Skip to main content

Fler stipendier och studentbostäder behövs för att attrahera internationella studenter

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2012 15:43 CEST

Fler stipendier, bättre anknytning till näringslivet och en bättre studiesocial situation. De pekas ut som nödvändiga åtgärder för att locka fler internationella studenter till Stockholm-Mälarregionens lärosäten.
- Utvecklingen är illavarslande. Ett litet land som Sverige är beroende av att kunna attrahera de främsta talangerna och knyta internationella kontakter, säger Anna Lundgren, generalsekreterare Mälardalsrådet, vid ett seminarium i Almedalen arrangerat av Mälardalsrådet och Stockholms Akademiska Forum.

Antalet utomeuropeiska studenter vid huvudstadsregionens lärosäten har minskat dramatiskt efter studieavgifternas införande. Enligt en rapport från Mälardalsrådet anser två av tre lärosätesföreträdare att det har blivit svårare att säkerställa en god internationalisering av den högre utbildningen. Åtta av tio gör en pessimistisk prognos inför framtiden och bedömer att andelen internationella studenter kommer att vara lika låg eller lägre under de kommande åren.

I rapporten intervjuas också företrädare från lärosäten såväl som näringslivet, politiken och studenterna själva. Bland de åtgärder som samstämmigt pekas ut finns fler stipendier, fler bostäder för studenter och ett bättre samarbete mellan högskolan och näringslivet.

Seminariet betonade också vikten av samverkan mellan akademi, näringsliv och politik för att skapa bästa möjliga förutsättningar för de studenter som vill studera i Stockholm-Mälarregionen, något som är oerhört viktigt för att klara den internationella konkurrensen.

Stockholms Akademiska Forum, StAF, har tagit initiativ till ett regionalt handlingsprogram som ska samla de konkreta åtaganden som behövs för att göra Stockholmsregionen till en konkurrenskraftig och attraktiv studiedestination. StAF:s verksamhetschef Elisabet Blaus Rendahl var en av dem som satt i panelen under dagens seminarium i Almedalen. Hon menar att för att stå sig i konkurrensen måste Stockholmsregionen präglas av tillgänglighet, god service och utvecklingsmöjligheter under och efter studietiden.

- Viktigare än stipendier är bostäder. Det är en avgörande faktor för att de internationella studenter som valt lärosäten i Stockholmsregionen att kunna stanna kvar, säger Elisabet Blaus Rendahl.

 

 

För mer information, kontakta:
Anna Lundgren, generalsekreterare Mälardalsrådet, telefon: 0709-22 46 22
Elisabet Blaus Rendal, verksamhetschef Stockholms Akademiska Forum, telefon: 070-767 41 40

Mälardalsrådet är en samverkansorganisation för 56 kommuner och fem landsting i Stockholm-Mälarregionen. Vi stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Mälardalsrådet utgör en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy