Otfdkjdz3a8fmrmeqdxf

Har högskolan ett regionalt uppdrag? Breddad rekrytering ur ett regionalt perspektiv

Nyheter   •   2015-06-30 21:06 CEST

Även i år är Mälardalsrådet i Almedalen, med både representanter ur styrelsen och tjänstemän, på plats i Almedalen. Framför allt ligger fokus på att lyfta storregionala frågor inom infrastruktur, urbanisering, och kompetensförsörjning, bland annat hur högskolan kan bidra till att tillgodose Mälardalsregionens kunskaps- och kompetensbehov och därmed göra det mer attraktivt att bo och arbeta här.

Xmellfm1bxglbkrhqzck

Mälardalsrådet i Almedalen 1 juli

Pressmeddelanden   •   2015-06-30 19:40 CEST

I år deltar vi under egen flagg den 1 juli på Strandgatan 19. Vi pratar visionär infrastruktur, breddad rekrytering, urbaniseringens effekter på regionen och inspireras av Amsterdam i omställningen av staden, eller sk mobility management.

Media-no-image

Torbjörn Rosdahl: Ses vi i Almedalen?

Nyheter   •   2015-06-30 16:18 CEST

Efter en händelserik vår är det snart dags att ge sig av till svensk politiks största plats för väntade och oväntade möten. För många av oss är Almedalsveckan årets sista stora händelse innan den efterlängtade sommarledigheten. I år ser jag särskilt fram emot att delta i egenskap av ordförande för Mälardalsrådet och få träffa er alla under vår huvudsakliga seminariedag onsdagen den 1 juli. Jag fick nyligen nöjet att göra ett besök hos våra dedicerade medarbetare på Mälardalsrådets kansli som har satt samman ett ambitiöst schema för veckan.

I Mälardalsrådet lägger vi fokus på att stärka samarbetet i regionen, lösa gemensamma utmaningar och bygga nya nätverk. Därför är Almedalsveckan en naturlig plats för oss att vara engagerade. Blandningen av politiker, opinionsbildare och företrädare från näringsliv och akademi ger möjlighet till konstruktiva diskussioner om samhällsutmaningar och framtida möjligheter för Stockholm-Mälarregionen. I år arrangerar Mälardalsrådet flera spännande aktiviteter på temat urbanisering, vilket också präglade årets Mälarting. Alla som har tänkt delta under aktiviteterna kan se fram emot att få lyssna på ledande företrädare och diskutera bland annat visionär infrastrukturpolitik, mobility management och de utmaningar och möjligheter som urbanisering innebär för större och mindre orter i Stockholm-Mälarregionen. Särskilt roligt är det att vår tidigare ordförande Helene Hellmark Knutsson deltar i seminariet om breddad rekrytering.

Jag har nöjet att delta i paneldiskussioner under våra seminarier om visionär infrastrukturpolitik och internationell benchmarking. Under det sistnämnda seminariet tar vi ett gemensamt avstamp mot Mälardalsrådets kommande benchmarking med Amsterdam och Utrecht. Seminariet kommer att ge oss en första inblick i vad vi kan lära av regionen. Förutsättningarna i den holländska storregionen är snarlik våra egna. Amsterdam är en tätbefolkad storstad med goda flygförbindelser medan Utrecht är en mindre stad som innehåller landets största järnvägsstation. De mindre städerna i regionen knyts samman genom välutvecklad infrastruktur och god samverkan mellan politik, akademi och näringsliv. Vi kommer under vår benchmarking även att närmare undersöka regionens framgångsrika arbete med matchning. Jag ser fram emot att delta i paneldiskussionen i slutet av seminariet.

Onsdagen avslutas med vårt uppskattade mingel dit jag hoppas att många av er som är närvarande i Visby har möjlighet att komma. Under minglet delas priset för Årets Mälardarling ut till den person eller organisation som har gjort ett särskilt bidrag för en sammanhållen och hållbar Stockholm-Mälarregion. Förra året vann Skjutsgruppen och just nu arbetar juryn med att gå igenom alla nomineringar.

Sammantaget hoppas jag att vårt gemensamma engagemang under veckan kommer att bidra till att belysa några av de viktiga frågor som vi kommer att jobba vidare med under hösten. Det kommer också att ge oss möjlighet att på ett avslappnat sätt diskutera de utmaningar och möjligheter som vår region står inför. Jag hoppas på många deltagare och att aktiviteterna inramas av en solig vecka som visar det vackra Visby från sin bästa sida. Har ni synpunkter och idéer om hur vi kan förbättra vårt arbete i Mälardalsrådet eller vårt samarbete i regionen är ni varmt välkomna att höra av er till mig eller helt enkelt komma fram och prata med mig under någon av Mälardalsrådets aktiviteter under Almedalsveckan. Jag hoppas att få träffa er som är på plats i Visby under Mälardalsrådets många aktiviteter.

Avslutningsvis vill jag önska er alla en trevlig sommar som förhoppningsvis innehåller mycket sol, semester och tid för nära och kära!

Torbjörn Rosdahl (M)

Ordförande i Mälardalsrådet

Rosdahls krönika: Ses vi i Almedalen? - Efter en händelserik vår är det snart dags att ge sig av till svensk politiks största plats för väntade och oväntade möten. Torbjörn Rosdahl (M), Mälardalsrådets ordförande hoppas på att möta många samarbetspartners i Almedalen. Ska du dit?

Läs vidare »
Upquxih2i4quk5cvbaok

Visionär eller stationär?

Blogginlägg   •   2015-06-01 20:37 CEST

Nu kan du äntligen lyssna på sista avsnittet av Urbansieringspodden Inspelat live på Mälartinget den 7 maj samtalar Mohamed el Abed med Torbjörn Rosdahl (M), Finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting och ny ordförande i Mälardalsrådet.

Ztyrco1jzndjibprjylc

Digital infrastruktur och Mälarbanan

Blogginlägg   •   2015-06-01 20:33 CEST

Vi träffar Anders Teljebäck (S), Västerås stad och Jenny Landernäs (M), från Hallstahammar kommun och pratar om varför Mälarbanan bör prioriteras, vikten av matchning på arbetsmarknaden samt behovet av digital infrastruktur.

Fxoen15wme600iriftdb

Riv barriärerna!

Blogginlägg   •   2015-06-01 20:18 CEST

Sörmland fick besök av Urbaniseringspodden och spelade in med Ursula Falkringe (M), Strängnäs, och Jimmy Jansson (S) Eskilstuna och samtalar om vikten av infrastruktur, social hållbarhet och att våga investera i kultur.

Nkeghweknhqx9jmkjtzi

Urbaniseringspodden åkte till Örebro -hjärtat av Sverige!

Blogginlägg   •   2015-06-01 20:13 CEST

​Urbaniseringspodden åkte till Örebro och pratade med Lena Baastad (S), kommunstyrelsens ordförande i Örebro, samt Bo Rudolfsson (KD), kommunstyrelsens ordförande i Laxå om urbaniseringens utmaningar och möjligheter.

Media-no-image

ECOMM – Huben för mobilitet i Europa

Blogginlägg   •   2015-05-28 09:28 CEST

Tillsammans med regionala infrastruktur- och trafikplanerare från Örebro och Uppsala medverkande Mälardalsrådet på European Conference On Mobility Management, ECOMM, som arrangerades i Utrecht den 20-22 maj.

ECOMM samlar praktiker och experter i mobilitet från hela Europa. Under konferensen får vi möjlighet att se närmare på staden som står värd för konferensen – nämligen Utrecht! Amsterdam & Utrecht är mål för Mälardalsrådets nästa benchmarkingresa 2016. Exkursioner och sessioner kommer under dagarna visa på exempel från staden på mobilitet. I Utrecht arbetar man aktivt med projekt kring hållbart resande och har en lång historia av att arbeta med mobilitet. Staden är en trafiknod med Nederländernas största centralstation, med välutbyggd infrastruktur och hög inpendling från omkringliggande orter i den egna regionen.

