Skip to main content

Sänk kapitalvinstskatten och avskaffa uppskovsrätten

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2007 16:20 CEST

Sänk kapitalvinstskatten och avskaffa uppskovsrätten

Mäklarsamfundet ger sitt yttrande över förslaget ”Reformerad beskattning av bostäder”

Sänkt kapitalvinstskatt till en nivå om 10-12% och avskaffande av uppskovsrätten bidrar till en väl fungerande bostadsmarknad. Finansdepartementets båda alternativ skapar däremot inlåsningseffekter och får negativa samhällsekonomiska effekter då de bland annat innehåller en höjning av kapitalvinstskatten. Därav avvisar Mäklarsamfundet Finansdepartementets båda alternativ.

- En väl fungerande bostadsmarknad är mycket viktig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och bostadskonsumenterna efterfrågar långsiktiga och stabila regler på området för bostadsbeskattning, säger Lars Kilander, Vd Mäklarsamfundet Bransch.

Kommunal fastighetsavgift

Mäklarsamfundet anser att en kommunal fastighetsavgift bör vara lika för alla småhus i kommunen. Samma likformighet bör gälla flerbostadshus. Det finns således ingen anledning att relatera avgiften till taxeringsvärdet.

- Skillnaden mellan fastighetsavgiften i småhus och i flerbostadshus skulle mycket väl kunna vara lägre särskilt mot bakgrund av att den inte bara avser hyreshus utan också bostadsrätter, säger Lars Kilander.

Sänkt kapitalvinstskatt

De växande uppskoven skapar på sikt inlåsningsregler och en snedvriden bostadsmarknad. En radikal metod för att undvika detta är dels att sänka kapitalvinstskatten, dels att helt ta bort uppskoven.

- Det förslag som Mäklarsamfundet presenterar möjliggör en sänkning av kapitalvinstskatten till en lämplig nivå om 10-12 %. Med Mäklarsamfundets förslag går utvecklingen mot ett långsiktigt och stabilare skattesystem, säger Lars Kilander.

För att läsa Mäklarsamfundets hela yttrande, gå in på www.maklarsamfundet.se/Bransch & Media/Våra åsikter.

För ytterligare information vänligen kontakta;

Lars Kilander, VD Mäklarsamfundet Bransch, tel. 08 - 544 96 550, eller

Bessie Wedholm, Medie- och kommunikationsansvarig Mäklarsamfundet Bransch,
tel. 08 - 544 96
553, 070 - 720 12 55.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy