Wfdpgcnbjgg2gyfwhzqr
Z0byokaghzltqe98aclr

Är pendlingen jämställd?

Blogginlägg   •   2015-07-17 17:21 CEST

Vem är pendlaren och vart pendlar hen? Det frågade sig Mälardalsrådet och Unionen Stockholm som gemensamt arrangerade seminariet Pendling och jämställdhet i Almedalen den 29 juni.

Bdutkvcdwgwlwdpox6ur
Adg6nupv7vnr39lajzfn

Sverige ska konkurrera med kunskap

Blogginlägg   •   2015-07-16 11:26 CEST

Har högskolan ett regionalt uppdrag? Breddad rekrytering ur ett regionalt perspektiv Seminariet inleddes med en dragning av ministern för högre utbildning, och forskning Helene Hellmark Knutsson (S). Ministern redogjorde för regeringens politik på området.

Paangoqlfhlailpean7q
Juzq3asenxuelaoa1wy6a

Politiken ska vara visionär inte infrastrukturen

Blogginlägg   •   2015-07-15 16:19 CEST

​Mälardalsrådet arrangerade den 1 juli ett seminarium om framtidens järnväg och infrastrukturinvesteringar. Seminariet arrangeras tillsammans med Handelskammaren Mälardalen.

Qecr1jf3asspfskk3bx5
Z0byokaghzltqe98aclr

Avfolkning och växtvärk?

Blogginlägg   •   2015-07-14 16:32 CEST

Den 1 juli arrangerade vi en uppföljning till vår konferens på temat urbanisering: Avfolkning och växtvärk – vilka är urbaniseringens utmaningar och möjligheter? Seminariet syftade till att belysa några av de frågor som lyftes under konferensen av politiker och opinionsbildare från Stockholm-Mälarregionen.

Yajy0t8lbsdunri6btxd
Oznuafd25fhl4g2apah8

Beteendeförändring för en hållbar stad

Blogginlägg   •   2015-07-13 15:32 CEST

Beteendeförändring för en hållbar stad Mälardalsrådet anordnade den 1 juli ett seminarium om hur man utvecklar hållbara urbana regioner. Seminariet arrangerade tillsammans med Nederländernas ambassad till Sverige.

Wfryho3gioii12jfojwb
Z0byokaghzltqe98aclr

#ungapålandsbygden blir Årets Mälardarling!

Pressmeddelanden   •   2015-07-01 07:56 CEST

​Ska du inte flytta härifrån och göra någonting av ditt liv? #Ungapålandsbygden är ett initiativ som vill utmana storstadsnormen, uppmana till vuxenvärldens attitydförändring och öka förutsättningarna för ungas organisering på landsbygden. Initiativet premieras i dag genom utmärkelsen Årets Mälardarling, som delas ut av Mälardalsrådet.

Media-no-image
Z0byokaghzltqe98aclr Juzq3asenxuelaoa1wy6a

Almedalen: Visionär infrastrukturpolitik – en utopi eller ett måste?

Nyheter   •   2015-06-30 23:10 CEST

Även i år är Mälardalsrådet i Almedalen, med både representanter ur styrelsen och tjänstemän, på plats i Almedalen. Framför allt ligger fokus på att lyfta storregionala frågor inom infrastruktur, och urbanisering, och kompetensförsörjning, bland annat hur högskolan kan bidra till att tillgodose Mälardalsregionens kunskaps- och kompetensbehov och därmed göra det mer attraktivt att bo och arbeta här. Vi hämtar även inspiration från Amsterdam och lär oss mer om mobility management.

2557050-railway_450

Dagligen rapporteras om brister i järnvägsnätet. Årtionden av bristande underhåll och uteblivna re-investeringar har gjort systemet sårbart. Samtidigt finns felande länkar och kapacitetsbrister för person- och godstransporter, där nya satsningar måste till. Vad behöver investeras i?

Kommer det alltid finnas felande länkar? Blir järnvägssystemet någonsin färdigbyggt? Vidare kommer det transportpolitiska samarbetet i sju län runt Stockholmsregionen att presenteras. Regionen är en av de snabbast växande i Europa och beräknas öka sin befolkning med 1,5 miljoner nya invånare till 2050. Med ca 4 miljoner invånare och 40 % av landets BNP redan idag, är ett fungerande infrastruktursystem inte bara en regional, utan också nationell fråga.

Medverkande:

Torbjörn Suneson, tf generaldirektör Trafikverket; Per Bondemark, ordförande Näringslivets Transportråd; Lotta Finstorp (M), ledamot Riksdagens trafikutskott; Torbjörn Rosdahl (M), finanslandstingsråd SLL och ordförande Mälardalsrådet; Irén Lejegren (S), regionråd Region Örebro län; Johan Edstav (MP), ordförande Regionförbundet Uppsala län.

Onsdagen 1 juli

TID:11:00-12:00

PLATS: Strandgatan 19, Visby

Mälardalsrådet arrangerar den 1 juli ett seminarium om framtidens järnväg och infrastrukturinvesteringar. Seminariet arrangeras tillsammans med Handelskammaren Mälardalen.

Läs vidare »
Media-no-image
Z0byokaghzltqe98aclr

​Almedalen: Developing Sustainable Urban Regions – Inspiration from the Amsterdam & Utrecht Approach

Nyheter   •   2015-06-30 22:52 CEST

Även i år är Mälardalsrådet i Almedalen, med både representanter ur styrelsen och tjänstemän, på plats i Almedalen. Framför allt ligger fokus på att lyfta storregionala frågor inom infrastruktur, och urbanisering, och kompetensförsörjning, bland annat hur högskolan kan bidra till att tillgodose Mälardalsregionens kunskaps- och kompetensbehov och därmed göra det mer attraktivt att bo och arbeta här. Vi hämtar även inspiration från Amsterdam och lär oss mer om mobility management.

BENCHMARKING_450_utan txt

Varför är det viktigt att jämföra sig med andra? Lyssna till politikernas tankar. Bli inspirerad av hur Amsterdam & Utrecht på ett framgångsrikt sätt skapat allianser mellan arbetsgivare och kommuner och på så sätt minskat sin miljöpåverkan.

Som ett led i Mälardalsrådets arbete att skapa möten där politik, akademi och näringsliv tillsammans jämför och lär av andra ledande storstadsregioner i världen vänder vi nu blickarna mot Amsterdam och Utrecht. I likhet med vår region är Amsterdam & Utrecht växande städer i växande regioner. Vi delar urbaniseringens utmaningar och möjligheter.

Seminariet gästas av Jos Hollestelle från &Morgen, ett holländskt konsultföretag som arbetar med mobility management. Jos kommer att berätta hur man i Amsterdam & Utrecht har jobbat med att minska utsläppen. Han kommer att presentera sex gyllene regler för hur man lyckas knyta till sig arbetsgivarna i mobility management-projekt.

Jesper Johansson från Tyréns kommenterar arbetet man gjort i Nederländerna. Han kompletterar med goda exempel på liknande arbete i Stockholm-Mälardalen och ger sin syn på vad vår region kan inspireras av.

Sen är det dags för den politiska panelen! Torbjörn Rosdahl (M) finanslandstingsråd i Stockholm och Marlene Burwick (S) kommunstyrelsens ordförande i Uppsala pratar om varför det är viktigt att jämföra sig med andra och om varför det är viktigt att utveckla Stockholm-Mälarregionen tillsammans!

Moderator: Mohamed El Abed

Onsdagen 1 juli

Tid: 14.15-15.15

Strandgatan 19, Visby

Seminariet hålls delvis på engelska och arrangeras tillsammans med Nederländernas ambassad till Sverige.

Mälardalsrådet anordnar den 1 juli ett seminarium om hur man utvecklar hållbara urbana regioner. Seminariet arrangeras tillsammans med Nederländernas ambassad till Sverige.

Läs vidare »
Media-no-image
Z0byokaghzltqe98aclr

Almedalen: Avfolkning och växtvärk?

Nyheter   •   2015-06-30 22:36 CEST

brandkarr450

Vad innebär urbaniseringen av Stockholm-Mälarregionen? Är ökad urbanisering oundviklig och vad händer då med regionens mindre orter? Vilka är våra största utmaningar och hur tacklar vi dom?

Seminariet syftar till att belysa några av de frågor som lyftes under konferensen av politiker och opinionsbildare från Stockholm-Mälarregionen.

Vi vill diskutera de olika förutsättningarna vi har att möta den tilltagande urbaniseringen. Hur ser vi effekterna av urbaniseringen hos oss? Bostadsbrist och avfolkning, vad medför det för politiska utmaningar vad gäller arbete, utbildning och sjukvård? Och vilka möjligheter medför urbaniseringen i form av stadsutveckling?

Nanna Wikholm (S), oppositionslandstingsråd  i Stockholm kommer att lyfta trafik och stadsutvecklingsfrågor och hur innovativa lösningar kan hjälpa oss att tackla växtvärken och bygga en mer hållbar stad.

Johan Örjes (C), oppositionsråd i landstinget i Uppsala, kommer från Enköping. Örjes lyfter perspektivet att Uppsala län har plats för Sveriges fjärde största stad, samtidigt som det är ett glesbygdslän. Vad ställer det för utmaningar på det politiska ledarskapet vad gäller sjukvård och infrastruktur?

Måste det finnas en spänning mellan stad och land?

Urbaniseringens effekter medför positiva möjligheter och stora politiska utmaningar. Men finns det en motsättning mellan stad och landsbygd? För att ytterligare lyfta perspektiven stad och landsbygd deltar Josefin Heed, landsbygdsaktivist från Hela Sverige ska leva och Helena Olsson, näringslivsanalytiker på Fastighetsägarna Stockholm, i seminariet.

Kom dit, lyssna och var med i diskussionen!

1 juli- Strandgatan 19, Visby

Tid: 13:00-13:45

Den 1 juli arrangerar vi en uppföljning till vår konferens på temat urbanisering: Avfolkning och växtvärk – vilka är urbaniseringens utmaningar och möjligheter?

Läs vidare »
Otfdkjdz3a8fmrmeqdxf
Z0byokaghzltqe98aclr

Har högskolan ett regionalt uppdrag? Breddad rekrytering ur ett regionalt perspektiv

Nyheter   •   2015-06-30 21:06 CEST

Även i år är Mälardalsrådet i Almedalen, med både representanter ur styrelsen och tjänstemän, på plats i Almedalen. Framför allt ligger fokus på att lyfta storregionala frågor inom infrastruktur, urbanisering, och kompetensförsörjning, bland annat hur högskolan kan bidra till att tillgodose Mälardalsregionens kunskaps- och kompetensbehov och därmed göra det mer attraktivt att bo och arbeta här.

Kontaktpersoner 8 kontaktpersoner

Kommunikationsansvarig på Mälardalsrådet.

  • Presskontakt
  • Tf Generalsekreterare / Processledare En bättre sits
  • maria.nimvikstern@malardalsradet.se
  • 0705 48 13 02
  • 08 508 29 166

Om Mälardalsrådet

Stärker Stockholm-Mälarregionens internationella konkurrenskraft.

Mälardalsrådet är en samverkansorganisation för 57 kommuner och fem landsting/regioner i Stockholm-Mälarregionen. Vi stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Mälardalsrådet är en mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen.

Adress

  • Mälardalsrådet
  • Hantverkargatan 3H
  • 105 35 Stockholm