Ett av många initiativ som belystes under konferensen var det nationella Nederländska projektet Beter Benutten http://www.beterbenutten.nl/en. Den Nederländska regeringen leder och delfinansierar initiativet med regioner och näringslivet, som syftar till att genom samarbete förbättra tillgängligheten och användningen av vägar, med fokus på att minska trängseln på bilvägarna. Bland annat fanns flera projekt som genom olika åtgärder, främst olika belöningssystem, fokuserade på att få färre att ta bilen i rusningstid.

En annan fråga som lyftes var initiativ från företag som arbetade aktivt med att få fler anställda att cykla, och samåkningsprojekt (peer to peer car sharing), framförallt den ökade efterfrågan på den privata marknaden och hur det skulle kunna förändra användningen av bilen.

Utrecht som är en stad i centrala Nederländerna och landets största trafikhub passade på att visa upp pågående mobilitetsprojekt. Vi fick bland annat besöka Nederländernas näst största vägbro som är under renovering – Galecopperbridge som förbinder öst med väst och under vilken en av landets mest trafikerade kanaler leder gods. Där utmaningen ligger i att renovera bron, bland annat lyfta den 1 meter, stänga av delar av körbanan och samtidigt ha den i bruk men få färre att använda bron för att undvika trängsel och köbildning. De inledde ett belöningsprogram till de regelbundna trafikanter som man identifierade genom trafikkameror, och kontaktade och erbjöd ersättning, för att de skulle undvika att köra på bron och omkringliggande område under rusningstid. Projektet har hittills varit framgångsrikt – trafiken över bron har minskat i rusningstid. Liknande projekt menar man har haft en hållbar effekt på minskning av trafik i rusningstid.

Syftet med att vi koordinerade vår medverkan var för att ha möjlighet att ta hem lärdomar och sprida kunskaper i vår region. Tillsammans samlade vi erfarenheter från ECOMM och Utrecht som kan bidra till att öka kunskapen om mobilitet i vår storregion och bidra med internationella perspektiv och exempel om mobilitet till det storregionala samarbetet. Uppföljning av konferensen kommer att ske i samarbete med de regionalaktörerna och erfarenheter och kunskaper tas tillvara på.

I februari 2016 kommer en delegation av ledande politiker och representanter från utbildningssektorn och näringslivet från Stockholm-Mälarregionen göra en benchmarkingresa till Amsterdam och Utrecht. Erfarenheterna från ECOMM konferensen kommer även återanvändas i planeringen och genomförandet av den resan.

Håll dig informerad på www.malardalsradet.se

Tillsammans med regionala infrastruktur- och trafikplanerare från Örebro och Uppsala medverkande Mälardalsrådet på European Conference On Mobility Management, ECOMM, som arrangerades i Utrecht den 20-22 maj.

Läs vidare »
Ofzcxfnwegnnwmbgbi55

Urbaniseringspodden spelade in i huvudstaden!

Nyheter   •   2015-05-22 16:09 CEST

Tredje avsnittet av Urbaniseringspodden spelades in i Stockholm med Marie Ljungberg Schött (M), från Stockholms läns landsting och Khashayar Farmanbar (S) från Nacka kommun.

Upquxih2i4quk5cvbaok

Torbjörn Rosdahl blickar framåt

Nyheter   •   2015-05-22 16:02 CEST

"Det känns hedrande att ha fått ert förtroende att leda Mälardalsrådet som ordförande och efterträda min partikollega Christer G Wennerholm." Torbjörn Rosdahl (M), nybliven ordförande för Mälardalsrådet blickar framåt i sin första krönika.

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

Kommunikationsansvarig på Mälardalsrådet.

  • Presskontakt
  • Tf Generalsekreterare / Processledare En bättre sits
  • tcmaria.zrnijrgfjjmviksrsterirn@vcmalawaponyrdalsrqjadqgquvcxokcabwjnwlhetvodwhs.ssde
  • 0705 48 13 02
  • 08 508 29 166

Om Mälardalsrådet

Stärker Stockholm-Mälarregionens internationella konkurrenskraft.

Mälardalsrådet är en samverkansorganisation för 56 kommuner och fem landsting i Stockholm-Mälarregionen. Vi stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Mälardalsrådet är en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen.

Adress

  • Mälardalsrådet
  • Hantverkargatan 3H
  • 105 35 Stockholm