Media-no-image

Laxå ny medlem i Mälardalsrådet

Pressmeddelanden   •   2015-05-13 15:25 CEST

Välkomna Laxå!

Mälardalsrådet får en ny medlem. Vi är numer 57 stolta kommuner och 5 landsting/regioner som samverkar för en internationellt konkurrenskraftig och hållbar storstadsregion som är attraktiv att leva och verka i.

Den 8 maj valdes Laxå kommun in som ny medlem i Mälardalsrådet. Valet förrättades i samband med styrelsens konstituerande möte.

Mälardalsrådet är en samverkansorganisation för 57 kommuner och fem landsting/regioner i Stockholm-Mälarregionen. Vi stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Mälardalsrådet är en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen.

Mälardalsrådet får en ny medlem. Vi är numer 57 stolta kommuner och 5 landsting/regioner som samverkar för en internationellt konkurrenskraftig och hållbar storstadsregion som är attraktiv att leva och verka i. Den 8 maj valdes Laxå kommun in som ny medlem i Mälardalsrådet. Valet förrättades i samband med styrelsens konstituerande möte.

Läs vidare »
Rht8u91l8p1xglj3h0oj

Mälardalsrådet har ny styrelse!

Pressmeddelanden   •   2015-05-11 16:17 CEST

Ny styrelse för Mälardalsrådet utsedd den 8 maj på Mälartinget i Nyköping. Torbjörn Rosdahl (M), tar över som ordförande och Karin Wanngård (S), som vice ordförande för Mälardalsrådet.

Upquxih2i4quk5cvbaok

Rosdahl tar över ordförandeklubban

Pressmeddelanden   •   2015-05-08 16:25 CEST

I dag valdes Torbjörn Rosdahl (M) till ny ordförande för Mälardalsrådet. Mandatet löper på två år och innebär en ledande roll i arbetet att driva storregionala utvecklingsfrågor i Stockholm-Mälarregionen.

Rr8zksxcqaru6wyuzk5y

Urbanisering och regional samverkan - Välkommen till Mälartinget!

Pressmeddelanden   •   2015-05-06 06:00 CEST

Växtvärk eller avfolkning. ​Vilka utmaningar står Stockholm-Mälarregionen inför? I morgon torsdag reser ca 350 politiker och opinionsbildare från hela Stockholm-Mälardalen till Nyköping för att diskutera utmaningar och möjligheter kring urbanisering.

Media-no-image

Mälardalsrådets näringslivsutskott åker till Bryssel

Nyheter   •   2015-04-09 09:43 CEST

Mälardalsrådets näringslivs- och FoU-utskott reser till Bryssel den 8-9 april. Syftet är att fördjupa sig i aktuella EU-frågor kopplade till regional utveckling, kompetensförsörjning, innovation och utbildning.

- Jag ser fram emot att kunna fördjupa mina och utskottets kunskaper om EU:s insatser kring stadsutveckling och regionalpolitik, säger Erik Pelling (S), kommunalråd i Uppsala samt ordförande för Mälardalsrådets näringslivs- och FOU-utskott.

Resan anordnas av EU-kommissionen i Sverige och syftet är att ge utskottets ledamöter tillfälle att fördjupa sig i EU:s roll i den storregionala utvecklingen, innovations-, arbetsmarknad- och utbildningspolitiken samt knyta värdefulla kontakter.

Det bidrar även till att stärka samarbetet i Stockholm-Mälarregionen och främja utvecklingen mot en hållbar och konkurrenskraftig storstadsregion.

- En närmare koppling mellan EU och politiken på lokal nivå skulle ge större genomslagskraft. Och det är vi på lokal nivå som måste ta på oss ansvaret och dra nytta av EU:s insatser och policyn, Erik Pelling (S), Uppsala.

Näringslivs- och FoU-utskottet följer utvecklingen av innovations- och näringslivsfrågor i Stockholm-Mälarregionen. Utskottet fungerar som en politisk plattform och kunskapsbas inom sitt sakområde. Utskottet är även referensgrupp till Mälardalsrådets process Stjärnbildning. Stjärnbildning syftar till att utveckla och synliggöra Stockholm-Mälarregionen som kunskaps- och tillväxtregion.

Mälardalsrådets näringslivs- och FoU-utskott reser till Bryssel den 8-9 april. Syftet är att fördjupa sig i aktuella EU-frågor kopplade till regional utveckling, kompetensförsörjning, innovation och utbildning.

Läs vidare »
Kmab3yptvlm0z7ilgdef

Urbaniseringspodden spelas in i Uppsala

Nyheter   •   2015-04-07 18:10 CEST

Lyssna på samtalet mellan Marlene Burwick(S) och Johan Örjes (C) om byggande av bostäder, infrastruktur, jämställd vård samt vikten av att inkludera medborgare i dialogen om staden.

Media-no-image

Nystart för En bättre sits!

Blogginlägg   •   2015-03-31 16:33 CEST

Förra veckan var det dags för kickoff och nystart i den politiska processen i En Bättre Sits där sju län samarbetar i infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor. Nu välkomnar vi många nya politiker in i det storregionala samarbetet med en tydlig målsättning – att stärka de regionala sambanden och underlätta för människor att bo och verka i hela storregionen. Efter höstens omfattande utredningsarbete blir det nu dialog och diskussion för att ta fram gemensamma prioriteringar i en ny storregional systemanalys som ska vara klar 2016. Vi håller oss uppdaterade genom att på kickoffen bjuda in representanter för Sverigeförhandlingen, Ostlänkenprojektet och Trafikverket inför den kommande inriktningsplaneringen. Det blir ett spännande arbete! Läs mer på www.enbattresits.se

Nästa stora aktivitet i vår är vår årliga höjdpunkt Mälartinget, där vi samlas den 7-8 maj i Nyköping på temat Urbaniseringens utmaningar och möjligheter. Mälardalsrådet får då en ny styrelse och många nya rådsledamöter som tillsammans ska peka ut inriktningen och arbetet för de kommande åren.

