Skip to main content

Stark och stabil bostadsmarknad kommande månader

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2013 08:00 CEST

Det är en fortsatt stark och stabil bedömning av bostadsmarknaden som presenteras i årets andra Mäklarinsikt. Sveriges fastighetsmäklare förutser att den höga aktivitet som präglat våren kommer att fortsätta det tredje kvartalet. En majoritet, nio av tio mäklare, bedömer att priserna förblir oförändrade eller stigande. Förväntan om stigande priser är mer tydlig för bostadsrätter än för småhus.

Bankernas restriktiva utlåning fortsätter att vara den faktor som påverkar bostadsmarknaden allra mest just nu. Och för fritidshusmarknaden är det konjunkturläget, bankernas utlåning och ett stort utbud.

- Sammantaget är det en fortsatt stark bostadsmarknad som tecknas i denna undersökning. Den största förändringen jämfört med vårens mätning är att en betydligt större andel upplever ett större utbud av bostäder på marknaden. Däremot finns tydliga skillnader mellan länen i vilka faktorer som påverkar den lokala bostadsmarknaden och hur prisförväntningarna ser ut, säger Ingrid Eiken, VD för Mäklarsamfundet.

Nu är det högsäsong för fritidshus och inför perioden juli till och med september bedömer 63 procent av fastighetsmäklarna att priserna kommer att ligga kvar på en oförändrad nivå. Andelen mäklare som förutspår sjunkande priser är dock högre, 26 procent, än andelen som tror på stigande priser, 10 procent.

- På fritidshusmarknaden lockar korta avstånd och bra läge mest. I dag sker flest försäljningar av fritidshus efter fyra till sex veckor från det att den första visningen ägt rum, säger Ingrid Eiken.

 

Huvudrapporten och mer information om samtliga län finns på www.maklarsamfundet.se

För ytterligare information kontakta:

Ingrid Eiken, VD Mäklarsamfundet, 070- 669 34 34

Sofia Linder, analysansvarig Mäklarsamfundet, 070-425 37 41

 

Mäklarinsikt utkommer varje kvartal. I juni besvarade drygt 1 200 fastighetsmäklare frågor som handlar om hur de upplever bostadsmarknaden just nu och hur de bedömer utvecklingen de kommande tre månaderna.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy