Skip to main content

Maria Nimvik Stern: Vi ska mobilisera aktörer över länsgränser

Blogginlägg   •   Jan 15, 2016 12:45 CET

Mälardalsrådet är en spännande och unik plattform som samlar politiker och beslutsfattare över blockgränserna. Vi representerar ca 3,5 miljoner människor i storstad, mellanstäder och landsbygd. Vi har en ny och engagerad styrelse, liksom många nya politiker i vårt stora nätverk – 2016 ser ut att bli ett riktigt spännande år för vårt storregionala samarbete!

Jag ser fram emot att leda och utveckla arbetet för att samla regionens aktörer för en hållbar utveckling. Samhällsutvecklingen är komplex, och många frågor hänger samman, inte minst infrastruktur, transporter och kompetensförsörjning som idag är våra fokusområden. Här ska Mälardalsrådet vara en stark plattform för dialog och utbyte, belysa relevanta frågor och visa på samverkansmöjligheter som leder till ett bättre resultat för helheten.

I år siktar vi på att nå nya politiska överenskommelser och prioriteringar inom området infrastruktur och transporter. Vi går nu in på upploppet för det gedigna arbetet med att ta fram en ny storregional systemanalys med gemensamma prioriteringar. Det är åtta år sedan sist och mycket har hänt i omvärlden och regionen, inte minst kring klimatfrågan. Många politiker och eldsjälar från 2008 har lämnat och nya har tillkommit. En politisk process har pågått sedan 2013, och vi är snart framme vid ett av målen, ett nytt gemensamt dokument för sju län. Trots byten bland politikerna finns en tydlig vilja och förmåga till samsyn och förståelse kring storregionala överenskommelser över partigränserna. På Mälartinget i Västerås den 26-27 maj, med temat Framtidens infrastruktur, hoppas vi kunna visa konkreta resultat och manifestera samarbetet.

Med En Bättre Sits som förebild kommer vi 2016 att lägga mycket kraft på att utveckla funktionella samarbeten även kring kunskaps- och kompetensförsörjningen. Vår nya styrelse har pekat ut inriktning för Mälardalsrådets arbete, med fokus på utmaningen kring bättre matchning mellan utbildning och arbetsmarknad. Här hoppas vi kunna fånga det politiska engagemang som finns i regionen för dessa frågor genom bildandet av en politisk styrgrupp som ska diskutera och prioritera arbetet framåt. Närmast vill vi bjuda in er till ett lunchseminarium den 19 februari där vi vill lyfta frågorna om yrkesutbildningens roll för den regionala arbetsmarknaden.

En annan utmaning som har lyfts är främjandet av innovationer, som en central del av kunskapsregionen. Här kommer vi att bidra genom värdskapet av en internationell konferens, City-University Partnerships, i oktober 2016. Till detta har vår styrelse beslutat att koppla en politisk arbetsgrupp för att bland annat stimulera samverkan mellan det offentliga och universiteten. Konferensen blir en möjlighet att inför, under och efter mobilisera aktörer över länsgränserna.

Avslutningsvis vill jag hälsa alla som har möjlighet varmt välkomna till vårt inflyttningsmingel i Kollektivtrafikens hus den 20 januari kl 15-18! En möjlighet att lyssna på intressanta programinslag, diskutera aktuella frågor, träffa storregionala vänner och inte minst ha trevligt!

Maria Nimvik Stern
Generalsekreterare Mälardalsrådet
@marianimvik

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.