Skip to main content

Svensk bostadsmarknad är anorektisk

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2011 11:15 CET

BMI är ett mått på rörligheten på bostadsmarknaden där omsättningen av småhus och bostadsrätter sammanvägs med byggda bostäder och befolkningstillväxt. BMI för 2010 har värdet 12 medan ett idealvärde bör ligga mellan 20 och 25. Ett lågt BMI indikerar att bostadsmarknaden fungerar dåligt.

– Ökat bostadsbyggande och ökad rörlighet krävs för att möta de strukturomvandlingar som sker i samhället. För att bygga fler bostäder behövs en friare hyressättning, en effektivare plan- och bygglovsprocess och ökade investeringar i infrastruktur säger Björn Wellhagen, husbyggnadsexpert på Sveriges Byggindustrier.

Alla villor som såldes 1990 har spårats fram till och med idag. Slutsatsen är att 37 procent av villorna inte sålts alls under de drygt 20 år som passerat.

– Vi har en rad hinder på vägen till en fullt fungerade bostadsmarknad i Sverige. Att kunna anpassa boendet efter livssituationen är viktigt för oss alla, säger Claudia Wörmann, analytiker på Mäklarsamfundet

För kompletterande information, kontakta

Claudia Wörmann, analytiker på Mäklarsamfundet 0709 90 68 14, claudia.wormann@maklarsamfundet.se

Björn Wellhagen, expert husbyggnad på Sveriges Byggindustrier 0708 99 58 65, bjorn.wellhagen@bygg.org

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy