This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Pressmeddelande -

Sveriges största bostadsenkät visar: Mycket aktivitet med dämpade priser på Gotland

Sveriges fastighetsmäklare bedömer att det blir fler småhus till salu nu i sommar. 43 procent av de närmare 2000 fastighetsmäklare som besvarat Mäklarinsikt 2011:2 tror att köpintresset förblir oförändrat. 51 procent tror att normalpriset för en villa sjunker något över sommaren.
Sammantaget gör fastighetsmäklarna bedömningen stillastående till sjunkande småhuspriser.

Bostadsrättsmarknaden bedöms på ett likartat sätt, fler bostadsrätter till salu med bibehållet köpintresse fram till och med augusti är mäklarnas prognos. 46 procent av fastighetsmäklarna bedömer att priserna kommer att vara oförändrade och 12 procent tror att priserna stiger på bostadsrätter fram till och med augusti.

Sommar, sol och fritidshus
78 procent av mäklarna på Gotland bedömer att antalet fritidshus till salu kommer att bli fler över sommaren. Bedömningen av prisutvecklingen på fritidshus kommande tre månader delar Gotlands fastighetsmäkalre i tre lika delar. Lika många bedömer sjunkande (33 procent) priser,  stillastående priser och stigande priser på Gotland i sommar.

- Fastighetsmäklarna gör en ganska nedtonad prognos vad gäller prisutvecklingen över sommaren. Dämpad prisbedömning men ovanligt mycket aktivitet för att vara sommar. Stort utbud och bankernas allt vanligare rekommendation att sälja först och köpa sen påverkar marknaden.

- Det tar olika lång tid att vänja sig vid ett nytt marknadsläge, med bland annat längre förmedlingstider som nu, beroende på om du är säljare eller köpare, men tillvänjningen kommer, säger Claudia Wörmann.

Påverkan
Gotlands fastighetsmäklare fick även svara på frågan om vad som påverkar deras småhusmarknad lokalt. Det här är deras svar:

1. Bankernas utlåning
2. Räntan
3. Säsong
4. Arbetsmarknad
5. Optimism om den egna ekonomin

För ytterligare information kontakta gärna:
Claudia Wörmann, analysansvarig, telefon 08-555 00 959, mobil 070-90 68 14
Jeanette Gustafsdotter, VD, telefon: 08 555 00 910, mobil 0706 – 24 45 56

Hela enkäten Mäklarinsikt 2011:2 finns på www.maklarsamfundet.se. Där finns undersökningen nedbruten län för län.

Mäklarinsikt är Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. I undersökningen ger Mäklarsamfundets medlemmar över hela Sverige bedömningar av den svenska bostadsmarknaden utifrån den lokala marknad de verkar på.
För mer information, rapporter och övriga pressmeddelanden www.maklarsamfundet.se. Materialet får fritt användas om källan anges. Källa: Mäklarinsikt 2011:2

Taggar

Regioner

Presskontakt