Skip to main content

En bättre sits på Transportforum

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2016 10:08 CET

Den 12–13 januari 2016 är det dags för Transportforum, Nordens största årliga konferens för transportsektorn. Mälardalsrådet kommer delta med en monter tillsammans med samarbetet En Bättre Sits. Konferensen äger rum i Linköping.

Transportforum samlar hela transportsektorn för kunskapsutbyte och kontaktskapande under två välfyllda dagar. Konferensen, som arrangeras av VTI, statens väg- och transportinstitut, inleds med tal av Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör vid VTI och infrastrukturminister Anna Johansson. 

Mälardalsrådet deltar i Transportforum 2016 för att lyfta fram samarbetet i En Bättre Sits, ett storregionalt infrastruktursamarbete. En Bättre sits samlar ett stort antal intressenter i sju län i Östra Mellansverige. Kommuner, landsting, regioner, länsstyrelser, MÄLAB, Swedavia samt näringslivet genom storregionens handelskammare. 

I monterplats 25 & 26 på Transportforum kommer representanter för organisationerna i En Bättre Sits finnas för att diskutera prioriterade infrastruktur- och transportfrågor. MÄLAB kommer att svara på frågor om nya tåg och den planerade Mälardalstrafiken.

– Under 2016 kommer flera viktiga beslut att fattas inom transport- och infrastrukturområdet. Vi kommer till Transportforum för att både lyfta fram vårt framgångsrika samarbete i En Bättre Sits, men framförallt höja blicken mot kommande satsningar. 8 av 10 av landets tågresor börjar eller slutar i vår region. För att vi ska underlätta resor och transporter för hela landet måste vi fortsätta arbetet med att skapa bättre trafiklösningar i Östra Mellansverige, , säger Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet.

Mälardalsrådet är en samverkansorganisation för 57 kommuner och fem landsting/regioner i Stockholm-Mälarregionen. Vi stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Mälardalsrådet är en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.