Skip to main content

Politiken ska vara visionär inte infrastrukturen

Blogginlägg   •   Jul 15, 2015 16:19 CEST

Mälardalsrådet arrangerade den 1 juli ett seminarium om framtidens järnväg och infrastrukturinvesteringar. Seminariet arrangeras tillsammans med Handelskammaren Mälardalen.

Vad är viktigt för regional infrastruktur? Den frågan ställde Per Bondemark, ordförande Näringslivets Transportråd. Förutsägbarhet och en pålitlig infrastruktur lyfte han som kritiskt för att attrahera och behålla investerare och verksamhet i regionen och Sverige. Därför är underhållsfrågan viktig, menade Per, men han ansåg även att det krävs en översyn av de samhällsekonomiska kalkylmodeller som används.

Nej till visionär infrastrukturpolitik

Torbjörn Sunesson från Trafikverket berättade om arbetet med den nationella transportplanen. Han höll med om att underhållsfrågan just nu är viktigast och lade till att det kräver självfallet kapital! Han efterlyste politiska visioner för en infrastruktur som kan möta olika framtider och menade att man måste bli bättre på samverkan och önskade en mer pragmatisk infrastrukturpolitik. Dock ska infrastrukturen vara ett medel inte visionär i sig. Torbjörn uppmärksammade även det regionala samarbetet; ”Arbetet som genomförs inom ramen för En Bättre Sits är föredömligt, det kopplar ihop samhällsutmaningar med infrastrukturutveckling och är till stort stöd för Trafikverket.”

Flaskhalsar måste bort

I den efterföljande panelen diskuterades godsfrågan och falskhalsar i Hallsberg. Lotta Finstorp (M), ledamot Riksdagens trafikutskott, tidigare med i En Bättre Sits, efterfrågade en saklig analys och poängterade vikten av regionalt samarbete som ser till alla delar av en region – och att industrin fortfarande är väldigt stor och viktig i Stockholm-Mälarregionen. Vidare diskuterade man bostadsplaneringskommitteen och samordning av regionala planer. Torbjörns Rosdahl (M) ordförande i Mälardalsrådet slog ett slag för samverkan och styrkan i att prioritera och arbeta gemensamt och med en röst, att se helheten och för en fortsatt stark tillväxtregion!

Fredrik Idevall, Utvecklingsledare, Region Örebro län berätta om det pågående transportpolitiska samarbetet som går under namnet En Bättre Sits, som består av ett starkt nätverk av tjänstemän och politiker som genom samarbete har rönt infrastruktur framgångar i Stockholm-Mälarregionen och Östra-Mellansverige. Mer information om det hittar du här.

Medverkande gjorde:

Torbjörn Suneson, tf generaldirektör Trafikverket; Per Bondemark, ordförande Näringslivets Transportråd; Lotta Finstorp (M), ledamot Riksdagens trafikutskott; Torbjörn Rosdahl (M), finanslandstingsråd SLL och ordförande Mälardalsrådet; Irén Lejegren (S), regionråd Region Örebro län; Johan Edstav (MP), ordförande Regionförbundet Uppsala län.

Missade du seminariet kan du se det här:

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy