Media no image
J6pgqoeepplgnmbck1ts Wh0omsizv5cm08hmdtqa

Stockholmspolitiker provspringer Citybanan

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2017 16:46 CET

Lördagen den 25 mars provspringer Susanne Nordling (MP), och politiker från övriga delar av Stockholm-Mälarregionen den sex kilometer långa tunneln för Citybanan.

– Äntligen går vi i mål med Citybanan, det känns fantastiskt kul att få dela den här dagen med massor av glada löpare. Citybanan kommer att möjliggöra pendling i hela Stockholm-Mälarregionen, säger Susanne Nordling (MP), Stockholms Läns landsting.

Bland de runt 33 000 löpare som kommer att delta i Stockholm Tunnel Run Citybanan den 25 mars deltar ett trettiotal löpare som är lite extra glada. Mälardalsrådet har nämligen anmält en grupp politiker och tjänstepersoner som i många år arbetat för att Citybanan ska bli verklighet. Från Stockholm deltar förutom Susanne Nordling (MP), även riksdagsledamoten Teres Lindberg (S).

Mälardalsrådet har i många år arbetat för att förbättra tillgängligheten mellan Stockholm och de regionala kärnstäderna och har varit involverade i Citybanan sedan projektet började planeras och spelade en viktig roll i regionens medfinansiering av bygget.

- Citybanan är en konkret symbol för vad vi kan uppnå när vi samarbetar. Loppet blir ett tillfälle att fira våra framgångar och ta sikte mot nya mål, säger Maria Nimvik Stern, generalsekreterare på Mälardalsrådet.

Nästa steg är att fortsätta lyfta de prioriterade infrastrukturbehov som sju län enats kring i En Bättre Sits – Storregional systemanalys. En Bättre Sits syftar till att öka tillgängligheten till och genom regionen, hålla samman kollektivtrafiken och förbättra infrastrukturen. Den gemensamma systemanalysen lyfter fram följande prioriteringar för de närmaste åren:

 • Fyra spår på hela sträckan Stockholm-Uppsala.
 • Ökad kapacitet på Mälarbanan och på Svealandsbanan.
 • Ökad kapacitet på Hallsbergs rangerbangård för att en större andel gods ska kunna transporteras på järnväg.
 • Kapacitetsförbättring vid väg E4 och E18, för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.

Citybanan:

Det 7,6 kilometer långa loppet arrangeras av Lidingöloppet går i Citybanans servicetunnel. 2014 togs första spadtaget för Citybanan och nu efter 10 000 sprängningar och 12 000 meter spår är det i juli 2017 dags för invigning.

Citybanan är en sex kilometer lång pendeltågstunnel mellan Tomteboda och Stockholm södra. Byggstarten skedde den 24 januari 2009 och som mest har 2 500 personer varit engagerade i projektet.

Mälardalsrådet är en samverkansorganisation för kommuner, landsting och regioner i Stockholm-Mälardalen. Vi stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Mälardalsrådet är en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen.

Lördagen den 25 mars provspringer Susanne Nordling (MP) och politiker från övriga delar av Stockholm-Mälarregionen den sex kilometer långa tunneln för Citybanan. - Citybanan kommer att möjliggöra pendling i hela Stockholm-Mälarregionen, säger Susanne Nordling (MP), Stockholms läns landsting.

Läs vidare »
Media no image
J6pgqoeepplgnmbck1ts Wh0omsizv5cm08hmdtqa

Politiker från Västmanland provspringer Citybanan

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2017 16:44 CET

Lördagen den 25 mars provspringer Tomas Högström (M), Birgitta Andersson (C) och politiker från övriga delar av Stockholm-Mälarregionen den sex kilometer långa tunneln för Citybanan.

– Äntligen går vi i mål med Citybanan, det känns fantastiskt kul att få dela den här dagen med massor av glada löpare. Citybanan kommer att möjliggöra pendling i hela Stockholm-Mälarregionen, säger Tomas Högström (M), Region Västmanland.

Bland de runt 33 000 löpare som kommer att delta i Stockholm Tunnel Run Citybanan den 25 mars deltar ett trettiotal löpare som är lite extra glada. Mälardalsrådet har nämligen anmält en grupp politiker och tjänstepersoner som i många år arbetat för att Citybanan ska bli verklighet. Från Region Västmanland deltar förutom Tomas Högström (M), även Birgitta Andersson (C).

Mälardalsrådet har i många år arbetat för att förbättra tillgängligheten mellan Stockholm och de regionala kärnstäderna och har varit involverade i Citybanan sedan projektet började planeras och spelade en viktig roll i regionens medfinansiering av bygget.

- Citybanan är en konkret symbol för vad vi kan uppnå när vi samarbetar. Loppet blir ett tillfälle att fira våra framgångar och ta sikte mot nya mål, säger Maria Nimvik Stern, generalsekreterare på Mälardalsrådet.

Nästa steg är att fortsätta lyfta de prioriterade infrastrukturbehov som sju län enats kring i En Bättre Sits – Storregional systemanalys. En Bättre Sits syftar till att öka tillgängligheten till och genom regionen, hålla samman kollektivtrafiken och förbättra infrastrukturen. Den gemensamma systemanalysen lyfter fram följande prioriteringar för de närmaste åren:

 • Fyra spår på hela sträckan Stockholm-Uppsala.
 • Ökad kapacitet på Mälarbanan och på Svealandsbanan.
 • Ökad kapacitet på Hallsbergs rangerbangård för att en större andel gods ska kunna transporteras på järnväg.
 • Kapacitetsförbättring vid väg E4 och E18, för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.

Citybanan:

Det 7,6 kilometer långa loppet arrangeras av Lidingöloppet går i Citybanans servicetunnel. 2014 togs första spadtaget för Citybanan och nu efter 10 000 sprängningar och 12 000 meter spår är det i juli 2017 dags för invigning.

Citybanan är en sex kilometer lång pendeltågstunnel mellan Tomteboda och Stockholm södra. Byggstarten skedde den 24 januari 2009 och som mest har 2 500 personer varit engagerade i projektet.

Mälardalsrådet är en samverkansorganisation för kommuner, landsting och regioner i Stockholm-Mälardalen. Vi stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Mälardalsrådet är en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen.

Lördagen den 25 mars provspringer Tomas Högström och politikerkollegor från övriga delar av Stockholm-Mälarregionen den sex kilometer långa tunneln för Citybanan. - Citybanan kommer att möjliggöra pendling i hela Stockholm-Mälarregionen, säger Tomas Högström (M), Region Västmanland.

Läs vidare »
Media no image
J6pgqoeepplgnmbck1ts Wh0omsizv5cm08hmdtqa

Nu provspringer Uppsalapolitiker Citybanan

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2017 16:43 CET

Lördagen den 25 mars provspringer Börje Wennberg (S), Jenny Kundström (MP) och politiker från övriga delar av Stockholm-Mälarregionen den sex kilometer långa tunneln för Citybanan.

– Äntligen går vi i mål med Citybanan, det känns fantastiskt kul att få dela den här dagen med massor av glada löpare. Citybanan kommer att möjliggöra pendling i hela Stockholm-Mälarregionen, säger Börje Wennberg (S), Region Uppsala.

Bland de runt 33 000 löpare som kommer att delta i Stockholm Tunnel Run Citybanan den 25 mars deltar ett trettiotal löpare som är lite extra glada. Mälardalsrådet har nämligen anmält en grupp politiker och tjänstepersoner som i många år arbetat för att Citybanan ska bli verklighet. Från Uppsala deltar förutom Börje Wennberg (S), även Jenny Lundström (MP).

Mälardalsrådet har i många år arbetat för att förbättra tillgängligheten mellan Stockholm och de regionala kärnstäderna och har varit involverade i Citybanan sedan projektet började planeras och spelade en viktig roll i regionens medfinansiering av bygget.

- Citybanan är en konkret symbol för vad vi kan uppnå när vi samarbetar. Loppet blir ett tillfälle att fira våra framgångar och ta sikte mot nya mål, säger Maria Nimvik Stern, generalsekreterare på Mälardalsrådet.

