Pgz5hoya43vvpomopswh

Terminsstart, attraktivitet och bostadsbrist

Nyheter   •   2014-09-16 18:00 CEST

Terminsstart, attraktivitet och bostadsbrist Inte sällan är det människor och deras förmågor som brukar framhållas i diskussionen och den globala ekonomins drivkrafter och i förlängningen den tilltagande urbaniseringen. För att få människor krävs kommunikationer, men räcker det? Krönika av Mälardalsrådets Generalsekreterare

Media-no-image

Live at Heart –inspiration för hela Stockholm-Mälarregionen

Pressmeddelanden   •   2014-09-03 19:56 CEST

Live at Heart, ett gott exempel på samspel mellan kultur och näringsliv för utveckling av staden. Det visar en ny rapport som lyfter framgångsrika processer och arbetsmetoder från Stockholm-Mälarregionen för att inkludera kultur i stadsutvecklingen.

Musikfestivalen Live at Heart skapar genom samspelet kultur och näringsliv en framgångsrik mötesplats mellan musikbranschen, besökare och kvällsekonomin. Rapporten, som tagits fram på beställning av Mälardalsrådet, visar att musikfestivalen även bidragit till en positiv marknadsföring av Örebro för potentiella invånare och studenter.

– Genom Live at Heart ser vi hur ett kulturellt evenemang bidrar till regionens attraktivitet och platsmarknadsföring. Att stötta kulturella processer är viktigt inte minst för att stärka Stockholm-Mälarregionens konkurrenskraft, säger Heidi Trakowski, projektledare Öppen och kreativ region, Mälardalsrådet.

De framgångsfaktorer som lyfts fram är framförallt vikten av politisk förankring och stöd från det offentliga. Genom att våga fånga upp och driva goda idéer kan det offentligas uppgift vara att vara möjliggörare för att kreativa mötesplatser skapas.

– Vi har störst andel av den kreativa och kulturella sektorn i Sverige koncentrerad i Stockholm-Mälarregionen. Om vi inkluderar kulturella och kreativa näringar i utvecklingen av staden kan vi skapa en än mer öppen och attraktiv storstadsregion. Det är Live at Heart ett bra exempel på, säger Heidi Trakowski från Mälardalsrådet.

Rapporten ”Stadsutveckling med samverkan” pekar på vikten av processer och formaliserade samarbeten för att framgångsrikt inkludera kultur i stadsutvecklingen. Gemensamt för alla exempel i den nya rapporten är just aspekter som handlar om samverkan mellan kulturella aktörer och offentliga organisationer.

Mälardalsrådets arbete med den kulturella och kreativa sektorn startade 2012 för att lyfta sektorns betydelse för regionen. Det har skett i samband med Mälartinget 2013, i Almedalen 2013 och 2014 samt vid seminariet ”Kreativa mötesplatser” för ledare i Stockholm-Mälarregionen i mars 2014.

För mer information, kontakta:

Paloma Blanco, kommunikatör och pressansvarig, Mälardalsrådet 0703-94 76 19

Heidi Trakowski, konsult Öppen och kreativ region, Mälardalsrådet, 0707-78 27 26 heidi.trakowski@malardalsradet.se


Mälardalsrådet är en samverkansorganisation för 56 kommuner och fem landsting i Stockholm-Mälarregionen. Vi stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Mälardalsrådet är en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen.

 

Live at Heart, ett gott exempel på samspel mellan kultur och näringsliv för utveckling av staden. Det visar en ny rapport som lyfter framgångsrika processer och arbetsmetoder från Stockholm-Mälarregionen för att inkludera kultur i stadsutvecklingen. Rapporten togs fram av Volante på beställning av Mälardalsrådet.

Läs vidare »
Ghpc35jhgspzyfytxf4r

Sommartankar om en tätare och mer sammanlänkad Stockholm-Mälarregion

Nyheter   •   2014-07-15 15:54 CEST

Anders Lönn, generalsekreterare Mälardalsrådet om Almedalen, höstens utmaningar och om att knyta samman Stockholm-Mälarregionen än tätare.

B7cmca2w2jsmqbgjffo7

Skjutsgruppen blir Årets Mälardarling!

Pressmeddelanden   •   2014-07-02 00:56 CEST

Skjutsgruppen blir Årets Mälardarling Skjutsgruppen har genom sitt arbete skapat ett miljövänligt alternativ till bilresande för människor i Stockholm-Mälarregionen och är ett gott exempel på nya former att organisera transporter för att minska klimatpåverkan. Initiativet premieras i dag genom utmärkelsen Årets Mälardarling, som delas ut av Mälardalsrådet.

Vs4fojw7hlhofu8fa77q

Pressinbjudan. Ny rapport: Stadsutveckling med samverkan

Pressmeddelanden   •   2014-06-23 19:28 CEST

Pressinbjudan 1 jul 14:15-15:45 Almedalen STADSUTVECKLING MED SAMVERKAN, ny rapport som visar goda exempel från Stockholm-Mälardalen där stadsplanering med kultur varit framgångsrikt. - Presentation Joakim Sternö, Volante research med kommentarer från Maria Fors, VD/Cityledare Västerås.

Vs4fojw7hlhofu8fa77q

Stadsutveckling med kultur kräver samverkan

Pressmeddelanden   •   2014-06-18 15:30 CEST

Mälardalsrådet har tagit fram en ny rapport "Stadsutveckling med samverkan – processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen" som pekar på vikten av processer och formaliserade samarbeten för att framgångsrikt inkludera kultur i stadsutvecklingen.

Mnzukbdhejzcpubjvwn0

Mälardalsrådet i Almedalen: Hur skapar vi en miljösmart storstadsregion med hållbara transporter?

Nyheter   •   2014-06-18 15:16 CEST

Samtal mellan politiker om hållbar mobilitet, med konkreta exempel från Stockholm-Mälarregionen. medverkande: Lena Smidfelt Rosqvist, forskningschef Trivector. Ulla Persson (S), kommunstyrelsens ordförande Västerås stad. Magnus Johansson (MP), kommunalråd Eskilstuna kommun, Fredrik Ahlstedt (M) , kommunstyrelsens ordförande Uppsala kommun, Johanna Stål, moderator samt chefredaktör Camino.

Iozg4ajdarhkuzry8ra9

MÄLARDALSRÅDET I ALMEDALEN: HUR KAN ETT NYTT TÅGSYSTEM I MÄLARDALEN UTVECKLA REGIONEN?

Nyheter   •   2014-06-17 17:51 CEST

1 JULI 09:45- 10:30 HUR KAN ETT NYTT TÅGSYSTEM I MÄLARDALEN UTVECKLA REGIONEN? Hur kan tågtrafiken bidra till regionens totala utveckling sett från resenärer, arbetsgivare och högskolor, i den hårdnande internationella konkurrensen?

Dqgolig4wd7zr4dsioxl

Kampen om de internationella studenterna

Nyheter   •   2014-06-16 20:54 CEST

Välkommen till vårt samtal 1 juli mellan akademin, näringslivet och politiken om behovet av ökad samverkan för att attrahera och behålla internationella studenter och vikten av internationalisering för utvecklingen och kompetensförsörjningen av Stockholm-Mälarregionen.

Fjxrn9yghn8l62hdz5vc

Möt Mälardalsrådet i Almedalen 1-2 juli

Nyheter   •   2014-06-12 16:56 CEST

Möt oss i Almedalen 1-2 juli. I år diskuterar vi stadsutveckling med kultur och hur vi främjar hållbar mobilitet i Stockholm-Mälarregionen. Hur kan näringslivet bidra till att regionen attraherar och behåller internationella studenter? Och vilka gynnas av utbyggnaden av tågtrafiken?

Bilder & Videor 11 bilder

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Generalsekreterare Mälardalsrådet
  • anders.lonn@malardalsradet.se
  • 0734-22 84 42
  • 08-508 290 43

Om Mälardalsrådet

Stärker Stockholm-Mälarregionens internationella konkurrenskraft.

Mälardalsrådet är en samverkansorganisation för 56 kommuner och fem landsting i Stockholm-Mälarregionen. Vi stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Mälardalsrådet är en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen.

Adress

  • Mälardalsrådet
  • Hantverkargatan 3H
  • 105 35 Stockholm