå, där det finns tillräckligt med underlag. Mäklarinsikt genomförs av Mäklarsamfundet med hjälp av ett webbaserat verktyg utvecklat av Brand Insight. Mäklarsamfundets 4000 medlemmar deltar och har möjlighet att svara, vilket är ett totalurval. Ett totalurval betyder att inget urval görs inom målgruppen, samtliga i målgruppen kontaktas. På så sätt elimineras risken för snedvridet urval och den statistiska säkerheten ökar. Ett totalurval ger dessutom säkra resultat på små separata grupper eftersom samtliga inom gruppen tillfrågats. Enligt praxis bryter vi dock inte lägre ner än till sju respondenter per grupp för att inte äventyra någon persons anonymitet. Mäklarinsikt presenteras fyra gånger per år.

__________________________________________________________________________

Om Mäklarsamfundet

Mäklarsamfundet ärden största bransch- och serviceorganisationen för fastighetsmäklare. Vi hardrygt 4 500 medlemmar, vilket utgör75 procent avden samlade kåren om 6 000. Mäklarsamfundetgrundades 1919och firar därmed 90 år i år. Mäklarsamfundetarbetarständigt medatt utveckla och förbättra fastighetsmäklartjänsten. Fastighetsmäklaren är den förmedlande länken mellan köpare och säljare i en fastighetsaffär och ska som opartisk mellanman hjälpa bådeköpare och säljare. Läs mer om oss på www.maklarsamfundet.se.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.