Förutom att diskutera temat Urbaniseringen lyfter vi också den aktuella frågan kring storregionalt samarbete. Hur hör vi ihop och hur kan vi vidareutveckla vårt samarbete för att nå störst effekt i den internationella konkurrensen? Vi ser fram emot många intressanta samtal och idéer.

Inför Mälartinget laddar vi med Urbaniseringspodden, vår egna podd som lyfter olika röster och perspektiv på urbaniseringens utmaningar och möjligheter runt om i regionen.

Varmt välkommen att anmäla dig till Mälartinget den 7-8 maj.

Hoppas vi ses där!

Maria Nimvik Stern

Tillförordnad generalsekreterare, Mälardalsrådet.

Nystart i en bättre sits och Mälartinget

Läs vidare »
Media-no-image

Omställning för kompetens

Blogginlägg   •   2015-03-31 16:29 CEST

Matchning, eller snarare den tilltagande missmatchningen, på arbetsmarknaden är en het fråga. En stor andel av arbetskraften har svårigheter att hitta arbete samtidigt som antalet vakanser ökar. Ett problem som finns i hela landet. Enligt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2014 misslyckas var femte rekryteringsförsök i Sverige.

I Tillväxtverkets rapport ”Företagens villkor och verklighet 2014” framgår att nästan ett av fem av de små och medelstora företagen (upp till 249 anställda) upplever att tillgången till lämplig arbetskraft är ett hinder för företagets utveckling och tillväxt. Svårast är det att rekrytera personal med tillräcklig yrkeserfarenhet samt med en specifik kompetens/behörighet. Detta samtidigt som de gymnasiala yrkesutbildningarna har svårt att attrahera elever och andelen med högre utbildning kraftigt ökar. Enligt ”Swedich Economic Forum Report 2014” (Entreprenörskapsforum) har andelen av arbetskraften med en eftergymnasial utbildning ökat från cirka 20 procent på 1990-talet till att nu vara cirka 40 procent.

Att det inte går att hitta en allomfattande lösning på matchningsproblematiken är nog så gott som samtliga aktörer medvetna om. Åtgärdsförslagen är lika varierande som problematiken är komplex. Att styra och anpassa utbildningsutbudet är svårt. Inte bara är det så att elever och studenter som väljer utbildning har en egen idé om vad de vill lära sig som inte alls behöver stämma överens med arbetsgivarnas önskemål. Det är även så att vi lever i en ständigt föränderlig omvärld där arbetsmarknadens behov ständigt förändras. När arbetsliv och produktion ändrar form kommer nya krav på kompetens. Hur många utbildningar för app-utvecklare fanns för tio år sedan? Enligt Stiftelsen för strategisk forskning kommer varannat jobb att ha automatiserats inom 20 år. Och det är inte jobben med lägst kompetenskrav som försvinner. Snarare sker en jobbpolarisering där jobben i mitten av kompetensnivåskalan, tjänstemannayrken för välutbildade personer, är de som snabbast automatiseras.

Den tilltagande specialiseringen av arbetet samt till- och frånkomsten av yrken kräver möjlighet till omställning. För arbetstagarna, såväl som för arbetsgivarna, krävs möjlighet att under arbetslivet ändra inriktning och specialitet.

Frågan är hur vi får alla aktörer att dra åt samma håll? Jag tror i alla fall att en betydande del av lösningen är storregional samverkan mellan offentlig sektor, akademi och näringsliv. Problem löses bäst av de som berörs mest. Tillsammans kan vi hitta fler och bättre svar på våra gemensamma utmaningar.

John Gambe
Processledare Stjärnbildning

"Den tilltagande specialiseringen av arbetet samt till- och frånkomsten av yrken kräver möjlighet till omställning." John Gambe, processledare för Stjärnbildning skriver om storregionala utmaningar vad gäller kompetensförsörjning.

Läs vidare »
Bi2xxfldpb0gow0oalyf

Erika Ullberg ny vice ordförande i Mälardalsrådet

Nyheter   •   2015-03-31 16:25 CEST

Intervju med Erika Ullberg (S), SLL, Mälardalsrådets nya vice ordförande.

Z6s820kfbrl5jdzjh5sh

Mälardalsrådet på plats under Reglabs årskonferens

Nyheter   •   2015-03-25 23:59 CET

Mälardalsrådet kommer att medverka på konferensen och leda ett lärpass om "Nyttan av storregional samverkan" på Reglabs årskonferens i Uppsala 26 mars.

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

Kommunikationsansvarig på Mälardalsrådet.

  • Presskontakt
  • Tf Generalsekreterare / Processledare En bättre sits
  • mahczdriukwufxa.nimvikstqvrqerzdn@kamalardalgwsrfdadvoet.se
  • 0705 48 13 02
  • 08 508 29 166

Om Mälardalsrådet

Stärker Stockholm-Mälarregionens internationella konkurrenskraft.

Mälardalsrådet är en samverkansorganisation för 56 kommuner och fem landsting i Stockholm-Mälarregionen. Vi stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Mälardalsrådet är en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen.

Adress

  • Mälardalsrådet
  • Hantverkargatan 3H
  • 105 35 Stockholm