Nästa steg är att fortsätta lyfta de prioriterade infrastrukturbehov som sju län enats kring i "En Bättre Sits storregional systemanalys". En Bättre Sits syftar till att öka tillgängligheten till och genom regionen, hålla samman kollektivtrafiken och förbättra infrastrukturen. Den gemensamma systemanalysen lyfter fram följande prioriteringar för de närmaste åren:

 • Fyra spår på hela sträckan Stockholm-Uppsala.
 • Ökad kapacitet på Mälarbanan och på Svealandsbanan.
 • Ökad kapacitet på Hallsbergs rangerbangård för att en större andel gods ska kunna transporteras på järnväg.
 • Kapacitetsförbättring vid väg E4 och E18, för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.

Citybanan:

Det 7,6 kilometer långa loppet arrangeras av Lidingöloppet går i Citybanans servicetunnel. 2014 togs första spadtaget för Citybanan och nu efter 10 000 sprängningar och 12 000 meter spår är det i juli 2017 dags för invigning.

Citybanan är en sex kilometer lång pendeltågstunnel mellan Tomteboda och Stockholm södra. Byggstarten skedde den 24 januari 2009 och som mest har 2 500 personer varit engagerade i projektet.

Mälardalsrådet är en samverkansorganisation för kommuner, landsting och regioner i Stockholm-Mälardalen. Vi stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Mälardalsrådet är en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen.

Lördagen den 25 mars provspringer Börje Wennberg och politikerkollegor från övriga delar av Stockholm-Mälarregionen den sex kilometer långa tunneln för Citybanan. - Citybanan kommer att möjliggöra pendling i hela Stockholm-Mälarregionen, säger Börje Wennberg (S), Region Uppsala.

Läs vidare »
Orvgwo66lsbnvc3mm8d2

Nu springer vi i mål med Citybanan

Blogginlägg   •   Mar 24, 2017 16:35 CET

Nu springer vi snart i mål med Citybanan men det är viktigt att fortsätta planera för fler utvecklingslopp, för möjlighet till jobb och välfärd, skriver Marie-Louise Forsberg-Fransson en av Citybanans förhandlare från Stockholm-Mälarregionen.

Media no image
Wh0omsizv5cm08hmdtqa Yowuyhosxdwhiluzxnbb

Mälardalsrådet kommenterar nya infraplanen

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2017 14:48 CET

Nu tar regeringen nästa steg mot en ny nationell infrastrukturplan och Mälardalsrådet ser positivt på förutsättningar för fler tåg och bostäder i Stockholm-Mälarregionen.

Idag presenterade infrastrukturminister Anna Johansson direktiv till nationell åtgärdsplanering, nästa steg i regeringens infrastrukturplanering. Under perioden 2018-2029 satsas 622,5 miljarder kronor, vilket är 100 miljarder kronor mer än nu gällande plan. Inriktningen av satsningarna sker mot drift och underhåll.

- Varje år kostar förseningar 6 miljarder kronor bara i Stockholms län. Att satsa på underhållet är därför en nödvändig prioritering vi lyfter i "En Bättre Sits Storregional systemanalys" som sju län står bakom, säger Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet.

Vid prioriteringen av vilka satsningar som ska göras och var dessa koncentreras ska förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande vägas in tillsammans med de transportpolitiska målen.

- Att koppla bostadsbyggande till infrastruktursatsningar är positivt för Stockholm-Mälarregionen. Exempelvis längs stråk som Stockholm-Uppsala där potentialen till 100 000 nya bostäder finns, behöver vi utöka kapaciteten, säger Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet.

Regeringen tydliggör byggandet av Ostlänken i direktiven till nationell infrastrukturplan. Även om Ostlänken redan är beslutad poängteras att höghastighetsbanan mellan Järna-Linköping ska byggstartas under planperioden.

- Det är positivt att Ostlänken tydligt prioriteras i direktiven till Trafikverket. Ostlänken är en viktig beslutad investering och vi konstaterar att regeringens linje i denna fråga ligger fast, säger Maria Nimvik Stern.

Fakta – En Bättre Sits:

De sju länen som står bakom En Bättre Sits är Stockholm, Uppsala, Västmanland, Sörmland, Örebro, Östergötland och Gotland. Mälardalsrådet koordinerar En Bättre Sits-samarbetet.

En Bättre Sits storregional systemanalys syftar till att öka tillgängligheten till och genom regionen, hålla samman kollektivtrafiken och förbättra infrastrukturen. Systemanalysen lyfter fram följande prioriteringar för de närmaste åren:

 • Fyra spår på hela sträckan Stockholm-Uppsala.
 • Ökad kapacitet på Mälarbanan och på Svealandsbanan.
 • Ökad kapacitet på Hallsbergs rangerbangård för att en större andel gods ska kunna transporteras på järnväg.
 • Kapacitetsförbättring vid väg E4 och E18, för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.


Mälardalsrådet är en samverkansorganisation för kommuner, landsting och regioner i Stockholm-Mälardalen. Vi stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Mälardalsrådet är en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen.

Idag presenterade infrastrukturminister Anna Johansson direktiv till nationell åtgärdsplanering, nästa steg i regeringens infrastrukturplanering. Nu tar regeringen nästa steg mot en ny nationell infrastrukturplan och Mälardalsrådet ser positivt på förutsättningar för fler tåg och bostäder i Stockholm-Mälarregionen.

Läs vidare »
Cpwmlkqubhrybyphjbcc
Wh0omsizv5cm08hmdtqa Yowuyhosxdwhiluzxnbb

Allt fler pendlar till Östergötland från Stockholm

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2017 13:03 CET

Allt fler väljer att arbetspendla från Stockholm till Östergötland. Cirka 1600 stockholmare reser till Norrköping och Linköping i jobbet, enligt en ny rapport från Mälardalsrådet. Den ökande pendlingen mellan Stockholm och Norrköping är en av de mest markanta skillnaderna inom Stockholm-Mälarregionen under 2012–2014. Under två år har pendlingen till Norrköping ökat med 19,5 %.

P1yzjn8zvjuq10jmugma
Wh0omsizv5cm08hmdtqa Yowuyhosxdwhiluzxnbb

Revidering; Allt fler pendlar från Stockholm till Eskilstuna

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2017 08:29 CET

Allt fler väljer att arbetspendla från Stockholm till Eskilstuna – nästan 800 stockholmare tar sig till Eskilstuna för att arbeta, enligt en ny rapport från Mälardalsrådet. Under åren mellan 2012–2014 så har pendlingen ökat med hela 14 %. Den ökande pendlingen från Stockholm till Eskilstuna är en av de mest intressanta skiftningar i pendlingsmönster inom Stockholm-Mälarregionen under 2012–2014

Qilgmqxcsein4vtg4zpj
Wh0omsizv5cm08hmdtqa Yowuyhosxdwhiluzxnbb

Revidering; Allt fler pendlar från Stockholm till Västerås

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2017 08:12 CET

Allt fler väljer att arbetspendla från Stockholm till Västerås –1300 stockholmare arbetspendlar till Västerås, enligt en ny rapport från Mälardalsrådet. Under två år har pendlingen ökat med 130 personer, vilket motsvarar ca två tågvagnar.

Ccrtnhcfy6svje8kvqif
Wh0omsizv5cm08hmdtqa Yowuyhosxdwhiluzxnbb

Revidering; Allt fler pendlar ut från Stockholm

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2017 07:50 CET

Allt fler väljer att arbetspendla tvärs över hela Stockholm-Mälarregionen, och fler stockholmare söker sig till arbete i angränsande län visar en ny rapport från Mälardalsrådet. Under två år har pendlingen ut från Stockholm till regionens sju största kärnstäder ökat med ca 1000 personer vilket motsvarar två fullsatta regionaltåg.

Lxkowzpuszzuwxnmbbw4
Wh0omsizv5cm08hmdtqa Yowuyhosxdwhiluzxnbb

Revidering; Allt fler pendlar från Stockholm till Uppsala

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2017 07:01 CET

Allt fler väljer att arbetspendla från Stockholm till Uppsala – varje dag tar över 6 000 stockholmare tåget till Uppsala , enligt en ny rapport från Mälardalsrådet. Under två år har pendlingen ökat med nästan 600 personer, vilket motsvarar ett fullsatt regionaltåg.

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

Kommunikationsansvarig på Mälardalsrådet.

Om Mälardalsrådet

- 25 år av storregional samverkan och utveckling

Mälardalsrådet är en samverkansorganisation för kommuner, landsting och regioner i Stockholm-Mälardalen. Vi stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Mälardalsrådet är en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen.

Adress

 • Mälardalsrådet
 • Centralplan 3
 • 111 20 Stockholm